Security for Virtualization Light Agent

Kaspersky Security for Virtualization Light Agent

Rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization Light Agent to rozwiązanie przeznaczone dla serwerów wirtualnych i/lub rozwiązań VDI w środowiskach wirtualnych, które znacząco poprawia ich wydajność dzięki najnowszym technologiom zabezpieczającym i ochronie wielowarstwowej. Wyznaczona centralna maszyna wirtualna (SVM) obsługuje bazy danych zawierające informacje na temat szkodliwych programów oraz generuje werdykty odnośnie stopnia zagrożenia stwarzanego przez dany plik dla wszystkich maszyn wirtualnych na hoście. Dzięki inteligentnej optymalizacji, np. współdzieleniu pamięci podręcznej czy eliminowaniu nadmiarowych informacji, rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization potrafi znacząco zmniejszyć ilość danych i operacji, a tym samym odczuwalnie ograniczyć liczbę operacji wejścia-wyjścia na sekundę, cykli procesora oraz zużycie pamięci i dysku w celu osiągnięcia wysokiego współczynnika konsolidacji i zabezpieczenia inwestycji w projekty wirtualizacyjne.

Rozwiązanie obsługuje następujące środowiska wirtualizacji: VMware vSphere, NSX, Horizon, Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor, Virtual Apps and Desktops, KVM, Proxmox VE oraz Huawei FusionSphere.

Rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization Light Agent wchodzi w skład Kaspersky Hybrid Cloud Security.

 • Opatentowana architektura zabezpieczająca zapewniająca optymalną wydajność i ochronę

  • Opatentowana architektura ogranicza zużycie pamięci i dysku oraz zmniejsza liczbę operacji wejścia-wyjścia na sekundę i cykli procesora

   Rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization Light Agent wykorzystuje opatentowaną architekturę, która deleguje zbędne operacje oraz dane do centralnej maszyny Secure Virtual Machine (SVM). Następnie na każdej maszynie wirtualnej instalowany jest zoptymalizowany agent posiadający mniejsze wymagania odnośnie zużycia i zasobów – tzw. lekki agent – w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. W celu dopasowania poziomu ochrony lekki agent łączy najbardziej zaawansowane technologie autorstwa firmy Kaspersky służące do ochrony przed szkodliwymi programami i zabezpieczenia sieci, a także poprawiające wydajność środowiska wirtualnego.

  • Współdzielona pamięć podręczna — eliminowanie nadmiarowych działań

   W środowiskach wirtualnych – zwłaszcza VDI – często znajduje się wiele podobnych maszyn wirtualnych, a każda z nich zawiera takie same pliki. Rozwiązania oparte na pełnym agencie marnują czas i zasoby, wielokrotnie skanując ten sam plik na różnych maszynach wirtualnych. Wprowadzona przez firmę Kaspersky funkcja współdzielonej pamięci podręcznej (Shared Cache) udostępnia wyniki skanowania pliku, minimalizując całkowite obciążenie infrastruktury IT. Gdy plik zostaje umieszczony na maszynie wirtualnej, rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization Light Agent szuka w pamięci współdzielonej jego werdyktu. Jeśli go znajdzie, niezwłocznie zwraca go do konkretnej maszyny wirtualnej, co pozwala oszczędzać czas. Plik ten zostanie poddany ponownemu skanowaniu tylko w sytuacji, gdy zostanie zmodyfikowany lub użytkownik uruchomi skanowanie ręcznie.

  • NowośćObsługa znaczników VMware NSX

   Dynamiczne dodawanie znaczników oszczędza czas w przypadku wystąpienia incydentu, jak również może całkowicie zapobiec jego wystąpieniu poprzez zautomatyzowanie reakcji na określone wydarzenia. Na przykład maszyna może zostać odizolowana od sieci, gdy ochrona zostanie wyłączona, lub może zostać podjęty proces leczenia w przypadku jej zainfekowania. Lekki agent może oznaczyć maszynę wirtualną znacznikiem „VIRUS FOUND” z określonym parametrem wskazującym poziom zagrożenia, dzięki czemu platforma wirtualizacji może zareagować na zdarzenie.

  • UlepszonoOchrona przed awarią SVM

   Dzięki temu rozwiązaniu lekkie agenty mogą używać maszyn SVM na innym hoście, gdy lokalna stanie się niedostępna lub będzie przeciążona. Pozwala to eliminować pojedyncze punkty awarii w infrastrukturach dowolnego rozmiaru. Jeśli na określonej infrastrukturze wirtualnej nastąpi zbyt duże obciążenie, lekkie agenty mogą natychmiast zlokalizować optymalną maszynę SVM i nawiązać z nią połączenie. Zapewnia to nieprzerwaną ochronę w czasie rzeczywistym całemu środowisku zwirtualizowanemu.

  • Niezależne działanie

   Dzięki tej funkcji lekki agent może działać przez krótki okres w trybie niezależnym. Wówczas technologie takie jak Autoochrona, Automatyczna ochrona przed exploitami i inne mechanizmy ochronne wykorzystujące analizę zachowania nadal będą chronić maszynę wirtualną. Ponadto lokalnie tworzona jest kolejka plików oczekujących na sprawdzenie pod kątem szkodliwego oprogramowania, która aktywuje się po wznowieniu normalnego działania. Dzięki takiemu podejściu sprawdzany jest każdy obiekt (np. pliki, skrypty, strony itp.), bez względu na okoliczności.

  • Autoochrona lekkiego agenta

   Ten wbudowany mechanizm chroni rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization przed szkodliwym oprogramowaniem próbującym modyfikować lub blokować jego funkcje, usuwać komponenty (np. antywirusowe bazy danych, pliki poddane kwarantannie, pliki śledzenia), usuwać aplikacje ze swoich usług lub je odinstalować. Ponadto Autoochrona uniemożliwia modyfikowanie lub usuwanie kluczy rejestru systemu rozwiązania Kaspersky Security for Virtualization Light Agent w systemie operacyjnym gościa.

  • Wbudowane automatyczne monitorowanie

   Rozwiązanie Security Virtual Machine (SVM) nieustannie i niezależnie monitoruje własne działanie, automatycznie uruchamiając ponownie swoją usługę skanowania serwera, gdy jego działanie zostanie z jakiegoś powodu zakłócone lub zatrzymane. Dzięki temu silnik skanowania jest dostępny i gotowy do przeprowadzenia skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania w dowolnym czasie.

  • Kaspersky Security Network (KSN)

   Wykorzystujące chmurę rozwiązanie Kaspersky Security Network (KSN) identyfikuje nowe zagrożenia i dostarcza dla rozwiązania bezpieczeństwa automatyczne aktualizacje. Identyfikując nowe szkodliwe programy w zaledwie 0,02 sekundy, KSN pomaga rozwiązaniu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent chronić środowiska krytyczne dla biznesu przed nawet najbardziej wyrafinowanymi zagrożeniami, takimi jak exploity dla luk dnia zerowego.


  Wzmacnianie systemu i ochrona przed exploitami dla wirtualizacji serwera

  Rozwiązanie Kaspersky Hybrid Cloud Security może zaoszczędzić nawet 30% zużycia zasobów sprzętu do wirtualizacji w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania przeznaczonego do ochrony punktów końcowych. Rozwiązanie to powstało szczególnie z myślą o użytku w środowiskach zwirtualizowanych w celu eliminowania nadmiarowych działań i danych. Zwykle po rozpoznaniu środowiska rozwiązanie to potrafi niezwłocznie generować werdykty, oszczędzając tym samym cały cykl. Dzięki swojej elastyczności funkcja wzmacniania systemu znacząco zmniejsza powierzchnię ataku, eliminuje wykonanie szkodliwego kodu na serwerach oraz blokuje exploity – a wszystko bez obciążania zasobów. Algorytmy kontroli danych i pamięci wykrywają i blokują ataki ransomware, przeprowadzane zarówno na hoście, jak i w sieci. Rozwiązanie obsługuje następujące platformy wirtualizacyjne: VMWare NSX, Microsoft HyperV, Citrix Hypervisor, KVM, Huawei FusionSphere i Proxmox VE.

  • Ochrona serwerów z systemem Linux i Windows

   Kaspersky Security for Virtualization to idealne rozwiązanie dla hybrydowych centrów danych, oferujące zaawansowane możliwości ochrony dla zwirtualizowanych serwerów z systemem Windows i Linux.

  • UlepszonoKontrola aplikacji

   Kontrola aplikacji dla Windows Server umożliwia dynamiczne tworzenie białych list (tryb odmowy domyślnej). Teraz dodano do niej funkcję tworzenia czarnych list (tryb domyślnego zezwalania), która zezwala na uruchomienie dowolnej aplikacji, o ile nie znajduje się ona na czarnej liście. Tryb ten jest przydatny w środowiskach kontrolowanych w celu jeszcze lepszego odciążenia serwera poprzez zezwolenie na uruchamianie programów dopuszczonych do użytku przez politykę ogólną.

  • NowośćOchrona przed exploitami

   Celem funkcji Ochrona przed exploitami jest identyfikowanie szkodliwych programów, które wykorzystują luki w popularnych aplikacjach, na podstawie wzorców typowego lub podejrzanego zachowania, zablokowanie ich i uniemożliwienie wykonania dowolnego pobranego szkodliwego kodu.

  • NowośćFunkcje zapewniające integralność systemu

   Funkcje te współdziałają z technologią kontroli aplikacji i ochrony przed exploitami, jak również można je wykorzystać do monitorowania maszyny wirtualnej pod kątem zmian stanu i konfiguracji. Są one często wymagane również w celu zapewniania zgodności. Technologie wchodzące w skład zapewniania integralności systemu to: monitorowanie integralności plików (FIM), monitorowanie integralności rejestru i podstawowe zarządzanie zwirtualizowanymi serwerami z systemem Windows.

  • NowośćWykrywanie zachowań

   Moduł Wykrywanie zachowań nie wykorzystuje sygnatur znanych zagrożeń, lecz stosuje techniki takie jak uczenie maszynowe w celu identyfikowania wzorców podejrzanego zachowania. Oznacza to, że nawet nieznane wcześniej zagrożenia mogą być niezawodnie blokowane na podstawie samej obecności szkodliwych działań.

  • NowośćWielowarstwowa ochrona prze atakami ransomware

   Ransomware przyjmuje wiele postaci, wykorzystuje różne techniki propagacji, atakuje różne obiekty — od sektorów MBR dysków po pliki użytkowników — i może być sterowane z poziomu serwera poleceń (C&C) lub działać całkowicie niezależnie. Niektóre programy ransomware nieodwracalnie uszkadzają dane (tzw. wipery). W efekcie ochrona przed ransomware również musi być wielowarstwowa. Kaspersky Security for Virtualization Light Agent zapobiega infekcji poprzez monitorowanie środowiska w poszukiwaniu zachowania charakterystycznego dla ransomware, blokuje komunikację z serwerami kontroli i przywraca oryginalne wersje zmodyfikowanych plików, wycofując szkody. Specjalna warstwa ochronna dla danych współdzielonych alarmuje o sytuacji, w której pliki współdzielone zostały uszkodzone poprzez sieć, a także blokuje atakującym dostęp do współdzielonego zasobu i informuje o tym administratora.

  • NowośćHost Intrusion Prevention (HIPS)

   Technologia Host Intrusion Prevention (HIPS) używa danych usługi Kaspersky Security Network w celu określenia poziomu uprawnień dla danego programu, skutecznie zmniejszając obszar ataku.

  • NowośćAutomatyczne korygowanie

   Silnik korygujący wycofuje szkodliwe zmiany w systemie operacyjnym.

  • Zaawansowana ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

   Kaspersky Security for Virtualization Light Agent chroni maszyny wirtualne przed szkodliwym programami po ich uruchomieniu oraz na żądanie. Specjalna maszyna SVM łączy technologie wykorzystujące sygnatury oraz analizę heurystyczną w celu rygorystycznej ochrony systemu plików na maszynie wirtualnej, np. ochrony przed skomplikowanym, rezydującym w pamięci szkodliwym oprogramowaniem.


  Wielowarstwowa ochrona dla maszyn VDI

  Kaspersky Hybrid Cloud Security znacząco zmniejsza czas logowania do wirtualnych pulpitów, eliminując spowolnienia i wąskie gardła podczas skalowania do granic możliwości hosta wirtualizacji, w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania do ochrony punktów końcowych. Rozwiązanie powstało z myślą o eliminowaniu nadmiarowych działań i danych w środowiskach zwirtualizowanych. Zwykle po rozpoznaniu środowiska rozwiązanie potrafi natychmiast wydawać werdykt, oszczędzając czas. Dysponując tym samym obszernym zestawem funkcji do ochrony punktów końcowych co tradycyjne rozwiązania, Kaspersky Hybrid Cloud Security tworzy bezpieczne i elastyczne środowisko, umożliwiając użytkownikom skupienie się na pracy bez obawy o atak bezplikowego szkodliwego oprogramowania, ransomware, exploitów itp. Rozwiązanie obsługuje następujące platformy: VMWare Horizon, Microsoft HyperV i Citrix Virtual Desktops VDI.

  • UlepszonoObsługuje szeroki wachlarz systemów operacyjnych Windows i Linux w większości środowisk VDI

   Głęboka integracja z interfejsami API platform wykorzystuje dostępne w platformach VDI mechanizmy wdrażania, konfiguracji, zarządzania i raportowania w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli środowiska użytkownika. W środowiskach VMWare Horizon, Citrix Virtual Apps and Desktops oraz HyperV VDI obsługiwany jest szeroki wachlarz gościnnych systemów operacyjnych Windows i Linux.

  • Ochrona przed exploitami

   Aby zapewniać ochronę przed wykorzystaniem niezałatanych luk, rozwiązanie Kaspersky Hybrid Cloud Security obejmuje wiele technologii zabezpieczających przed exploitami. Mechanizm Exploit Prevention monitoruje najczęściej atakowane aplikacje – w tym Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office, Java i wiele więcej – zapewniając dodatkową warstwę monitorującą bezpieczeństwo i ochronę przed nieznanymi zagrożeniami.

  • Kontrola aplikacji

   Możliwe do skonfigurowania narzędzia wchodzące w skład funkcji kontroli aplikacji umożliwiają określenie, które aplikacje mogą działać na konkretnych maszynach wirtualnych. Zmniejsza to ryzyko i marnowanie zasobów związane z działaniem niepotrzebnych programów. Dostępna jest polityka domyślnego zezwalania, która zezwala na działanie wszystkich aplikacji, oprócz tych, które zostały umieszczone na czarnej liście. Ponadto dostępna jest również polityka domyślnej odmowy, która blokuje wszystkie programy poza tymi, które znajdują się na białej liście. Kontrola aplikacji od firmy Kaspersky składa się z funkcji:

   • Kontrola uruchamiania aplikacji – zezwala lub blokuje uruchomienie każdej aplikacji w chronionym systemie.
   • Kontrola uprawnień aplikacji – rejestruje aplikacje i pilnuje, aby działały zgodnie z ustawionymi regułami. Określają one na przykład, czy aplikacja może mieć dostęp do zasobów systemu operacyjnego i danych użytkownika.

  • Obsługa szybkiego udostępniania maszyn VDI

   Kaspersky Security for Virtualization Light Agent w pełni obsługuje oba tryby klonowania: powiązany (ang. Linked cloning) i pełny (ang. Full cloning). Dzięki lekkiemu agentowi udostępnienie nowej maszyny wirtualnej polega na sklonowaniu szablonu. Po zakończeniu klonowania nowa maszyna jest automatycznie chroniona przez SVM. Upraszcza to zarządzanie VDI, eliminując konieczność aktualizacji produktów zabezpieczających na obrazie VDI.

  • Ochrona maszyn VDI przed ransomware

   Wbudowana w Kaspersky Security for Virtualization Light Agent technologia Kontrola systemu monitoruje zachowanie aplikacji działających na każdej wirtualnej stacji roboczej. Po wykryciu podejrzanego zachowania – przypominającego program szyfrujący lub blokujący – jest on natychmiast blokowany, a wszelkie szkodliwe zmiany są automatycznie wycofywane, dzięki czemu krytyczne dane są bezpieczne.

  • Kontrola sieci

   Kontrola sieci pomaga zarządzać korzystaniem z internetu, blokując dostęp maszyny wirtualnej do określonych stron internetowych lub automatycznie aktualizowanych kategorii, takich jak sieci społecznościowe, muzyka, filmy czy prywatna poczta e-mail. Dla różnych stanowisk w firmie można ustawić różne zasady, blokując dostęp do określonych zasobów permanentnie lub w określonych godzinach.

  • Kontrola urządzeń

   Ponieważ użytkownicy mogą łączyć się ze swoją maszyną VDI z dowolnego miejsca i urządzenia, maszyna wirtualna musi być chroniona przed atakami z niezabezpieczonych urządzeń USB. Dzięki kontroli urządzeń administratorzy mogą dokładnie określać, do których urządzeń przenośnych można uzyskiwać dostęp w każdej konkretnej maszynie wirtualnej. Kontrolą można bez problemu obejmować wiele urządzeń, w tym dyski wymienne, drukarki i inne niż firmowe połączenia sieciowe. W przypadku instalacji VMware technologia ta uzupełnia i rozszerza dostępne funkcje rozwiązania Horizon USB Redirection.

  • Tryb cichy dla maksymalnego zwiększenia wydajności

   W celu jeszcze większej optymalizacji wydajności interfejs Kaspersky Security for Virtualization Light Agent może zostać wyłączony na dowolnej lub wszystkich maszynach wirtualnych.


  Ochrona sieci blokująca ataki i exploity

  • NowośćSkanowanie w poszukiwaniu zagrożeń ukrytych w szyfrowanym ruchu HTTPS

   Dzięki tej funkcji lekki agent analizuje bezpieczne połączenia pod kątem zagrożeń oraz blokuje przedostawanie się szkodliwych obiektów do przeglądarki użytkownika. Często można w ten sposób zatrzymać atak już na samym początku.

  • Wielowarstwowa ochrona sieci

   Kaspersky Security for Virtualization Light Agent chroni przed atakami sieciowymi przeprowadzanymi zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji – w tym zagrożeniami, które mogą czyhać w ruchu szyfrowanym. Każda maszyna wirtualna jest chroniona sieciowym rozwiązaniem bezpieczeństwa wykorzystującym hosta, na które składają się oferowane przez Kaspersky technologie HIPS, zapora sieciowa oraz moduł blokujący ataki sieciowe.

  • Wykorzystująca hosta technologia Intrusion Prevention System (HIPS) i osobista zapora sieciowa

   Technologia HIPS – wraz z dwukierunkową zaporą sieciową od Kaspersky – kontroluje odbierany i wysyłany ruch sieciowy. Elastyczne narzędzia umożliwiają dokładną kontrolę bezpieczeństwa zgodnie ze szczegółową polityką, która reguluje takie parametry jak ustawienia dla konkretnych portów, poszczególnych adresów IP czy aktywności sieciowej określonych aplikacji.

  • Blokowanie ataków sieciowych

   Technologia firmy Kaspersky o nazwie Blokowanie ataków sieciowych monitoruje ruch sieciowy hipernadzorcy i wyszukuje dowolną aktywność, która mogłaby zdradzać atak sieciowy. W przypadku wykrycia zostanie on blokowany.


  Stała widoczność i kontrola

  • NowośćObsługa mechanizmu kontroli dostępu w systemach komputerowych (RBAC)

   Kaspersky Security Center oferuje mechanizm kontroli dostępu w systemach komputerowych (RBAC), który ułatwia rozdzielanie obowiązków, delegowanie zadań oraz audyty funkcji związanych bezpieczeństwem w organizacji. Funkcja ta ma duże znaczenie w organizacjach posiadających rozwiniętą politykę bezpieczeństwa informacji, rozgałęzioną infrastrukturę lub które korzystają z obszernej i skomplikowanej infrastruktury, gdzie zwykle istnieje wiele serwerów zarządzania. Najczęściej za administrację bezpieczeństwem, implementację polityki i przeprowadzanie audytów odpowiadają tam różne osoby.

  • UlepszonoJednoplikowy kreator instalacji

   Kaspersky Security for Virtualization Light Agent jest wdrażany przy użyciu pojedynczego kreatora instalacji produktu. Kreator ten został ulepszony i zawiera teraz instalatory agentów oraz narzędzia do pobierania obrazu SVM. Aby jeszcze bardziej ułatwić wdrożenie, do rozwiązania Kaspersky Security Center dodano również zdalne pakiety instalacji dla agentów.

  • NowośćInstalacja zdalna Linux Agent

   Kaspersky Security for Virtualization Light Agent for Linux można teraz instalować zdalnie, co upraszcza instalację produktu.

  • UlepszonoObsługa dużej i skomplikowanej architektury sieciowej

   Administratorzy bezpieczeństwa mogą teraz korzystać z nowości pomagających w zautomatyzowaniu instalacji agentów bezpieczeństwa i zoptymalizowania ochrony infrastruktury. Wprowadzono możliwość przeglądania i wyboru SVM w celu zoptymalizowania instalacji w środowiskach na dużą skalę. Serwer ochrony można teraz zainstalować i skonfigurować za pośrednictwem interfejsu API, a zatem można go zainstalować przy użyciu hipernadzorcy. Dzięki najnowszym ulepszeniom rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization Light Agent działa bezproblemowo w skomplikowanych infrastrukturach korporacji, w których funkcjonuje wiele sieci logicznych na różnych platformach i hostach hipernadzorcy.

  • Równoległa instalacja i wdrożenie

   Maszyny SVM można wdrożyć na kilku hostach wirtualizacji równocześnie. Znacząco zmniejsza to czas potrzebny na instalację i uruchomienie rozwiązania zabezpieczającego w zwirtualizowanej infrastrukturze, bez względu na jej rozmiar.

  • Zarządzanie wyjątkami lub egzekwowaniem zasad

   Kaspersky Security for Virtualization Light Agent wyświetla teraz dłuższą listę aplikacji od różnych producentów oprogramowania podczas definiowania wyjątków i konfigurowania polityki wymuszonego skanowania.

  • Prosta konsola zarządzania dla wszystkich urządzeń fizycznych, wirtualnych i mobilnych

   Do zarządzania rozwiązaniem Kaspersky Security for Virtualization Light Agent służy Kaspersky Security Center – interfejs zarządzania od firmy Kaspersky, który umożliwia szczegółową konfigurację i kontrolę wielu aplikacji firmy Kaspersky zabezpieczających urządzenia mobilne, jak również obciążenia serwerów i stacji roboczych lokalnie, w centrum danych oraz w chmurze publicznej.

  • VMware vSphere

   • VMware vSphere 6.7 z VMware vCenter 6.7
   • VMware vSphere 6.5 z VMware vCenter 6.5
   • VMware vSphere 6.0 z VMware vCenter 6.0
  • Microsoft Hyper-V

   • Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V role (wersja Full oraz Server Core)
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V role (wersja Full oraz Server Core)
   • Dostępna jest instalacja za pośrednictwem System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2019
   • Dostępna jest instalacja za pośrednictwem System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2016
   • Dostępna jest instalacja za pośrednictwem System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012 R2
  • Citrix Hypervisor

   • Citrix XenServer 7.1 LTSR
  • KVM (maszyna wirtualna bazująca na jądrze)

   • Ubuntu Server 18.04 LTS
   • Ubuntu Server 16.04 LTS
   • Red Hat Enterprise Linux Server 7.6
   • CentOS 7.6
  • Proxmox VE (tylko wykorzystujący KVM)

   • Proxmox VE 5.3
  • HUAWEI FusionSphere

   • HUAWEI FusionCompute CNA 6.3.1
  • Skala-R

   • R virtualization 7.0.6
  • Platformy VDI

   • Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1903
   • Citrix Provisioning 7 1903
   • Citrix XenApp and XenDesktop 7.15 LTSR
   • Citrix Provisioning Services 7.15 z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami
   • VMware Horizon 7.7
  • Systemy operacyjne gości opartych na Windows

   • Windows 10 Desktop Pro / Enterprise / LTSC / RS4 / RS5 / RS6 (32 / 64-bitowy)
   • Windows 8.1 Update 1 Professional / Enterprise (32 / 64-bitowy)
   • Windows 7 Professional / Enterprise Service Pack 1 (32 / 64-bitowy)
   • Windows Server 2019 RS5 Standard / Datacenter (tryb Full) (64-bitowy).
   • Windows Server 2016 Standard / Datacenter (tryb Full) (64-bitowy).
   • Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter / Essentials (tryb Full) (64-bitowy)
   • Windows Server 2012 Standard / Datacenter / Essentials (tryb Full) (64-bitowy)
   • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Standard / Enterprise / Datacenter (tryb Full) (64-bitowy)
  • Systemy operacyjne gości oparte na Linux

   • Debian GNU / Linux 9.8 (64-bitowy)
   • Debian GNU / Linux 8.11 (64-bitowy)
   • Debian GNU / Linux 8.11 i386 (32-bitowy)
   • Ubuntu Server 18.04 LTS (64-bitowy)
   • Ubuntu Server 16.04 LTS (64-bitowy)
   • CentOS 7.6 (64-bitowy)
   • CentOS 6.10 (64-bitowy)
   • Red Hat Enterprise Linux Server 7.6 (64-bitowy)
   • Red Hat Enterprise Linux Server 6.10 (64-bitowy)
   • SUSE Linux Enterprise Server 15 (64-bitowy)
   • ALT Linux 8 (64-bitowy)
   • ALT Linux 7.0.6 (64-bitowy)
   • Oracle Linux 7.6 (64-bitowy)
   • Astra Linux SE 1.6 (bez możliwości obsługi Mandatory Access Control ani Closed Software Environment)
   • Astra Linux SE 1.5 (bez możliwości obsługi Mandatory Access Control ani Closed Software Environment)
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?