Polityka prywatności

To oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do stron należących do AO Kaspersky Lab ("Kaspersky Lab)" i partnerów Kaspersky Lab, które gromadzą dane i zawierają odsyłacze do niniejszych warunków. Nie dotyczy natomiast stron internetowych firmy Kaspersky Lab, które nie wyświetlają tego oświadczenia ani nie zawierają prowadzącego do niego odsyłacza, ani takich, które posiadają własną politykę prywatności. Nie odnosi się również do usług ani produktów firmy Kaspersky Lab, chyba że takie usługi i produkty odsyłają do niniejszych warunków.

W niniejszym oświadczeniu Kaspersky Lab informuje o przetwarzaniu i prywatności danych osobistych użytkownika podczas odwiedzania przez niego stron internetowych firmy. Jako firma zajmująca się bezpieczeństwem danych Kaspersky Lab przywiązuje ogromną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych. Dlatego firma zobowiązuje się szanować i chronić Twoją prywatność oraz zachować poufność Twoich danych osobistych. Kaspersky Lab zaleca regularne odwiedzanie tej strony, ponieważ polityka prywatności może być uaktualniana.

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2016 r.

1. Co to są dane osobiste?

"Dane osobiste" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobistych.

2. W jaki sposób Kaspersky Lab gromadzi i przetwarza Twoje dane osobiste?

a. Zasada ogólna

Ogólnie, możesz uzyskać dostęp do większość treści zawartych na stronie internetowej Kaspersky Lab bez podawania jakichkolwiek danych osobistych.

b. Dane statystyczne

Aby żądane informacje mogły zostać pobrane ze stron internetowych Kaspersky Lab, na serwerach firmy przechowywane są określone dane, które są niezbędne do tego, aby usługa została dostarczona, i/lub dla celów statystycznych lub bezpieczeństwa w formie zanonimizowanej lub pseudonimowanej. W tym kontekście zapisywane są ogólne informacje, takie jak nazwa Twojej domeny lub typ przeglądarki. Dane te nie umożliwiają nam zidentyfikowania Twojej tożsamości i zawsze są gromadzone pod pseudonimem. Takie zanonimizowane lub pseudonimowane dane są usuwane natychmiast po przeprowadzeniu ich oceny statystycznej.

c. Serwisy WWW

W celu uzyskania dostępu do różnych usług online firmy Kaspersky Lab, takich jak zarządzanie licencjami, administrowanie ochroną wszystkich Twoich urządzeń lub korzystanie z pomocy technicznej, należy zarejestrować się w celu założenia konta w serwisie My Kaspersky. Takie usługi mogą być podporządkowane osobnej polityce prywatności, która może się różnić od niniejszej.

d. Treści premium

Aby uzyskać dostęp do różnych elementów zawartości, takich jak dokumenty techniczne, zarejestrować się w celu udziału w wydarzeniach lub otrzymać określone materiały marketingowe, możesz zostać poproszony o podanie adresu e-mail oraz nazwiska jako obowiązkowych danych niezbędnych w celu uzyskania dostępu do treści premium oraz w celu dostarczenia dodatkowych informacji na temat innych treści. Dane te będą wykorzystywane przez regionalne biuro Kaspersky Lab zlokalizowane w kraju użytkownika i odpowiedzialne za jego region w celu dostarczania użytkownikowi dodatkowych informacji dotyczących produktów i usług, które mogą go zainteresować. Subskrypcja jest dobrowolna i użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę, klikając zawarty w e-mailu odsyłacz rezygnacji z subskrypcji.

e. Bezpłatne wersje testowe

Jeśli chcesz testować produkty Kaspersky Lab, w niektórych przypadkach firma moze Cię poprosić o podanie swojego adresu e-mail oraz nazwiska. Informacje te mogą również zostać wykorzystane do wysłania kodu aktywacyjnego i przypomnienia o zakończeniu okresu testowego oraz oferty zakupu licencji komercyjnej (informacje te mogą zostać wysłane do 14 dni po zakończeniu się okresu testowego). Rejestracja w celu uzyskania wersji próbnej jest dobrowolna i w każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę, klikając łącze anulowania subskrypcji. W takim przypadku Kaspersky Lab niezwłocznie usunie Twoje dane, o ile nie zdecydujesz się na zakup licencji komercyjnej.

f. Newslettery, darmowe aktualizacje produktów i oferty specjalne

Na podany przez Ciebie adres e-mail Kaspersky Lab może dostarczać dodatkowe informacje dotyczące produktów oraz usług, którymi możesz być zainteresowany, jak również darmowe aktualizacje produktów oraz informacje o promocjach. Subskrypcja jest dobrowolna i w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę, klikając łącze anulowania subskrypcji, które będzie zamieszczane w każdym e-mailu.

g. Formularze kontaktowe

Jeśli będziesz chciał skontaktować się z Kaspersky Lab za pośrednictwem formularzy kontaktowych i formularzy przeznaczonych do kontaktu z pomocą techniczną, zostaniesz również poproszony o dostarczenie swoich informacji kontaktowych (pola wprowadzania danych oznaczone symbolem "*"), które Kaspersky Lab będzie przetwarzał lub wykorzystywał wyłącznie w zakresie niezbędnym do skontaktowania się z Tobą i przekazania wymaganych informacji. Możesz podać dodatkowe dane (w polach nieoznaczonych symbolem "*"), które Kaspersky Lab będzie przetwarzał zgodnie z odpowiednimi wymogami dotyczącymi ochrony danych. Dane te zostaną przekazane regionalnym zespołom Kaspersky Lab odpowiedzialnym za Twój region. Regionalne zespoły firmy wykorzystają te dane w celu skontaktowania się z Tobą.

3. Zasady firmy Kaspersky Lab dotyczące ochrony danych

Strona internetowa Kaspersky Lab została skonstruowana tak, aby ograniczyć do minimum gromadzenie i przetwarzanie danych osobistych. W niektórych przypadkach, ze względu na odpowiednie wymogi prawne, Kaspersky Lab ma obowiązek przekazać Twoje dane osobiste osobom trzecim. Przykładem może być sytuacja, gdy istnieją podstawy do podejrzewania przestępstwa lub nadużycia związanego ze stroną Kaspersky Lab.

W celu świadczenia niektórych usług, Kaspersky Lab może współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług. Jeśli tacy zewnętrzni dostawcy usług będą potrzebowali dostępu do danych osobistych, Kaspersky Lab gwarantuje, że uzyskają taki dostęp jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia odpowiedniej usługi. Ponadto, tacy zewnętrzni dostawcy usług będą musieli przestrzegać wszystkich stosownych zasad ochrony danych.

4. Czy wykorzystywane są pliki cookie?

Kaspersky Lab wykorzystuje różne rodzaje plików cookie (tzw. "ciasteczek") - małych plików tekstowych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu). Informacje szczegółowe na ten temat są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/polityka-cookie.

Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokowała ciasteczka lub aby system informował Cię za każdym razem, gdy strona chce utworzyć ciasteczko. Musisz jednak mieć świadomość, że zablokowanie ciasteczek może sprawić, że nie będziesz już mógł korzystać ze wszystkich funkcji strony.

Tabela wyjaśniająca pliki cookie wykorzystywane przez Kaspersky Lab.

5. Czy stosowane są wtyczki do portali społecznościowych?

Kaspersky Lab wykorzystuje różne rodzaje "wtyczek społecznościowych". Tabela wyjaśniająca wtyczki społecznościowe wykorzystywane przez Kaspersky Lab.

6. Ochrona danych w odniesieniu do partnerów i odsyłaczy

Strony internetowe Kaspersky Lab zawierają różne odsyłacze do firm, z którymi Kaspersky Lab utrzymuje stosunki handlowe. Kaspersky Lab w żaden sposób nie odpowiada za przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony danych w zakresie korzystania ze stron partnera Kaspersky Lab. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych podczas odwiedzania takich stron należy odwołać się do polityk dotyczących prywatności podczas korzystania ze stron internetowych odpowiednich firm.

7. W jaki sposób Kaspersky Lab chroni Twoje osobiste dane?

Gromadzone przez Kaspersky Lab dane osobiste są przechowywane na specjalnie chronionych serwerach. Dostęp do nich ma jedynie ograniczona liczba upoważnionych osób, które potrzebują tego dostępu w celu zarządzania stronami internetowymi Kaspersky Lab lub zapewnienia ich poprawnego funkcjonowania, zwłaszcza w odniesieniu do pomocy technicznej.

8. Jakie masz prawa odnośnie swoich danych osobowych?

Możesz uzyskiwać dostęp do swojego profilu i zmienić go, logując się do swojego konta.

Na Twoją prośbę Kaspersky Lab poinformuje Cię, jakie dane osobiste i w jakim celu firma przechowuje odnośnie Twojej osoby. W przypadku, gdyby Kaspersky Lab kiedykolwiek przechowywał fałszywe dane dotyczące Twojej osoby, mimo starań firmy, aby przechowywać jedynie dokładne i aktualne dane, po ich zidentyfikowaniu lub na Twoją prośbę Kaspersky Lab niezwłocznie je poprawi.

W takiej sprawie należy się skontaktować z Kaspersky Lab pod adresem info@kaspersky.pl.

Jeżeli będziesz chciał, aby Kaspersky Lab usunął Twoje dane osobiste lub będziesz chciał wycofać zgodę na ich przetwarzanie, skontaktuj się z Kaspersky Lab. Możesz również usunąć informacje o swoim koncie, potwierdzając to ustawienie w swoim profilu.

Jeśli usunięcie Twoich danych nie będzie możliwe ze względów technicznych lub prawnych, Kaspersky Lab zablokuje te dane.

9. W jaki sposób możesz skontaktować się z Kaspersky Lab?

W przypadku dalszych pytań lub sugestii dotyczących ochrony Twoich danych osobistych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Kaspersky Lab, firma prosi o kontakt pod adresem info@kaspersky.pl.