Polityka prywatności dla stron WWW

To oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do stron należących do AO Kaspersky Lab ("Kaspersky Lab)" i partnerów Kaspersky Lab, które gromadzą dane i zawierają odsyłacze do niniejszych warunków. Nie dotyczy natomiast stron internetowych firmy Kaspersky Lab, które nie wyświetlają tego oświadczenia ani nie zawierają prowadzącego do niego odsyłacza, ani takich, które posiadają własną politykę prywatności. Nie odnosi się również do usług ani produktów firmy Kaspersky Lab, chyba że takie usługi i produkty odsyłają do niniejszych warunków.

W niniejszym oświadczeniu Kaspersky Lab informuje o przetwarzaniu i prywatności danych osobistych użytkownika podczas odwiedzania przez niego stron internetowych firmy. Jako firma zajmująca się bezpieczeństwem danych Kaspersky Lab przywiązuje ogromną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych. Dlatego firma zobowiązuje się szanować i chronić Twoją prywatność oraz zachować poufność Twoich danych osobistych. Kaspersky Lab zaleca regularne odwiedzanie tej strony, ponieważ polityka prywatności może być uaktualniana.

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2017 r.

1. Co to są dane osobiste?

"Dane osobiste" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobistych.

2. W jaki sposób Kaspersky Lab gromadzi i przetwarza Twoje dane osobiste?

Zasada ogólna

Ogólnie, możesz uzyskać dostęp do większość treści zawartych na stronie internetowej Kaspersky Lab bez podawania jakichkolwiek danych osobistych.

Dane statystyczne

Aby żądane informacje mogły zostać pobrane ze stron internetowych Kaspersky Lab, na serwerach firmy przechowywane są określone dane, które są niezbędne do tego, aby usługa została dostarczona, i/lub dla celów statystycznych lub bezpieczeństwa w formie zanonimizowanej lub pseudonimowanej. W tym kontekście zapisywane są ogólne informacje, takie jak nazwa Twojej domeny lub typ przeglądarki. Dane te nie umożliwiają nam zidentyfikowania Twojej tożsamości i zawsze są gromadzone pod pseudonimem. Takie zanonimizowane lub pseudonimowane dane są usuwane natychmiast po przeprowadzeniu ich oceny statystycznej.

Treści premium

Aby uzyskać dostęp do różnych elementów zawartości, takich jak dokumenty techniczne, zarejestrować się w celu udziału w wydarzeniach lub otrzymać określone materiały marketingowe, możesz zostać poproszony o podanie adresu e-mail oraz nazwiska jako obowiązkowych danych niezbędnych w celu uzyskania dostępu do treści premium oraz w celu dostarczenia dodatkowych informacji na temat innych treści. Dane te będą wykorzystywane przez regionalne biuro Kaspersky Lab zlokalizowane w kraju użytkownika i odpowiedzialne za jego region w celu dostarczania użytkownikowi dodatkowych informacji dotyczących produktów i usług, które mogą go zainteresować. Subskrypcja jest dobrowolna i użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę, klikając zawarty w e-mailu odsyłacz rezygnacji z subskrypcji.

Bezpłatne wersje testowe

Jeśli chcesz testować produkty Kaspersky Lab, w niektórych przypadkach firma moze Cię poprosić o podanie swojego adresu e-mail oraz nazwiska. Informacje te mogą również zostać wykorzystane do wysłania kodu aktywacyjnego i przypomnienia o zakończeniu okresu testowego oraz oferty zakupu licencji komercyjnej (informacje te mogą zostać wysłane do 14 dni po zakończeniu się okresu testowego). Rejestracja w celu uzyskania wersji próbnej jest dobrowolna i w każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę, klikając łącze anulowania subskrypcji. W takim przypadku Kaspersky Lab niezwłocznie usunie Twoje dane, o ile nie zdecydujesz się na zakup licencji komercyjnej.

Newslettery, darmowe aktualizacje produktów i oferty specjalne

Na podany przez Ciebie adres e-mail Kaspersky Lab może dostarczać dodatkowe informacje dotyczące produktów oraz usług, którymi możesz być zainteresowany, jak również darmowe aktualizacje produktów oraz informacje o promocjach. Subskrypcja jest dobrowolna i w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę, klikając łącze anulowania subskrypcji, które będzie zamieszczane w każdym e-mailu.

Formularze kontaktowe

Jeśli będziesz chciał skontaktować się z Kaspersky Lab za pośrednictwem formularzy kontaktowych i formularzy przeznaczonych do kontaktu z pomocą techniczną, zostaniesz również poproszony o dostarczenie swoich informacji kontaktowych (pola wprowadzania danych oznaczone symbolem "*"), które Kaspersky Lab będzie przetwarzał lub wykorzystywał wyłącznie w zakresie niezbędnym do skontaktowania się z Tobą i przekazania wymaganych informacji. Możesz podać dodatkowe dane (w polach nieoznaczonych symbolem "*"), które Kaspersky Lab będzie przetwarzał zgodnie z odpowiednimi wymogami dotyczącymi ochrony danych. Dane te zostaną przekazane regionalnym zespołom Kaspersky Lab odpowiedzialnym za Twój region. Regionalne zespoły firmy wykorzystają te dane w celu skontaktowania się z Tobą.

3. W jaki sposób Kaspersky Lab przetwarza Twoje dane osobiste na specjalnych stronach WWW?

My Kaspersky , Konsola administracyjna Kaspersky Small Office Security, Zarządzanie funkcjami antykradzieżowymi (Anti-Theft) przez stronę WWW oraz Protect a Friend, wszystkie rozumiane łącznie jako "Portal".

Rejestracja konta

W celu korzystania z Portalu i uzyskiwania dostępu do jego wszystkich funkcji niezbędne jest utworzenie konta osobistego, co wymaga podania adresu e-mail (będzie on pełnił funkcję loginu) oraz hasła. Kaspersky Lab będzie przetwarzał i wykorzystywał te informacje wyłącznie do świadczenia usług Portalu, chyba że celowo zapiszesz się do innych usług, np. otrzymywanie informacji o produktach i usługach Kaspersky Lab poprzez e-mail.

Jeżeli chcesz logować się do Portalu z użyciem danych logowania z Facebooka, możesz połączyć konto Portalu ze swoim kontem na Facebooku.

Dalsze informacje na temat przetwarzania informacji przez serwis Facebook znajdują się na stronie Zasady dotyczące danych.

Ustawienia konta i zakupy

Możesz przeglądać, uaktualniać i korygować dane związane z Twoim kontem, hasłem oraz preferencjami. Możesz także usunąć swoje konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji "Ustawienia konta". Ponadto możesz przeglądać swoją historię zakupów.

W ustawieniach konta możesz także dodać swoją kartę płatniczą, co umożliwi łatwy zakup dodatkowych produktów i usług Kaspersky Lab. Jeżeli aktywujesz tę opcję, dostawca świadczący dla Kaspersky Lab usługi sklepu online powiąże Twoją kartę płatniczą z Twoim kontem. Kaspersky Lab wygeneruje specjalny odnośnik do obsługującego Cię sklepu online i będzie realizował zakupy w Twoim imieniu za każdym razem, gdy je zainicjujesz. Dostawca świadczący dla Kaspersky Lab usługi sklepu online będzie przekazywał Kaspersky Lab informacje o dacie utraty ważności Twojej karty płatniczej oraz ostatnie cztery cyfry z jej numeru. Kaspersky Lab nie będzie posiadał dostępu do innych danych dotyczących karty płatniczej. Powiązanie karty płatniczej z kontem odbywa się z użyciem wyłącznie identyfikatora użytkownika oraz jego hasła. Te dane logowania nie dają Kaspersky Lab dostępu do karty płatniczej użytkownika, ani do danych przechowywanych przez dostawcę świadczącego dla Kaspersky Lab usługi sklepu online.

Urządzenia

Po dokonaniu rejestracji będziesz mógł zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami, które chronisz przy użyciu produktów Kaspersky Lab. Możesz, na przykład, zabezpieczyć zgubione lub skradzione urządzenia, łatwo sprawdzić stan produktów Kaspersky Lab na poszczególnych urządzeniach lub naprawić zaistniałe problemy. W tym celu musisz połączyć te urządzenia przy użyciu funkcji "Urządzenia". W takim przypadku ustanowione zostanie połączenie między Twoim kontem na Portalu a urządzeniami, które chcesz połączyć. Połączenie to będzie wykorzystywane wyłącznie do celów zarządzania produktami, o ile celowo nie zdecydujesz się zapisać do innych usług opcjonalnych.

Licencje

Przy użyciu funkcji "Licencje" możesz zarządzać wszystkimi swoimi licencjami, o ile dodasz swój ważny kod aktywacyjny (lub kody aktywacyjne) do każdego produktu i połączysz urządzenia, na których produkty te są zainstalowane. Możesz także aktywować funkcję automatycznego przypomnienia o zbliżającym się terminie końca ważności licencji lub zdecydować się na automatyczne odnawianie licencji. Przypomnienia będą wysyłane na adres e-mail wyłącznie w przypadku, gdy celowo aktywujesz tę funkcję.

Pomoc techniczna dla użytkowników domowych i małych firm (poprzez portal My Kaspersky)

Jeżeli złożysz żądanie pomocy technicznej lub skorzystania z usług laboratorium antywirusowego, Kaspersky Lab poprosi Cię o podanie informacji niezbędnych to dostarczenia określonej usługi, np. numer licencji, adres e-mail, informacje o produkcie, którego dotyczy dany problem, informacje o sprzęcie, oprogramowaniu i naturze zaistniałego problemu. Ponadto do rozwiązania problemu przydatne, a w niektórych przypadkach konieczne, może być przesłanie plików sprawiających problemy przy użyciu funkcji "wyślij". Pliki te także mogą zawierać dane osobiste, takie jak nazwy plików, metadane lub zawartość odnosząca się to Twojej tożsamości. W każdym przypadku masz wybór, czy godzisz się na wysyłanie plików czy nie.

Strona Kaspersky Motorsport

Paddock

Jeżeli zapiszesz się do sekcji "Paddock", Kaspersky Lab będzie przetwarzał Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika i hasło. System wyśle także do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą potwierdzenia rejestracji.

Po zalogowaniu się będziesz mógł dostosować swoje preferencje i pozostawiać komentarze innym użytkownikom. Komentarze te będą widoczne dla wszystkich użytkowników zaaprobowanych przez system, i będzie wraz z nimi wyświetlana Twoja nazwa użytkownika. Kaspersky Lab zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości komentowania użytkownikom dla wspólnego dobra wszystkich użytkowników funkcji Paddock.

Swoje konto Paddock możesz usunąć na własne życzenie w dowolnym momencie. Jeżeli usuniesz konto, Kaspersky Lab usunie wszystkie Twoje dane osobiste ze swoich baz danych w ciągu 24 godzin.

Kaspersky Lab będzie wysyłał Ci wiadomości e-mail z informacjami o nowych funkcjach, o uruchomieniu funkcji Paddock w czasie trwania wyścigów oraz - okazjonalnie - o interesujących produktach.

Connect With Us

Jeżeli podasz swoje informacje w tej sekcji strony, Kaspersky Lab wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Po potwierdzeniu subskrypcji Kaspersky Lab będzie regularnie wysyłał do Ciebie wiadomości e-mail z najświeższymi informacjami na temat inicjatywy Kaspersky Motorsport. W każdym momencie możesz zmienić swoje dane i zrezygnować z subskrypcji. Do tego celu służą odpowiednie odnośniki w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Kaspersky Lab.

Contact Us

Jeżeli podasz swoje informacje w tej sekcji strony, Kaspersky Lab wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie Twojego zapytania. Kaspersky Lab wykorzysta Twoje informacje osobiste zawarte w tym formularzu wyłącznie w celu odpowiedzenia na Twoje zapytanie.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Rejestracja konta

Do korzystania z Kaspersky Endpoint Security Cloud i uzyskiwania dostępu do wszystkich funkcji tego rozwiązania konieczne jest posiadanie konta osobistego, które wymaga podania Twojego adresu e-mail (który będzie także pełnił funkcję nazwy użytkownika) oraz hasła. Kaspersky Lab będzie przetwarzał i wykorzystywał te informacje wyłącznie do świadczenia usług Kaspersky Endpoint Security Cloud, chyba że celowo zapiszesz się do innych usług, np. otrzymywanie informacji o produktach i usługach Kaspersky Lab poprzez e-mail.

Ustawienia konta

Możesz przeglądać, uaktualniać i korygować dane związane z Twoim kontem, hasłem oraz preferencjami. Możesz także usunąć swoje konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji "Ustawienia konta".

Urządzenia

Po dokonaniu rejestracji będziesz mógł zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami, które chronisz przy użyciu produktów Kaspersky Lab w ramach Kaspersky Endpoint Security Cloud. Możesz, na przykład, zabezpieczyć zgubione lub skradzione urządzenia, łatwo sprawdzić stan produktów Kaspersky Lab na poszczególnych urządzeniach lub naprawić zaistniałe problemy. W tym celu musisz połączyć te urządzenia przy użyciu funkcji funkcjonalności wbudowanej w Kaspersky Endpoint Security Cloud. W takim przypadku ustanowione zostanie połączenie między Twoim kontem a urządzeniami. Zanim rozpoczniesz zarządzanie urządzeniami w ramach Kaspersky Endpoint Security Cloud powinieneś podjąć wszystkie wymagane kroki, by zapewnić zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z usług Kaspersky Endpoint Security Cloud. Dodatkowo możesz dostosować ustawienia funkcjonalności Kaspersky Endpoint Security Cloud, by produkt dopasował się do Twoich wymagań odnośnie ochrony. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja online.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Kaspersky Endpoint Security Cloud, zarządzane urządzenia przenoszą dane do serwera administracyjnego. Lista danych gromadzonych w ramach zarządzanych usług znajduje się w sekcji "Informacje o przekazywaniu danych"

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Rejestracja konta

Do korzystania z Kaspersky Security for Microsoft Office 365 i uzyskiwania dostępu do wszystkich funkcji tego rozwiązania konieczne jest posiadanie konta osobistego, które wymaga podania Twojego adresu e-mail, nazwy firmy oraz hasła. Jeżeli posiadasz już konto Kaspersky Endpoint Security Cloud, możesz z niego skorzystać. Kaspersky Lab będzie przetwarzał i wykorzystywał te informacje wyłącznie do świadczenia usług Kaspersky Security for Microsoft Office 365, chyba że celowo zapiszesz się do innych usług, np. otrzymywanie informacji o produktach i usługach Kaspersky Lab poprzez e-mail. Adres e-mail podany podczas rejestracji będzie wykorzystywany do wysyłania powiadomień związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem usługi Kaspersky Security for Microsoft Office 365 , łącznie z informowaniem Cię o braku dostępności usługi, zakończeniu się okresu licencyjnego lub opublikowaniu uaktualnień.

Ustawienia konta

Możesz przeglądać, uaktualniać i korygować dane związane z Twoim kontem, hasłem oraz preferencjami. Możesz także usunąć swoje konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji "Ustawienia konta".

Konfiguracja usługi

Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 jest bezpośrednio zintegrowana z pakietem Office 365, co wymaga dostępu do Exchange Online.

Jeżeli wybierzesz konfigurację automatyczną, usługa poprosi Cię o podanie danych logowania globalnego administratora. Usługa nie zapisuje tych danych w żadnej formie - są one wykorzystywane wyłącznie podczas wstępnej konfiguracji i tworzenia specjalnego konta służącego do ochrony poczty.

Jeżeli wybierzesz konfigurację ręczną, dane logowania globalnego administratora nie będą wymagane, a specjalne konto wymagane do ochrony poczty zostanie utworzone ręcznie przez administratora.

Działanie usługi

Podczas funkcjonowania usługa otrzymuje Kaspersky Security for Microsoft Office 365 wiadomości i inne obiekty (informacje o spotkaniach, zadaniach itp.), które podlegają skanowaniu i są przetwarzane zgodnie z ustawieniami ochrony. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 nie zapisuje w swojej infrastrukturze wiadomości ani innych obiektów podczas skanowania.

Lista danych do których usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 może uzyskiwać dostęp oraz lista danych gromadzonych podczas funkcjonowania usługi jest dostępna w sekcji "Informacje o przekazywaniu danych".

Pomoc techniczna

Jeżeli złożysz żądanie pomocy technicznej lub skorzystania z usług laboratorium antywirusowego, Kaspersky Lab poprosi Cię o podanie informacji niezbędnych to dostarczenia określonej usługi, np. numer licencji, adres e-mail, informacje o produkcie, którego dotyczy dany problem, informacje o sprzęcie, oprogramowaniu i naturze zaistniałego problemu. Ponadto do rozwiązania problemu przydatne, a w niektórych przypadkach konieczne, może być przesłanie plików sprawiających problemy przy użyciu funkcji "wyślij". Pliki te także mogą zawierać dane osobiste, takie jak nazwy plików, metadane lub zawartość odnosząca się to Twojej tożsamości. W każdym przypadku masz wybór, czy godzisz się na wysyłanie plików czy nie.

Kaspersky VirusDesk

Kaspersky VirusDesk to strona WWW pozwalająca skanować pliki oraz adresu URL w poszukiwaniu wirusów. Strona pomaga Kaspersky Lab usprawniać mechanizmy wykrywania zagrożeń w Twoim interesie, a jednocześnie dostarcza Ci informacje dodatkowe o dowolnych plikach lub adresach URL, co do których podejrzewasz, że mogą być:

a) szkodliwe, a mimo tego oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Lab nie wykrywa w nich zagrożenia i/lub nie oznacza ich jako szkodliwe ("Zainfekowane"), lub

b) czyste, a mimo tego oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Lab błędnie oznacza je jako szkodliwe ("Fałszywy alarm").

W tym celu Kaspersky VirusDesk umożliwia Ci przesłanie plików (o rozmiarze do 50 MB każdy) do serwerów Kaspersky Lab lub do podania adresów URL, celem skontrolowania ich pod kątem obecności znanych szkodliwych programów. Eksperci z laboratorium antywirusowego Kaspersky Lab mogą także dokonywać szczegółowej analizy przesłanych plików lub podanych adresów URL w tym kontekście.

Kaspersky Lab szanuje Twoje prawo do ochrony informacji osobistych. Z tego powodu firma gromadzi i wykorzystuje wyłącznie dane wymagane do funkcjonowania usługi Kaspersky VirusDesk.

Jako użytkownik podejmujesz wszystkie decyzje odnośnie dostarczania lub niedostarczania danych osobistych. Jednak, w niektórych przypadkach, jeżeli zdecydujesz się nie przesyłać określonych danych, nie będziesz mógł korzystać z Kaspersky VirusDesk. Na przykład, jeżeli plik, który chcesz przeskanować, zawiera dane osobiste, musisz samodzielnie podjąć dezycję, czy chcesz i możesz udostępnić te informacje celem skanowania i analizy w poszukiwaniu potencjalnych szkodliwych programów.

Jeżeli chcesz otrzymać informacje o potencjalnej infekcji szkodliwego oprogramowania wykrytej w dostarczonych przez Ciebie danych, musisz udostępnić Kaspersky Lab adres e-mail, klikając uprzednio opcję "I want to get check results by email”. Podany adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie dostarczenia Ci wyników skanowania i analizy.

Kaspersky CompanyAccount

Rejestracja konta

Aby korzystać z usługi CompanyAccount i uzyskiwać dostęp do jej wszystkich funkcji, musisz utworzyć:

- konto osobiste.
- konto dla Twojej firmy, o ile Twoi współpracownicy nie zrobili tego wcześniej.

Wymaga to podania Twojego firmowego adresu e-mail (który będzie funkcjonował jako nazwa użytkownika), hasła, imienia i nazwiska, nazwy firmy, kraju oraz licencji na korzystanie z produktów Kaspersky Lab przez Twoją firmę. Kaspersky Lab będzie przetwarzał i wykorzystywał te informacje wyłącznie do świadczenia usług CompanyAccount i świadczenia pomocy technicznej, chyba że celowo zapiszesz się do innych usług. Po dokonaniu rejestracji Twoje konto osobiste zostanie powiązane z kontem Twojej firmy.

Jeżeli konto dla Twojej firmy zostało już wcześniej utworzone, Twoje informacje rejestracyjne (imię i nazwisko oraz firmowy adres e-mail) zostaną wysłane do administratora CompanyAccount z Twojej firmy. Rolę administratora CompanyAccount zazwyczaj pełni pracownik firmy, który jako pierwszy zarejestrował firmę oraz swoje konto osobiste.

Ustawienia konta

W dowolnym czasie możesz przeglądać, uaktualniać i korygować dane związane z Twoim kontem, hasłem oraz preferencjami. Możesz także usunąć swoje konto w dowolnym momencie, korzystając z zakładki "Moje konto". Po usunięciu konta Twoje dane będą przechowywane przez Kaspersky Lab celem usprawniania usługi, jednak uzyskiwanie dostępu do usług CompanyAccount przy użyciu tych danych zostanie zablokowane.

Administrator CompanyAccount z Twojej firmy będzie miał możliwość dokonania zmiany ustawień Twojego konta oraz zresetowania Twojego hasła.

Jeżeli jesteś administratorem CompanyAccount w Twojej firmie, masz możliwość redagowania kont osobistych wszystkich Twoich współpracowników i blokowania konta firmowego (konta osobiste pracowników pozostaną w systemie).

Licencje

Na zakładce "Licencje" usługi CompanyAccount możesz dodawać i przeglądać licencje Twojej firmy na korzystanie z produktów Kaspersky Lab (kody aktywacyjne lub pliki kluczy dla poszczególnych produktów). Licencja podana podczas rejestracji zostanie automatycznie dodana to usługi CompanyAccount.

Pliki kluczy nie są fizycznie przechowywane w usłudze CompanyAccount. System przechowuje wyłącznie informacje o licencji wykorzystywanej przez Twoją firmę.

Administrator CompanyAccount w Twojej firmie może usuwać licencje firmy poprzez usuwanie ich z listy.

Kontrakty

Jeżeli Twoja firma zakupi dodatkowe usługi związane z pomocą techniczną, po zarejestrowaniu tego zakupu będziesz miał możliwość przeglądania listy zakupionych usług. Służy do tego zakładka "Kontrakty".

Lista kontraktów będzie dostępna dla tych pracowników firmy, którzy w momencie dokonywania zakupu zostali wyznaczeni jako upoważnieni do korzystania z płatnych usług. Osoby te będą automatycznie otrzymywały powiadomienia o wygaśnięciu kontraktu.

Żądania związane z pomocą techniczną

Jeżeli złożysz żądanie pomocy technicznej lub skorzystania z usług laboratorium antywirusowego poprzez CompanyAccount, Kaspersky Lab poprosi Cię o podanie informacji niezbędnych to dostarczenia określonej usługi, np. informacje o produkcie, którego dotyczy dany problem, informacje o sprzęcie, oprogramowaniu, sieci firmowej i naturze zaistniałego problemu. Ponadto do rozwiązania problemu przydatne, a w niektórych przypadkach konieczne, może być przesłanie plików sprawiających problemy lub plików, które definiują konfigurację komputera lub sieci. Można tego dokonać przy użyciu opcji "Załącz pliki" w formularzu. Wysyłane pliki mogą zawierać dane specyficzne dla danego użytkownika, takie jak nazwy plików, metadane lub zawartość. W każdym przypadku masz wybór, czy godzisz się na wysyłanie plików czy nie. Zanim zdecydujesz się wysłać pliki, zapoznaj się z dokumentem "Regulacje dotyczące dostarczania danych".

Aby wybrać dział pomocy technicznej odpowiedni dla Twojego żądania, Kaspersky Lab użyje informacji o licencjach wykorzystywanych w Twojej firmie, kraju i w niektórych przypadkach języka interfejsu. Informacje te zostaną pobrane z Twojego konta CompanyAccount.

Współpracownicy mogą mieć dostęp do Twoich żądań, jeżeli administrator CompanyAccount w Twojej firmie ręcznie zmieni odpowiednie ustawienia (administrator domyślnie ma prawo do przegladania żądań). Dostęp do żądań nie jest ograniczony czasowo, jednak pliki, które przesyłasz, mogą zostać usunięte po sześciu miesiącach od zamknięcia żądania.

4. Zasady firmy Kaspersky Lab dotyczące ochrony danych

Strony internetowe Kaspersky Lab zostały skonstruowane tak, aby ograniczyć do minimum gromadzenie i przetwarzanie danych osobistych. W niektórych przypadkach, ze względu na odpowiednie wymogi prawne, Kaspersky Lab ma obowiązek przekazać Twoje dane osobiste osobom trzecim. Przykładem może być sytuacja, gdy istnieją podstawy do podejrzewania przestępstwa lub nadużycia związanego ze stroną Kaspersky Lab.

W celu świadczenia niektórych usług, Kaspersky Lab może współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług. Jeśli tacy zewnętrzni dostawcy usług będą potrzebowali dostępu do danych osobistych, Kaspersky Lab gwarantuje, że uzyskają taki dostęp jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia odpowiedniej usługi. Ponadto, tacy zewnętrzni dostawcy usług będą musieli przestrzegać wszystkich stosownych zasad ochrony danych.

5. Czy wykorzystywane są pliki cookie?

Kaspersky Lab wykorzystuje różne rodzaje plików cookie (tzw. "ciasteczek") - małych plików tekstowych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu).

Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokowała ciasteczka lub aby system informował Cię za każdym razem, gdy strona chce utworzyć ciasteczko. Musisz jednak mieć świadomość, że zablokowanie ciasteczek może sprawić, że nie będziesz już mógł korzystać ze wszystkich funkcji strony.

Tabela wyjaśniająca pliki cookie wykorzystywane przez Kaspersky Lab.

6. Ochrona danych w odniesieniu do partnerów i odsyłaczy

Strony internetowe Kaspersky Lab zawierają różne odsyłacze do firm, z którymi Kaspersky Lab utrzymuje stosunki handlowe. Kaspersky Lab w żaden sposób nie odpowiada za przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony danych w zakresie korzystania ze stron partnera Kaspersky Lab. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych podczas odwiedzania takich stron należy odwołać się do polityk dotyczących prywatności podczas korzystania ze stron internetowych odpowiednich firm.

7. W jaki sposób Kaspersky Lab chroni Twoje osobiste dane?

Gromadzone przez Kaspersky Lab dane osobiste są przechowywane na specjalnie chronionych serwerach. Dostęp do nich ma jedynie ograniczona liczba upoważnionych osób, które potrzebują tego dostępu w celu zarządzania stronami internetowymi Kaspersky Lab lub zapewnienia ich poprawnego funkcjonowania, zwłaszcza w odniesieniu do pomocy technicznej. Kaspersky Lab stosuje administracyjne, fizyczne i elektroniczne środki zgodne z najwyższymi branżowymi standardami do ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Kaspersky Lab szyfruje transmisję wszystkich informacji osobistych z użyciem technologii Secure Sockects Layer (SSL), a dane są przechowywane wyłącznie w ściśle chronionych centrach danych.

8. Jakie masz prawa odnośnie swoich danych osobowych?

Możesz uzyskiwać dostęp do swojego profilu i zmienić go, logując się do swojego konta.

Na Twoją prośbę Kaspersky Lab poinformuje Cię, jakie dane osobiste i w jakim celu firma przechowuje odnośnie Twojej osoby. W przypadku, gdyby Kaspersky Lab kiedykolwiek przechowywał fałszywe dane dotyczące Twojej osoby, mimo starań firmy, aby przechowywać jedynie dokładne i aktualne dane, po ich zidentyfikowaniu lub na Twoją prośbę Kaspersky Lab niezwłocznie je poprawi.

W takiej sprawie należy się skontaktować z Kaspersky Lab.

Jeżeli będziesz chciał, aby Kaspersky Lab usunął Twoje dane osobiste lub będziesz chciał wycofać zgodę na ich przetwarzanie, skontaktuj się z Kaspersky Lab. Możesz również usunąć informacje o swoim koncie, potwierdzając to ustawienie w swoim profilu.

Jeśli usunięcie Twoich danych nie będzie możliwe ze względów technicznych lub prawnych, Kaspersky Lab zablokuje te dane.

9. W jaki sposób możesz skontaktować się z Kaspersky Lab?

W przypadku dalszych pytań lub sugestii dotyczących ochrony Twoich danych osobistych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Kaspersky Lab, skontaktuj się z Kaspersky Lab.