Kaspersky Security for Virtualization Agentless

Kaspersky Security for Virtualization Agentless to produkt opracowany z myślą o ochronie środowisk wirtualnych opartych na rozwiązaniach firmy VMware, cechujący się znikomym wpływem na ich wydajność obliczeniową, który umożliwia połączenie wysokiego współczynnika konsolidacji z zabezpieczeniami światowej klasy.

 • Optymalizacja pod kątem ochrony środowisk VMware

  • Ochrona dostosowana do specyficznych potrzeb środowisk zwirtualizowanych

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless zapewnia najnowsze technologie firmy Kaspersky Lab w dziedzinie ochrony sieciowej oraz ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Jest to produkt opracowany specjalnie z myślą o środowiskach wirtualnych opartych o rozwiązania firmy VMware. Tradycyjne produkty zabezpieczające wymagają instalacji pełnego agenta zabezpieczeń na każdej maszynie wirtualnej. Kaspersky Security for Virtualization Agentless to rozwiązanie, które nie wymaga stosowania agentów. Pojedyncza instalacja agenta zabezpieczeń gwarantuje pełną ochronę wszystkich maszyn wirtualnych w obrębie jednego hosta.

  • Zachowanie wydajności wirtualnych serwerów i komputerów stacjonarnych

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless chroni serwery oraz komputery wirtualne bez znaczącego wpływu na wydajność funkcji hypervisor. Dzięki temu możliwa jest ochrona maszyn wirtualnych (oraz przechowywanych na nich poufnych danych biznesowych) przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich współczynników konsolidacji i zachowaniu wysokiego poziomu usług dostarczanych użytkownikom.

  • Mniejsze obciążenie systemów, dzięki któremu każda maszyna utworzona na hoście zachowuje wyższą wydajność

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless zmniejsza obciążenie wszystkich maszyn wirtualnych, włączając w to zasoby, takie jak:

   • procesor;
   • operacje we/wy;
   • pamięć;
   • pamięć masowa.
  • Eliminacja problemu jednoczesnego uruchamiania wielu zadań aktualizacji i skanowania

   Dzięki zastosowaniu pojedynczej instalacji mechanizmu zabezpieczającego cały host Kaspersky Security for Virtualization Agentless eliminuje problem jednoczesnego uruchamiania wielu zadań aktualizacji baz danych i skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.

  • Wybór opcji licencjonowania - uproszczenie schematu licencji i obniżenie kosztów

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless zapewnia możliwość wyboru licencji dla poszczególnych maszyn wirtualnych lub rdzeni, umożliwiając wybranie najbardziej opłacalnego rozwiązania dla danej firmy. W przypadku dużych centrów przetwarzania danych oraz dostawców usług IaaS ("infrastruktura jako usługa") liczba maszyn wirtualnych regularnie ulega zmianie, dzięki czemu wybór licencji "na rdzeń" może przynieść znaczne korzyści.


  Łatwe wdrażanie i zarządzanie - zwiększenie czasu pracy bez przestojów oraz bezproblemowa kontrola kosztów

  • Jedna konsola administracyjna dla urządzeń wirtualnych i fizycznych, w tym mobilnych

   Kaspersky Security Center - oprogramowanie zawarte w pakiecie Kaspersky Security for Virtualization Agentless - zapewnia ujednoliconą, centralną konsolę administracyjną dla wielu różnych technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab. Konsola ta umożliwia zarządzanie z jednego miejsca zabezpieczeniami zarówno urządzeń wirtualnych, jak i fizycznych (w tym mobilnych), oraz wdrażanie spójnych zasad bezpieczeństwa w całym środowisku IT.

  • Natychmiastowa ochrona nowych maszyn wirtualnych

   Ponieważ zabezpieczenia dostarczane są w formie pojedynczej instalacji na hoście, renomowane technologie zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab automatycznie chronią wszystkie maszyny wirtualne na tym hoście - również nowe.

  • Wdrażanie bez potrzeby ponownego uruchamiania

   Wdrożenie zabezpieczeń nie wymaga ponownego uruchomienia żadnej z maszyn ani nawet przełączenia serwera-hosta w tryb konserwacji. Takie rozwiązanie umożliwia zachowanie wysokiej produktywności użytkowników. Jest ono szczególnie ważne w przypadku centrów przetwarzania danych, których celem jest osiągnięcie tzw. "pięciu dziewiątek" - 99,999% czasu pracy lub więcej.

  • Różne ustawienia dla poszczególnych maszyn

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless pozwala zastosować różne ustawienia zabezpieczeń dla poszczególnych grup maszyn wirtualnych. Dzięki temu możliwe jest dalsze podniesienie wydajności systemów poprzez wyłączenie dowolnych funkcji skanowania, które nie są istotne w danym przypadku.

  • Lepszy wgląd dzięki szczegółowym raportom

   Kaspersky Security Center umożliwia łatwe generowanie szczegółowych raportów, gwarantujących administratorom lepszy wgląd w dotychczasowe zdarzenia i przeprowadzone zadania. A ponieważ Kaspersky Security Center pozwala zarządzać wieloma różnymi aplikacjami zabezpieczającymi firmy Kaspersky Lab, możliwe jest łatwe generowanie raportów na temat wszystkich urządzeń - wirtualnych i fizycznych (w tym mobilnych) - chronionych przez technologie firmy Kaspersky Lab.


  Światowej klasy ochrona środowisk VMware przed szkodliwym oprogramowaniem

  • Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem na poziomie plików

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless ma postać wirtualnego mechanizmu, integrującego się z oprogramowaniem vShield Endpoint firmy VMware w celu zapewnienia światowej klasy ochrony maszyn wirtualnych przed szkodliwym oprogramowaniem. Automatyczna ochrona w czasie rzeczywistym dostępna jest dla każdej aktywnej maszyny wirtualnej - w tle lub na żądanie.

  • Wspomagana przez chmurę ochrona przed najnowszymi zagrożeniami - w tym przed atakami "zero-day"

   Oparta o chmurę usługa Kaspersky Security Network (KSN) identyfikuje nowe zagrożenia i zapewnia automatyczne aktualizacje systemów informatycznych firmy. Dzięki czasowi reakcji sięgającemu niekiedy 0,02 sekundy KSN zapewnia także ochronę przed atakami "zero-day".

  • Tworzenie harmonogramów skanowania zgodnie z własnymi potrzebami

   Rutynowe skanowanie można przeprowadzić na wszystkich maszynach wirtualnych, według własnego, uprzednio ustalonego harmonogramu. Kaspersky Security for Virtualization Agentless automatycznie unika jednoczesnego uruchamiania zadań skanowania na dużej liczbie maszyn, pozwalając tym samym zmniejszyć obciążenie systemów.

  • Skuteczne usuwanie szkodliwego oprogramowania

   Najnowsze technologie antywirusowe opracowane przez firmę Kaspersky Lab umożliwiają wykrywanie szkodliwego oprogramowania, blokowanie jego działań oraz jego całkowite usuwanie przy jednoczesnym informowaniu administratorów IT o zdarzeniach.


  Ochrona infrastruktury informatycznej przed atakami sieciowymi

  • Ochrona na poziomie sieci - zintegrowana z chmurą vCloud firmy VMware

   Funkcja blokowania ataków sieciowych monitoruje ruch w poszukiwaniu aktywności charakterystycznej dla ataków pochodzących z sieci. Po wykryciu ataku funkcja ta automatycznie blokuje odpowiedzialny za niego komputer.

   Kaspersky Lab to pierwszy producent oferujący tę funkcję sieciową ze wsparciem dla technologii VMware vCloud Networking and Security: vCloud Ecosystem Framework.


  Wydajne technologie zabezpieczeń - bez znaczącego wpływu na wydajność

  • Automatyczne śledzenie procesów skanowania dla zapewnienia wyższej efektywności

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless automatycznie wyłącza ostatnio przeskanowane pliki z rutynowego, zaplanowanego skanowania.

  • Współdzielona pamięć podręczna

   Przy każdej operacji odczytu pliku w maszynie wirtualnej produkt Kaspersky Security for Virtualization Agentless automatycznie skanuje go w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania, a następnie zapisuje wynik skanowania we współdzielonej pamięci podręcznej. Gdy ten sam plik zostanie użyty z w innej maszynie pracującej pod kontrolą tego samego hosta, Kaspersky Security for Virtualization Agentless otrzyma informację, że kolejne skanowanie pliku jest zbędne. Taki plik zostanie przeskanowany wyłącznie w przypadku wprowadzenia w nim zmian bądź uruchomienia ręcznego skanowania przez użytkownika. Rozwiązanie to pozwala oszczędzić znaczące ilości zasobów - zwłaszcza w przypadku środowisk komputerów zwirtualizowanych, gdzie na wielu maszynach znajdują się identyczne pliki i systemy operacyjne.

   Technologia współdzielenia pamięci podręcznej firmy Kaspersky Lab pozwala zwiększyć wydajność całego środowiska informatycznego przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia jego infrastruktury - bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.


  Wysoki poziom integracji z technologiami firmy VMware

  • Pełne wsparcie dla rozwiązania VMware vMotion

   Dzięki pełnemu wsparciu dla rozwiązania VMware vMotion, Kaspersky Security for Virtualization Agentless zapewnia ciągłość ochrony podczas przenoszenia obciążenia roboczego pomiędzy poszczególnymi hostami ESXi. Jeśli nowy host posiada odpowiednie licencje, wszystkie zabezpieczenia oraz ustawienia zostaną automatycznie przeniesione wraz z obciążeniem roboczym.

  • Bezproblemowa integracja z rozwiązaniem vCenter firmy VMware

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless pobiera informacje o maszynach wirtualnych - w tym pełen wykaz istniejących maszyn wraz z ich parametrami - bezpośrednio z VMware vCenter. Integracja ta nie tylko gwarantuje administratorom lepszy wgląd w infrastrukturę, lecz także zapewnia automatyczną ochronę przy każdorazowym konfigurowaniu nowej maszyny wirtualnej.

  • Rozwiązanie testowane w szerokiej gamie środowisk VMware

   Oprogramowanie Kaspersky Security for Virtualization Agentless jest także kompatybilne z rozwiązaniami:

   • VMware vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
   • VMware vSphere High Availability (HA)
   • VMware Horizon View
  • Wymagane dla wszystkich instalacji

   • Wymagana licencja na oprogramowanie VMware vShield Endpoint dla każdej maszyny wirtualnej
    UWAGA:
    - licencja na oprogramowanie VMware vShield Endpoint jest zawarta w aplikacjach VMware View - Premier oraz VMware vShield
    - licencja VMware vShield Endpoint jest zawarta w systemie VMware vSphere w wersji 5.1 lub nowszej
    - licencje na oprogramowanie VMware vShield Endpoint można także zakupić u partnerów firmy Kaspersky Lab
   • VMware ESXi 5.1 lub ESXi 5.5
   • Serwer VMware vCenter w wersji 5.1 lub 5.5
    Wymagania dla ochrony na poziomie sieciowym:
    • vShield Manager z VMware vCloud Networking and Security 5.5.2 lub z VMware vCloud Networking and Security 5.1.4
    • VMware Distributed Virtual Switch 5.1.0 lub nowszej
  • Obsługiwane systemy operacyjne

   • Windows 8.1 (32/64 bit) (vSphere 5.5 - ESXi tylko build 1892794 )
   • Windows 8 Professional / Enterprise / Ultimate (32/64 bit) (tylko vSphere 5.5)
   • Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate SP1 lub wyższy (32-bit / 64-bit)
   • Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP2 (32-bit)
   • Windows XP Professional SP3 (32-bit)
   • Windows 2012 R2 (64 bit) (vSphere 5.5 - ESXi tylko build 1892794)
   • Windows Server 2012 (64-bit) (tylko vSphere 5.5)
   • Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise SP1 (64-bit)
   • Windows Server 2008 Standard / Enterprise SP2 (32-bit / 64-bit)
   • Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise SP2 (32-bit / 64-bit)
   • Windows Server 2003 Standard SP2 (32-bit / 64-bit)
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?