icon-total

Kaspersky Total Security for Business

Najskuteczniejsze rozwiązanie do ochrony i zarządzania systemami

 • Ochrona przed znanymi, powstającymi oraz skomplikowanymi zagrożeniami
 • Bezpieczeństwo laptopów, stacji roboczych, serwerów oraz urządzeń mobilnych
 • Identyfikowanie luk i zarządzanie poprawkami
 • Rozbudowane funkcje zarządzania systemami
 • Bezpieczeństwo bramy internetowej, poczty elektronicznej i środowisk współpracy
 • Światowy poziom ochrony złożonych środowisk informatycznych, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych, serwerów plików, urządzeń mobilnych i konsumenckich, bram internetowych oraz systemów do obsługi poczty elektronicznej i środowisk współpracy, oraz rozbudowane funkcje zarządzania systemami.

  • Ochrona stacji roboczych i laptopów z systemami Windows, Linux i OS X*

  • Ochrona serwerów plików

   Zabezpieczenie środowisk niejednorodnych

   Nasze nagradzane funkcje zabezpieczeń chronią serwery plików pracujące pod kontrolą systemów Windows, Linux i FreeBSD. Zoptymalizowane procesy skanowania wpływają na wydajność serwerów jedynie w minimalnym stopniu. Nasze rozwiązanie zabezpiecza nie tylko serwery klastrowe, ale także serwery terminali Microsoft i Citrix.

   Niezawodna ochrona

   Jeśli w którymkolwiek serwerze plików dojdzie do usterki, po jego ponownym uruchomieniu automatycznie zostaną włączone także funkcje zabezpieczeń.

   Skuteczniejsze zarządzanie

   Każda minuta poświęcona na zadania związane z administrowaniem i generowaniem raportów to czas, który można przeznaczyć na działania o znaczeniu strategicznym. Z tego względu stworzyliśmy scentralizowaną konsolę umożliwiającą zarządzanie funkcjami zabezpieczeń wszystkich punktów końcowych, w tym serwerów plików, stacji roboczych i urządzeń mobilnych, oraz łatwiejsze generowanie szczegółowych raportów.

  • Wyższy poziom bezpieczeństwa i rozbudowane funkcje zarządzania systemami

   Eliminowanie znanych luk w zabezpieczeniach

   Nasze funkcje skanują całą sieć i identyfikują luki w zabezpieczeniach aplikacji oraz systemów operacyjnych. Wykryte luki są klasyfikowane według priorytetu, co umożliwia automatyczne instalowanie poprawek i aktualizacji. Z uwagi na fakt, że nasze poprawki są udostępniane szybciej niż ma to miejsce u innych dostawców rozwiązań, klienci mogą usunąć luki w zabezpieczeniach w krótszym czasie.

   Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem

   Wszystkie urządzenia i programy dostępne w sieci są automatycznie wykrywane i zapisywane na listach inwentarzowych sprzętu i oprogramowania. Inwentarz sprzętowy zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych urządzeń, a inwentarz oprogramowania ułatwia zarządzanie wykorzystaniem programów i blokowanie nieautoryzowanych aplikacji.

   W sieci wykrywane są nawet urządzenia podłączane w trybie gościa, którym nadawane są uprawnienia dostępu bez narażania bezpieczeństwa firmowych systemów i danych.

   Optymalizacja dystrybucji oprogramowania

   Aplikacje można wdrażać na żądanie lub po godzinach pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku niektórych instalatorów można określić dodatkowe parametry w celu dostosowania instalowanego pakietu oprogramowania do potrzeb. Obsługa bezpiecznych, zdalnych połączeń z dowolnym komputerem stacjonarnym lub klienckim umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów, a mechanizm uwierzytelniania zapobiega przypadkom nieautoryzowanego dostępu zdalnego. Podczas trwania sesji dostępu zdalnego wszystkie czynności są rejestrowane, co ułatwia identyfikowanie użytkowników.

   Automatyzacja i optymalizacja procesów wdrażania systemów operacyjnych

   Technologie firmy Kaspersky Lab automatyzują i centralizują operacje związane z tworzeniem, przechowywaniem i klonowaniem zabezpieczonych obrazów systemu. Obrazy są przechowywane w specjalnym magazynie, a dostęp do nich jest możliwy w trakcie procesu instalowania i konfigurowania. Instalacja i konfiguracja obrazu klienckiej stacji roboczej może zostać wykonana za pomocą serwerów PXE (Preboot eXecution Environment) - które były wcześniej wykorzystywane w sieci - lub przy użyciu naszych rozwiązań. Dzięki funkcji Wake-on-LAN obrazy mogą zostać rozesłane do komputerów po godzinach pracy. Nasze rozwiązania obsługują interfejs UEFI.

   Ograniczanie natężenia ruchu - dystrybucja zdalna

   Jeśli wymagane jest dostarczenie oprogramowania lub poprawek do placówki zdalnej, jedna z lokalnych stacji roboczych może pełnić rolę agenta aktualizacji dla całej placówki, ograniczając w ten sposób natężenie ruchu w sieci.

   Integracja z systemami SIEM

   Z uwagi na fakt, że systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego (SIEM) mogą umożliwić dużym firmom monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym, nasze rozwiązania obsługują dwa najpopularniejsze produkty - HP ArcSight i IBM QRadar.

  • Szyfrowanie informacji poufnych

   Silne szyfrowanie

   Dzięki zastosowaniu algorytmu szyfrującego AES z kluczem o długości 256 bitów i rekomendacją NIST (nr 2980) nasze rozwiązania zapewniają silne szyfrowanie poufnych informacji. W przypadku zgubienia lub kradzieży komputerów nieautoryzowani użytkownicy nie będą mieli dostępu do zaszyfrowanych danych. Nasz algorytm szyfrowania został opracowany z myślą o zgodności ze standardem FIPS 140-2 (aktualnie oczekuje na weryfikację).

   Skuteczniejsze zarządzanie dzięki integracji

   Choć na rynku często spotyka się programy szyfrujące, które nie są zintegrowane z kompleksowymi rozwiązaniami zabezpieczającymi, technologie szyfrowania firmy Kaspersky Lab stanowią element wspólnego kodu, który został w całości stworzony przez specjalistów z naszej firmy. Ułatwia to wdrażanie ustawień szyfrowania w ramach reguł ochrony przed szkodliwymi programami i kontroli punktów końcowych oraz innych technologii zabezpieczeń.

   Szyfrowanie na poziomie całych dysków i poszczególnych plików

   Metoda szyfrowania na poziomie całych dysków (FDE) operuje na sektorach dysku twardego, aby zapewnić szyfrowanie na poziomie zbliżonym do sprzętowego i ułatwić prowadzenie strategii szyfrowania wszystkiego jednocześnie. Metoda szyfrowania na poziomie plików (FLE) umożliwia bezpieczne udostępnianie danych w sieci. Po zaszyfrowaniu pliku jego pierwotna, niezaszyfrowana wersja może zostać usunięta z dysku.

   Szyfrowanie nośników zewnętrznych

   W celu zabezpieczenia danych, które mają trafić na nośnik zewnętrzny, funkcja szyfrowania nośników zewnętrznych może zaszyfrować dane metodą FDE lub FLE.

   Szyfrowanie w trybie przenośnym

   Jeśli wymagane jest przesłanie danych poufnych pocztą elektroniczną, przez internet lub na nośniku zewnętrznym, można utworzyć chronione hasłem, zaszyfrowane i samorozpakowujące się pakiety plików. Specjalny "tryb przenośny" do szyfrowania nośników zewnętrznych metodą FLE zapewnia bezpieczny transfer danych nawet w przypadku komputerów, w których nie jest zainstalowane oprogramowanie Kaspersky Endpoint Security for Windows.

   Uproszczone logowanie i obsługa kart inteligentnych/tokenów

   Po uruchomieniu komputera przez użytkownika i zalogowaniu się za pomocą nazwy i hasła funkcja pojedynczego logowania zapewnia mu natychmiastowy dostęp do zaszyfrowanych plików znajdujących się na dysku twardym komputera. Dzięki temu procesy szyfrowania i deszyfrowania są dla użytkownika niemal transparentne, co zwiększa efektywność i wydajność pracy. Obsługiwane jest także uwierzytelnianie dwupoziomowe przy użyciu kart inteligentnych i tokenów.

   Obsługa technologii Intel AES-NI i nie tylko

   Dzięki obsłudze technologii Intel AES-NI szyfrowanie i deszyfrowanie danych działa szybciej w przypadku komputerów z procesorami Intel i AMD*. Nasza technologia FDE obsługuje także platformy oparte na interfejsie UEFI. Zapewniamy także obsługę klawiatur z układem klawiszy innym niż QWERTY.

   *Nie wszystkie procesory są obsługiwane.

  • Ochrona urządzeń mobilnych z systemami Android, iOS i Windows Phone

   Skuteczna ochrona urządzeń mobilnych

   Łącząc ze sobą najbardziej zaawansowane w branży technologie chronimy urządzenia mobilne przed najnowszymi zagrożeniami. Funkcja ochrony przed wyłudzaniem informacji chroni przed stronami internetowymi wykradającymi informacje lub dane osobowe, a funkcja ochrony przed spamem ułatwia filtrowanie niechcianych połączeń i wiadomości.
   Elastyczne narzędzia kontroli uniemożliwiają uruchamianie nieautoryzowanych aplikacji i blokują dostęp do niebezpiecznych stron internetowych. Zdarzenia, takie jak rootowanie czy jailbreak, są wykrywane automatycznie, a powiązane z nimi urządzenia są blokowane.

   Oddzielanie danych firmowych od prywatnych

   Nasza technologia dodatkowej warstwy zabezpieczeń (ang. app wrapping) umożliwia tworzenie oddzielnych kontenerów na poszczególnych urządzeniach. W kontenerach tych są przechowywane aplikacje korporacyjne, które są w ten sposób oddzielone od prywatnych danych użytkownika. Procesem szyfrowania można objąć wszystkie dane przechowywane w kontenerach i zapobiec ich kopiowaniu i wklejaniu poza kontener. Można także zażądać dodatkowego uwierzytelnienia, które będzie wymagane do uruchomienia aplikacji przechowywanych w kontenerach .
   Po odejściu pracownika z firmy obsługiwana zdalnie funkcja Selective Wipe umożliwia usunięcie odpowiedniego kontenera bez usuwania prywatnych danych i ustawień użytkownika urządzenia.

   Obsługa popularnych platform MDM

   Dzięki udoskonalonym funkcjom zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) stosowanie grupowych i indywidualnych reguł dla urządzeń obsługujących Microsoft Exchange ActiveSync i iOS MDM jest łatwe za pośrednictwem pojedynczego interfejsu. Obsługa platformy Samsung KNOX umożliwia zarządzanie różnymi ustawieniami urządzeń firmy Samsung. Możliwe jest także wymuszanie stosowania kodów PIN na wszystkich urządzeniach mobilnych oraz wykonywanie następujących działań:

   • Nakładanie ograniczeń na hasła - dzięki temu w ramach firmowych urządzeń będą stosowane wyłącnzie silne hasła
   • Zarządzanie funkcjami szyfrowania
   • Blokowanie możliwości korzystania z kamery urządzenia
   • Zarządzanie innymi funkcjami urządzeń mobilnych

   Blokowanie, kasowanie danych i lokalizowanie urządzeń

   Obsługiwane zdalnie funkcje zabezpieczeń pomagają chronić firmowe dane przechowywane w zgubionych lub skradzionych urządzeniach. Zarówno administratorzy, jak i użytkownicy mogą zablokować i zlokalizować urządzenie, a także usunąć z niego dane firmowe. Jeśli złodziej wymieni kartę SIM na inną, funkcja SIM Watch wyśle do użytkownika wiadomość z nowym numerem, umożliwiając w ten sposób korzystanie z funkcji antykradzieżowych. Aby zapewnić produktywność personelu podczas godzin roboczych oraz zadbać o to, by polityka bezpieczeństwa była stosowana dla danych będących w ruchu, Kontrola urządzeń pozwala zdefiniować czas, w którym stosowane są dane funkcje kontroli. Obsługa usługi Google Cloud Messaging (GCM) ułatwia dynamiczne wysyłanie poleceń antykradzieżowych do urządzeń z systemem Android.

   Portal samoobsługowy

   Nasz portal samoobsługowy ułatwia korzystanie z sieci korporacyjnej za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych. Portal zapewnia także zdalny dostęp do funkcji antykradzieżowych, aby użytkownicy mogli szybko zareagować na zgubienie lub kradzież urządzenia i zminimalizować ryzyko utraty danych bez obciążania administratorów dodatkowymi zadaniami.

   Odciążanie administratorów IT

   Pojedyncza, scentralizowana konsola umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz ich zabezpieczeniami, a także ułatwia stosowanie spójnych reguł na różnych platformach mobilnych. Konsola internetowa umożliwia nie tylko zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz ich zabezpieczeniami, ale także zabezpieczeniami punktów końcowych z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

   * W przypadku niektórych z obsługiwanych platform mobilnych część funkcji jest niedostępna. Rozwiązanie pozwala na kontrolowanie przywilejów dostępu do urządzeń - umożliwia to wyeliminowanie ryzyka utraty danych lub wniknięcia szkodliwego oprogramowania do sieci firmowej z nieautoryzowanych urządzeń. Przywileje dostępu mogą zostać skonfigurowane z uwzględnieniem rodzaju urządzenia, wykorzystywanych metod komunikacji oraz numeru seryjnego sprzętu.

  • Sterowanie aplikacjami, urządzeniami i dostępem do internetu

   Dynamiczne tworzenie białej listy podnosi poziom bezpieczeństwa

   Funkcja kontroli aplikacji jest najbardziej kompleksowym rozwiązaniem w branży. Jesteśmy jedynym producentem oprogramowania zabezpieczającego, który prowadzi własne laboratorium zajmujące się tworzeniem białej listy i oceną bezpieczeństwa aplikacji. Nasza baza danych dotycząca aplikacji znajdujących się na białej liście obejmuje ponad 1,3 miliarda unikatowych plików, których przybywa w tempie miliona dziennie. Funkcje kontroli aplikacji i dynamicznego tworzenia białej listy ułatwiają stosowanie zasady domyślnego blokowania, która blokuje wszystkie aplikacje poza tymi, które figurują na białej liście. Jeśli chcesz wdrożyć lub zaktualizować zasadę domyślnego blokowania, nasz nowy tryb testowy umożliwia skonfigurowanie i sprawdzenie jej w środowisku testowym przed faktycznym wdrożeniem.

   Blokowanie nieautoryzowanych urządzeń

   Funkcja kontroli urządzeń ułatwia zarządzanie dostępem urządzeń do firmowej sieci informatycznej. Za jej pomocą można skonfigurować elementy sterowania dostępem bazujące na porze dnia, lokalizacji geograficznej oraz typie urządzenia. Elementy te można skorelować z usługą Active Directory, aby zwiększyć dokładność czynności związanych z administrowaniem i stosowaniem zasad. Administratorzy mogą także tworzyć reguły kontroli urządzeń z zastosowaniem masek, aby łatwiej dodawać do białej listy więcej urządzeń.

   Monitorowanie i kontrolowanie dostępu do internetu

   Narzędzia kontroli dostępu do internetu umożliwiają tworzenie i egzekwowanie zasad dostępu oraz monitorowanie sposobu wykorzystania zasobów internetowych. Korzystając z nich, można zezwalać, zakazywać, ograniczać lub kontrolować dostęp użytkowników do konkretnych witryn internetowych lub całych kategorii witryn, takich jak serwisy społecznościowe, strony dla miłośników gier czy serwisy hazardowe. Elementy sterowania bazujące na lokalizacji geograficznej lub porze dnia można skorelować z usługą Active Directory, aby wspomóc czynności związane z administrowaniem i ustalaniem zasad.

  • Ochrona firmowej poczty elektronicznej i zapobieganie ujawnianiu danych

   Bezpieczeństwo wielu platform

   Dzięki obsłudze różnych serwerów poczty - Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim i CommuniGate Pro - nasze technologie skutecznie chronią pocztę i serwery grup roboczych przed spamem i szkodliwymi programami. Rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business umożliwia też skonfigurowanie wyznaczonej bramy poczty elektronicznej.

   Filtrowanie spamu

   Skuteczne filtrowanie spamu pomaga firmom podnosić wydajność i efektywność. Nasza technologia inteligentnego filtrowania zapobiega przedostawaniu się rozpraszającego spamu do skrzynek odbiorczych użytkowników. Charakteryzuje ją bardzo niski współczynnik fałszywych ostrzeżeń, a ponadto zmniejsza ona natężenie ruchu w sieci firmowej.

   Zarządzanie złożonością

   Łatwe w obsłudze narzędzia ułatwiają zarządzanie bezpieczeństwem oraz: 

   • monitorowanie stanu ochrony,
   • zarządzanie ustawieniami skanowania,
   • tworzenie raportów.

   Częste automatyczne aktualizacje gwarantują, że nasze oprogramowanie ma zawsze najnowsze dane potrzebne do ochrony przez szkodliwym oprogramowaniem i spamem.

   Pomoc w zachowaniu wysokiej wydajności

   Dzięki optymalizacji skanowania oraz możliwości wykluczenia z niego określonych elementów nasza technologia ochrony serwerów pocztowych obsługuje także równoważenie obciążenia. Efekt? Wysoce skuteczna ochrona, która nie wpływa w istotny sposób na wydajność.  

   Zwiększenie poziomu ochrony danych i zgodności z przepisami 

   Nasze technologie analizują treść wiadomości wychodzących i automatycznie blokują wiadomości oraz załączniki zawierające poufne dane firmowe lub dane pracowników. Poza funkcją skanowania w poszukiwaniu słów zawartych we wstępnie zdefiniowanych glosariuszach (lub niestandardowych glosariuszach administratora) wiadomości są także przeszukiwane pod kątem danych strukturalnych*.

   * Funkcje ochrony przed utratą danych dostępne są wyłącznie w przypadku systemów Microsoft Exchange Server i podlegają oddzielnemu licencjonowaniu.

  • Ochrona bram internetowych

   Bezpieczeństwo ruchu sieciowego

   Nasze technologie zabezpieczają ruch płynący przez najpopularniejsze bramy internetowe oparte na systemach Windows i Linux, automatycznie usuwając szkodliwe i potencjalnie groźne programy z danych przesyłanych za pośrednictwem protokołów HTTP(S), FTP, SMTP i POP3.  Dzięki częstym aktualizacjom rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business chroni zarówno przed znanymi, jak i nieznanymi zagrożeniami.

   Ochrona poczty elektronicznej

   Pakiet Kaspersky Total Security for Business oferuje także ochronę firmowej poczty przesyłanej przez bramy Microsoft Forefront TMG i serwery Microsoft ISA Server.

   Wysoka skuteczność wykrywania

   Dostępne w rozwiązaniu Kaspersky Total Security for Business zoptymalizowane funkcje inteligentnego skanowania oraz funkcje równoważenia obciążenia zapewniają wysoką skuteczność wykrywania zagrożeń bez znaczącego obciążania platformy sprzętowej.  

   Skuteczniejsze zarządzanie

   Proste w obsłudze narzędzia zarządzania, a także elastyczne funkcje raportowania, pozwalają zapewnić lepszy wgląd w stan zabezpieczeń i usprawnić kontrolę nad nimi.

  • Bezpieczeństwo środowisk współpracy i zapobieganie ujawnianiu danych

   Zabezpieczenie środowisk SharePoint

   Proste w użyciu funkcje ochrony oraz filtrowania plików i treści umożliwiają scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem całej farmy serwerów SharePoint z poziomu jednej konsoli. Nasze technologie zabezpieczeń w bardzo niewielkim stopniu obciążają komputery, na których działają.

   Wydajniejsze przechowywanie danych

   Aby pomóc w zwiększeniu wydajności przechowywania danych, nasze technologie filtrowania umożliwiają pozbycie się niepotrzebnych plików i łatwiejsze egzekwowanie przestrzegania zasad przechowywania danych. Poza możliwością tworzenia list zabronionych nazw plików i rozszerzeń nasze rozwiązanie umożliwia konfigurowanie profili typów plików, które znacząco usprawniają wdrażanie zasad dotyczących muzyki, plików wideo, plików wykonywalnych i innych treści. 

   Technologie firmy Kaspersky Lab zapobiegają też łamaniu zasad bezpieczeństwa, a funkcja analizy rozszerzenia eliminuje pliki zakamuflowane jako bezpieczne.

   Elastyczne filtrowanie treści

   Dzięki porównywaniu wszystkich dokumentów z wykazami zabronionych treści - takich, jak język o wulgarnym lub obscenicznym wydźwięku - funkcje filtrowania treści pomagają kontrolować i przypisywać wewnętrzne zasady współpracy. Wstępnie zdefiniowane słowniki i kategorie oraz możliwość tworzenia własnych list zabronionych słów i zwrotów umożliwiają łatwe dostosowanie funkcji filtrowania treści do wymagań przedsiębiorstwa.

   Podgląd statusu w czasie rzeczywistym

   Konsola zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do najważniejszych informacji, w tym o stanie zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, wersji bazy danych oraz stanie licencji wszystkich chronionych serwerów. Rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business ułatwia generowanie raportów dotyczących zdarzeń oraz stanu zabezpieczeń.

   Skuteczniejsza ochrona danych i zgodność z przepisami

   Oprogramowanie Kaspersky Total Security for Business analizuje treść dokumentów przechowywanych na serwerze Microsoft SharePoint Server oraz automatycznie rejestruje i blokuje te z nich, które zawierają określone dane firmowe lub informacje poufne. Poza funkcją skanowania w poszukiwaniu słów zawartych we wstępnie zdefiniowanych glosariuszach (lub niestandardowych glosariuszach administratora) wiadomości są także przeszukiwane pod kątem danych strukturalnych*.

   *Funkcje ochrony przed utratą danych podlegają oddzielnemu licencjonowaniu.

  • Centralne wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem

   Sterowanie wszystkimi funkcjami z poziomu pojedynczej konsoli

   Rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security for Business CORE zawiera program Kaspersky Security Center stanowiący pojedynczą i zunifikowaną konsolę zarządzania, która zapewnia przegląd wszystkich uruchomionych technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab i umożliwia zarządzanie nimi. Program Kaspersky Security Center zapewnia wygodę administrowania zabezpieczeniami w sieciach heterogenicznych, umożliwiając m.in. konfigurowanie parametrów ochrony, dystrybuowanie aktualizacji oraz monitorowanie zabezpieczeń.

   Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych

   W przypadku zmiany wymagań związanych z bezpieczeństwem i podjęciu decyzji o zabezpieczeniu dodatkowych obszarów sieci przez dodanie kolejnych technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab użytkownik może zarządzać nimi wszystkimi za pośrednictwem programu Kaspersky Security Center. Użytkownik może zatem rozbudować posiadany pakiet bezpieczeństwa, aby chronić serwery plików, urządzenia mobilne, maszyny wirtualne i nie tylko, korzystając z wygody zarządzania z poziomu pojedynczej konsoli.

 • To najbardziej kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające firmy Kaspersky Lab dla biznesu, które zapewnia skuteczną ochronę sieci informatycznej firmy. Pakiet ten nie tylko zabezpiecza komputery stacjonarne, laptopy i serwery plików, zapewniając algorytmy szyfrowania danych, mechanizmy kontroli punktów końcowych i funkcje ochrony urządzeń mobilnych, ale także zawiera specjalne technologie ochrony serwerów do obsługi poczty elektronicznej i środowisk współpracy oraz sterowania przepływem danych przez bramy internetowe. W jego skład wchodzą także rozbudowane narzędzia do zarządzania systemami, które automatyzują szeroką gamę zadań administracyjnych, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby.

  • Wielowarstwowa ochrona stacji roboczych i nie tylko

  • Automatyczne wykrywanie luk i zarządzanie poprawkami

  • Ochrona przed utratą danych poufnych

  • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

  • Łatwiejsze zarządzanie środowiskiem IT

  • Ochrona poczty elektronicznej

  • Ochrona ruchu sieciowego

  • Bezpieczna współpraca

  • Centralne wykonywanie funkcji związanych z zarządzaniem systemami i ochroną

JAKIE ROZWIĄZANIE BEZPIECZEŃSTWA JEST ODPOWIEDNIE DLA TWOJEJ FIRMY?

Poznaj zalety technologii ochrony i zarządzania zasobami IT oferowanych przez rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security for Business

Kaspersky Total Security for Business

Kompletna, zintegrowana platforma bezpieczeństwa i zarządzania, obejmująca wszystkie funkcje warstw Cloud, Select i Advanced, a także ochronę serwerów poczty i współpracy.

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?