W odpowiedzi na nieustannie rosnącą ilość szkodliwego oprogramowania w Sieci, Kaspersky Lab zapoczątkował program mający na celu stworzenie bazy wiedzy, zawierającej zaufane aplikacje.

Zarówno użytkownicy, jak i dostawcy oprogramowania doświadczają niedogodności kiedy nieszkodliwe aplikacje są błędnie klasyfikowane przez oprogramowanie antywirusowe jako niebezpieczne (tak zwane "fałszywe alarmy"). Baza danych Kaspersky Lab White List stanowi rozwiązanie tego problemu.

Cele programu

  • Redukcja ryzyka, że oprogramowanie Partnera zostanie błędnie sklasyfikowane jako szkodliwe (zmniejszenie liczby fałszywych alarmów);
  • Zapewnienie komfortu użytkownikom pobierającym i użytkującym oprogramowanie Partnera oraz Kaspersky Lab;
  • Zmniejszenie obciążenia usługi pomocy technicznej, zarówno po stronie Partnera jak i Kaspersky Lab.

Korzyści

  • Gwarancja kompatybilności z aktualnymi wersjami ochrony antywirusowej oferowanej przez Kaspersky Lab;
  • Zmniejszenie liczby fałszywych alarmów generowanych przez produkty antywirusowe w przypadku niestandardowego działania oprogramowania Partnera;
  • Niezależna ekspertyza oprogramowania przeprowadzana przez firmę Kaspersky Lab - lidera w dziedzinie ochrony antywirusowej i bezpieczeństwa informacji;
  • Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.