Kaspersky Security Center

Stworzony z myślą o wygodzie administrowania zabezpieczeniami i zarządzania systemami program Kaspersky Security Center zapewnia pojedynczą, zunifikowaną konsolę do zarządzania i ochrony punktów końcowych, w tym urządzeń fizycznych, wirtualnych i mobilnych. Konsola internetowa umożliwia zarządzanie systemami oraz ich bezpieczeństwem za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

 • Zarządzanie zabezpieczeniami punktów końcowych

  Program Kaspersky Security Center umożliwia konfigurowanie wszystkich naszych technologii zabezpieczeń oraz zarządzanie nimi z poziomu wygodnej konsoli.

  • Ochrona wielowarstwowa

   • Szczegółowa kontrola nad wszystkimi funkcjami ochrony punktów końcowych.
   • Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa i zarządzanie nimi na rożnych platformach, w tym Windows, Linux i OS X
   • Zarządzanie opartym na hoście systemem zapobiegania włamaniom (HIPS) i zaporą sieciową
   • Konfigurowanie zabezpieczeń grup stacji roboczych, serwerów plików oraz urządzeń indywidualnych
   • Zarządzanie ochroną za pośrednictwem chmury Kaspersky Security Network (KSN)
  • Zaawansowane elementy sterowania

   Scentralizowanie zarządzanie funkcjami kontroli aplikacji, urządzeń i dostępu do internetu zwiększa poziom bezpieczeństwa.

   • Definiowanie zasad kontroli aplikacji w celu blokowania niepożądanych programów
   • Zarządzanie uprawnieniami dostępu urządzeń podłączanych do sieci przez użytkowników
   • Monitorowanie dostępu do internetu oraz uprawnień
  • Szyfrowanie danych

   Funkcja szyfrowania skonfigurowana przy użyciu wysoce zintegrowanych zasad bezpieczeństwa chroni dane w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzeń lub plików.

   • Scentralizowane zarządzanie wszystkimi ustawieniami szyfrowania danych na:
    • dyskach twardych - szyfrowanie plików/folderów lub szyfrowanie całego dysku;
    • zewnętrznych nośnikach danych - szyfrowanie plików/folderów lub całego dysku.
   • Dostosowywanie zasad szyfrowania względem funkcji kontroli aplikacji i urządzeń

  Ochrona urządzeń mobilnych i zarządzanie nimi

  Program Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie najpopularniejszymi urządzeniami mobilnymi z systemami Android, iOS i Windows Phone tak samo, jak innymi punktami końcowymi.

  • Ochrona urządzeń mobilnych przed szkodliwym oprogramowaniem

   Zarządzanie zaawansowanymi technologiami zabezpieczeń urządzeń mobilnych odbywa się z poziomu tej samej, zunifikowanej konsoli.

   • Ochrona urządzeń mobilnych przed najnowszymi zagrożeniami za pomocą mechanizmów ochrony opartych na sygnaturach, analizy heurystycznej oraz technologii wspomaganej przez chmurę
   • Zarządzanie dostępem użytkowników do internetu za pomocą funkcji kontroli dostępu umożliwiającej blokowanie szkodliwych i nieodpowiednich stron internetowych
   • Ochrona użytkowników przed stronami internetowymi wyłudzającymi informacje i dane osobowe
   • Filtrowanie niechcianych połączeń i wiadomości za pomocą funkcji ochrony przed spamem
   • Blokowanie dostępu do aplikacji i danych firmowych urządzeniom, których zabezpieczenia zostały złamane (rootowanie/jailbreak)
   • Blokowanie oraz kasowanie danych i lokalizowanie zgubionych lub skradzionych urządzeń mobilnych dzięki funkcjom antykradzieżowym, które mogą zostać aktywowane za pośrednictwem portalu samoobsługowego przez administratora lub użytkownika w celu szybkiej reakcji na zdarzenie
  • Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM)

   Nasze narzędzia kontroli w połączeniu z technologią dodatkowej warstwy zabezpieczeń w postacji konteneryzacji (ang. app wrapping) pomagają chronić aplikacje i dane firmowe.

   • Aplikacje i dane firmowe można umieścić w bezpiecznych kontenerach i w ten sposób oddzielić je od prywatnych aplikacji i danych użytkownika.
   • Dodatkowa ochrona (w tym szyfrowanie danych) całej zawartości poszczególnych kontenerów
   • Zdalna obsługa funkcji Selective Wipe z możliwością usuwania całych kontenerów firmowych
   • Funkcję kontroli aplikacji można skonfigurować, aby zarządzać uruchamianiem wybranych aplikacji
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

   Dzięki zapewnieniu dostępu do funkcji MDM poszczególnych platform za pośrednictwem pojedynczego interfejsu program Kaspersky Security Center ułatwia stosowanie zunifikowanych zasad bezpieczeństwa mobilnego.

   • Przydzielanie zasobów w trybie OTA (ang. Over the Air) umożliwia zainstalowanie agenta zabezpieczeń na każdym urządzeniu
   • Dzięki zastosowaniu zasad MDM w urządzeniach obsługujących Microsoft Exchange ActiveSync i iOS MDM za pośrednictwem pojedynczego interfejsu można m.in.:
   • Egzekwować stosowanie skomplikowanych haseł
   • Szyfrować dane
   • Blokować funkcję aparatu
   • Uzyskiwać szczegółowe dane dotyczące urządzenia oraz zainstalowanych w nim aplikacji
   • Zarządzanie ustawieniami zapory sieciowej oraz ustawieniami APN, sieci VPN i serwera Exchange Server w urządzeniach firmy Samsung za pośrednictwem platformy KNOX 1.0 i 2.0
   • Zezwalanie użytkownikom na wykonywanie podstawowych zadań związanych z administrowaniem oraz korzystanie z funkcji antykradzieżowych za pośrednictwem portalu samoobsługowego

  Zarządzanie zabezpieczeniami środowisk zwirtualizowanych

  Program Kaspersky Security Center umożliwia kontrolowanie zabezpieczeń zwirtualizowanych serwerów i stacji roboczych. Niezależnie od stosowanej platformy wirtualizacji (VMware, Citrix lub Microsoft) oferujemy technologie zabezpieczeń zoptymalizowane pod kątem ochrony oraz wysokich współczynników konsolidacji.

  • Wybór technologii zabezpieczeń dla środowisk wirtualnych

   W zależności od wybranego hipernadzorcy oraz niezbędnych funkcji zabezpieczeń oferujemy zarówno aplikacje niewymagające stosowania agenta (ang. agentless), jak i aplikacje oparte na niewielkim agencie (ang. light agent):

   • Kaspersky Security for Virtualization Agentless
   • Kaspersky Security for Virtualization Light Agent

   Obiema aplikacjami można w pełni zarządzać za pomocą programu Kaspersky Security Center.

  Zarządzanie systemami

  Program Kaspersky Security Center daje nie tylko szczegółową kontrolę nad bezpieczeństwem infrastruktury IT, ale także zapewnia scentralizowany dostęp do szerokiej gamy funkcji związanych z zarządzaniem systemami.

  • Analiza luk w zabezpieczeniach i zarządzanie poprawkami

   Program Kaspersky Security Center ułatwia identyfikowanie luk w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji oraz ich usuwanie, dzięki czemu poprawki mogą być instalowane szybciej.

   • Skanowanie całej sieci firmowej oraz automatyczne wykrywanie luk w zabezpieczeniach i nadawanie im priorytetów
   • Automatyczna dystrybucja poprawek i aktualizacji (dotyczy oprogramowania firmy Microsoft oraz innych producentów)
   • Redukcja natężenia ruchu sieciowego w zdalnych oddziałach dzięki wykorzystaniu zdalnej stacji roboczej w roli agenta aktualizacji
   • Monitorowanie stanu instalacji poprawek dzięki raportom
   • Zdalne rozwiązywanie problemów z aktualizacją
  • Zarządzanie zasobami IT

   Sprzęt i oprogramowanie dostępne w sieci mogą zostać automatycznie wykryte i zarejestrowane na listach inwentarzowych, które zapewniają przegląd zasobów wymagających zarządzania i zabezpieczenia.

   • Automatyczna lista inwentarzowa sprzętu w tym wykrywanie urządzeń podłączonych w trybie gościa
   • Automatyczna lista inwentarzowa oprogramowania ułatwia kontrolę wykorzystania oprogramowania oraz licencji
  • Dystrybucja oprogramowania

   Funkcje automatycznego przydzielania zasobów oraz kontrolowanego dostępu zdalnego i rozwiązywania problemów oszczędzają czas i zasoby potrzebne do konfiguracji nowych stacji roboczych lub wdrażania nowych aplikacji.

   • Aplikacje można wdrażać na żądanie lub po godzinach pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem
   • W celu dostosowania instalowanego pakietu oprogramowania można określać dodatkowe parametry
   • Funkcja zdalnego rozwiązywania problemów obejmuje mechanizmy uwierzytelniania i rejestry sesji zdalnych
   • Optymalizacja ruchu sieciowego na potrzeby dystrybucji zdalnej dzięki wykorzystaniu pojedynczej stacji roboczej w roli agenta aktualizacji dla pozostałych stacji w oddziale zdalnym
  • Wdrażanie systemów operacyjnych

   Program Kaspersky Security Center zapewnia scentralizowaną kontrolę nad tworzeniem, przechowywaniem i klonowaniem zabezpieczonych obrazów systemu, dzięki czemu pomaga zoptymalizować proces wdrażania systemów operacyjnych, skracając jednocześnie jego czas. Program obsługuje interfejs UEFI.

   • Obrazy są przechowywane w specjalnym magazynie dostępnym na czas wdrażania
   • Dzięki funkcji Wake-on-LAN obrazy mogą zostać rozesłane po godzinach pracy
   • Po utworzeniu obrazu systemu operacyjnego można go edytować przez:
    • uruchomienie skryptu lub instalację dodatkowego oprogramowania po zainstalowaniu systemu operacyjnego;
    • utworzenie rozruchowego nośnika pamięci flash;
    • import obrazów systemów operacyjnych z pakietów dystrybucyjnych w formacie WIM (Windows Imaging Format).
  • Zarządzanie klasy korporacyjnej

   Funkcja kontroli dostępu w oparciu o role z obsługą popularnych systemów SIEM ułatwia zarządzanie skomplikowanymi środowiskami informatycznymi.

   • Umożliwia ona podział obowiązków związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami oraz systemami między kilku administratorów
   • Konsolę można łatwo dostosować, dzięki czemu poszczególni administratorzy mają dostęp do narzędzi i informacji potrzebnych im do wykonywania obowiązków
   • Integracja z systemami zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego (SIEM) HP ArcSight i IBM QRadar

  Jak uzyskać oprogramowanie Kaspersky Security Center

  Program Kaspersky Security Center jest dostępny w ramach każdego z poniższych produktów:

  Niezależnie od wybranego rozwiązania firmy Kaspersky Lab program Kaspersky Security Center będzie zawierać tylko narzędzia istotne w danym zastosowaniu. Jeśli później zdecydujesz się na uaktualnienie do wyższej wersji pakietu Kaspersky Endpoint Security for Business lub do naszego najbardziej kompletnego rozwiązania Kaspersky Total Security for Business, w Twojej konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center zostaną uaktywnione dodatkowe funkcje zarządzania.

 • Wymagania systemowe programu Kaspersky Security Center 10

  Należy pamiętać, że wymagania dotyczące pamięci RAM i procesora dla serwera administracyjnego, konsoli administracyjnej i agenta sieciowego są wymaganiami minimalnymi do instalacji tych składników. Zaleca się instalację tych składników na komputerach z większą ilością pamięci RAM i szybszym procesorem.

  Serwer administracyjny

  • Wymagania sprzętowe

   • Procesor Intel Pentium 1 GHz lub szybszy (co najmniej 1,4 GHz w przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego)
   • 4 GB pamięci RAM
   • 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Podczas korzystania z funkcji zarządzania systemem na dysku powinno znajdować się co najmniej 100 GB wolnego miejsca.
  • Wymagania programowe

   • Microsoft Data Access Components (MDAC) w wersji 2.8 lub nowszej
   • Windows DAC 6.0.
   • Instalator Microsoft Windows w wersji 4.5
  • Obsługiwane platformy wirtualne

   • VMware (Workstation 9.x, Workstation 10.x, ESX 4.x, ESXi 4.x, ESXi 5.5)
   • Microsoft Hyper-V (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2)
   • KVM zintegrowane z systemem RHEL 5.4, 5.x i nowszymi, SLES 11 SPx, Ubuntu 10.10 LTS
   • Microsoft Virtual PC 6.0.156.0
   • Parallels Desktop 7 i nowszymi
   • Oracle VM VirtualBox 4.0.4-70112 (tylko z logowaniem gościa w systemie Windows)
   • Citrix XenServer 6.1, 6.2
   • Serwer bazy danych (może zostać zainstalowany na osobnym komputerze)
   • Microsoft SQL 2005 Express
   • Microsoft SQL 2008 Express
   • Microsoft SQL 2008 R2 Express
   • Microsoft SQL 2012 Express
   • Microsoft SQL 2014 Express
   • Microsoft SQL Server 2005
   • Microsoft SQL Server 2008
   • Microsoft SQL Server 2008 R2
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
   • Microsoft SQL Server 2012
   • Microsoft SQL Server 2014
   • MySQL 5.0.67, 5.0.77, 5.0.85, 5.0.87(SP1), 5.0.91
   • MySQL Enterprise 5.0.60(SP1), 5.0.70, 5.0.82(SP1), 5.0.90
  • Systemy operacyjne

   • Microsoft Windows Server 2003 SP2 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2008 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2008 x64 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2012 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Small Business Server 2003 SP2 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Small Business Server 2008 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows XP Professional SP2 lub nowszy
   • Microsoft Windows XP Professional x64 SP2 lub nowszy
   • Microsoft Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education

  Konsola administracyjna

  • Wymagania sprzętowe

   • Procesor: 1 GHz lub szybszy (co najmniej 1,4 GHz w przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego)
   • RAM: 512 MB
   • Wolne miejsce na dysku: 1 GB
  • Wymagania programowe

   • System operacyjny: Microsoft Windows (lista obsługiwanych wersji znajduje się w wymaganiach systemowych w sekcji Serwer administracyjny powyżej)
   • Microsoft Management Console w wersji 2.0 lub nowszej
   • Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej (w przypadku systemu Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 lub Microsoft Windows Vista)
   • Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej (w przypadku systemu Microsoft Windows 7)
   • Microsoft Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej (w przypadku systemu Microsoft Windows 8)
   • Instalator Microsoft Windows w wersji 4.5

  Konsola internetowa

  • Wymagania sprzętowe

   • Procesor: 1,4 GHz lub szybszy
   • RAM: 512 MB
   • Wolne miejsce na dysku: 1 GB
  • Wymagania programowe

   • Serwer internetowy:
    • Apache 2.4.10 lub nowszy, 32-bitowy (w przypadku systemu Windows)
    • Apache 2.4.10 lub nowszy, 32- lub 64-bitowy (w przypadku systemu Linux)
   • System operacyjny:
    • Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 (wszystkie wersje)
    • Windows Small Business Server 2003 z dodatkiem SP2 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows Server 2003 x64 z dodatkiem SP2 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows Server 2008 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows Server 2008 x64 z dodatkiem SP1 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 z dodatkiem SP1 (wszystkie wersje)
    • Windows Small Business Server 2008 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 (wszystkie wersje)
    • Windows Small Business Server 2011 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows Server 2012 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2
    • Microsoft Windows XP Professional x64
    • Microsoft Windows Vista z dodatkiem SP1 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows Vista z dodatkiem SP1 x64 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows 7 z dodatkiem SP1 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows 7 x64 z dodatkiem SP1 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise
    • Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise x64
    • Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise
    • Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise x64
    • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education
  • Przeglądarka internetowa

   Konsola internetowa Kaspersky Security Center jest zarządzana z poziomu przeglądarki internetowej. Aplikację można obsługiwać za pomocą następujących typów i wersji przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych:

   • Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej w jednym z poniższych systemów operacyjnych:
    • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2 lub nowszy
    • Microsoft Windows 7 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows 8 (wszystkie wersje)
    • Microsoft Windows 10 (wszystkie wersje)
   • Firefox w wersji 36 lub nowszy w jednym z poniższych systemów operacyjnych:
    • Systemy operacyjne Windows:
     • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2 lub nowszy
     • Microsoft Windows 7 (wszystkie wersje)
     • Microsoft Windows 8 (wszystkie wersje)
     • Microsoft Windows 10 (wszystkie wersje)
    • 32-bitowe systemy operacyjne Linux:
     • Fedora 16
     • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 z dodatkiem SP2
     • Debian GNU/Linux 6.0.5
     • Mandriva Linux 2011
     • Ubuntu 10.04 Server Edition
     • Ubuntu 12.04 Desktop Edition
    • 64-bitowe systemy operacyjne Linux:
     • Red Hat Enterprise Linux 6.2 Server
     • SUSE Linux Enterprise Server 11 z dodatkiem SP2
     • OpenSUSE Linux 12.2
     • Ubuntu 12.04 LTS
   • Safari 4 w jednym z poniższych systemów operacyjnych:
    • Mac OS X 10.9 (Mavericks)
    • Mac OS X 10.10 (Yosemite)

  Agent sieciowy

  W przypadku komputerów, w których jest zainstalowany agent sieciowy obowiązują następujące wymagania minimalne:

  • Wymagania sprzętowe

   • Procesor: 1 GHz lub szybszy (co najmniej 1,4 GHz w przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego)
   • RAM: 512 MB
   • Wolne miejsce na dysku: 1 GB

   Jeśli komputer jest dodatkowo wykorzystywany w roli agenta aktualizacji, obowiązują następujące wymagania sprzętowe:

   • Procesor: 1 GHz lub szybszy (co najmniej 1,4 GHz w przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego)
   • RAM: 1 GB
   • Wolne miejsce na dysku: 4 GB
  • Obsługiwane systemy operacyjne

   • Microsoft Small Business Server 2003 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Small Business Server 2008 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Small Business Server 2011 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows 7 Enterprise / Ultimate (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 7 Enterprise / Ultimate (wersje 32- i 64-bitowe) z dodatkiem SP1 lub nowszy
   • Microsoft Windows 7 Professional (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 7 Professional (wersje 32- i 64-bitowe) z dodatkiem SP1 lub nowszy
   • Microsoft Windows 8 Enterprise (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 8 Pro (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 8.1 Enterprise (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 8.1 Pro (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 8.1 Update Enterprise (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education
   • Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 (wersja 64-bitowa)
   • Microsoft Windows Server 2003 (wersje 32- i 64-bitowe) z dodatkiem SP2 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 (wersje 32- i 64-bitowe) z dodatkiem SP2 lub nowszy (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2008 (wersje 32- i 64-bitowe) RTM lub nowszy (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 RTM lub nowszy (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2012 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows Vista (wersje 32- i 64-bitowe) z dodatkiem SP2 lub nowszy (wszystkie wersje)
   • Microsoft Windows XP Professional x86 z dodatkiem SP3 lub nowszy
   • Windows Embedded POSReady 7 (wersje 32- i 64-bitowe)
   • Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem SP1 (wersje 32- i 64-bitowe)
   • FreeBSD
   • Linux
   • Mac OS
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?