Kaspersky Security for Mobile

Rosnąca liczba zagrożeń dla urządzeń mobilnych, w tym szkodliwe oprogramowanie, ataki mające na celu wyłudzenie informacji, niebezpieczne strony internetowe oraz ryzyko utraty danych, stanowi poważne wyzwanie dla firm. Urządzenia mobilne oraz znajdujące się na nich dane należy odpowiednio chronić. Do sprostania nietypowym wymaganiom takich urządzeń niezbędne są jednak specjalistyczne funkcje zabezpieczeń.

Dzięki połączeniu najlepszych technologii zabezpieczeń oraz obsłudze platform Android, iOS i Windows Phone rozwiązanie Kaspersky Security for Mobile umożliwia ochronę wszystkich urządzeń służbowych i prywatnych (model BYOD) oraz zarządzanie nimi.

 • Najwyższej klasy zabezpieczenia urządzeń mobilnych

  Z uwagi na fakt, że to nasza firma jako pierwsza zidentyfikowała szkodliwe oprogramowanie atakujące urządzenia mobilne, kontynuujemy wdrażanie nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie.

  • Ochrona wielowarstwowa

   Dzięki połączeniu mechanizmów ochrony bazujących na sygnaturach, analizy heurystycznej oraz technologii zabezpieczeń wspomaganych przez chmurę, nasze rozwiązania chronią urządzenia mobilne oraz uruchamiane na nich aplikacje firmowe przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.

   • Skanowanie urządzeń mobilnych na żądanie lub zgodnie z ustalonym harmonogramem
   • Dystrybuowanie aktualizacji agentów zabezpieczeń mobilnych w trybie OTA
  • Blokowanie ataków mających na celu wyłudzenie informacji oraz spamu

   Nasze rozwiązania nie tylko blokują niebezpieczne strony wyłudzające informacje oraz dane osobowe, ale także zapewniają skuteczną ochronę przed spamem dzięki funkcjom filtrowania niechcianych połączeń i wiadomości.

  • Kontrola dostępu do internetu

   Nasze narzędzia kontroli dostępu do sieci można łatwo skonfigurować pod kątem:

   • blokowania niebezpiecznych stron internetowych;
   • blokowania dostępu do określonych kategorii witryn, w tym portali społecznościowych, serwisów hazardowych oraz stron dla dorosłych.
  • Wykrywanie odblokowania urządzeń (rootowanie i jailbreak)

   Zdjęcie blokady urządzeń (rootowanie i jailbreak) jest automatycznie wykrywane i zgłaszane administratorowi IT. Urządzenia, których zabezpieczenia zostały złamane, nie mają dostępu do firmowych danych i aplikacji. Za pomocą funkcji Selective Wipe administrator może usunąć z urządzeń wszystkie firmowe aplikacje i dane.

  • Ochrona danych zapisanych w zgubionych lub skradzionych urządzeniach

   Obsługiwane zdalnie funkcje antykradzieżowe umożliwiają zablokowanie zaginionego urządzenia, selektywne wykasowanie z niego danych i aplikacji oraz wyświetlenie jego lokalizacji na mapie. Właściciel urządzenia może także włączyć w nim alarm oraz zrobić zdjęcie twarzy nieautoryzowanego użytkownika. Obsługa usługi Google Cloud Messaging (GCM) umożliwia dynamiczne wysyłanie poleceń antykradzieżowych do urządzeń z systemem Android. W przypadku zmiany karty SIM na inną przez nieautoryzowanego użytkownika technologia SIM Watch wysyła do właściciela nowy numer urządzenia, umożliwiając mu zdalne sterowanie funkcjami antykradzieżowymi. W celu ułatwienia pracy administratorów portal samoobsługowy zapewnia dostęp do funkcji blokowania i lokalizowania urządzeń oraz kasowania zapisanych na nich danych, umożliwiając szybką reakcję na utratę urządzenia.

  Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM)

  Narzędzia konteneryzacji i kontroli zapewniają dodatkową warstwę ochrony firmowych aplikacji i danych.

  • Oddzielanie aplikacji i danych firmowych od prywatnych

   Technologia konteneryzacji (ang. app wrapping) umożliwia umieszczenie firmowych aplikacji i danych w specjalnych kontenerach znajdujących się na urządzeniach mobilnych użytkowników.

  • Ochrona skonteneryzowanych aplikacji i danych

   Wszystkie kontenery można objąć dodatkową ochroną przez:

   • zaszyfrowanie wszystkich umieszczonych w nich danych;
   • uniemożliwienie użytkownikom kopiowania skonteneryzowanych danych i wklejanie ich poza kontenerem;
   • egzekwowanie ponownego zalogowania się po upływie określonego czasu.
  • Blokowanie dostępu do aplikacji i danych byłym pracownikom firmy

   Po odejściu pracownika z firmy wraz z należącym do niego urządzeniem (model BYOD) obsługiwana zdalnie funkcja kasowania ułatwia usunięcie skonteneryzowanych aplikacji i danych bez wpływu na prywatne dane i ustawienia użytkownika urządzenia.

  • Kontrola urządzeń

   Narzędzia kontroli aplikacji umożliwiają zarządzanie uruchamianiem aplikacji. Umożliwiają one:

   • tworzenie białych list bezpiecznych aplikacji oraz
   • czarnych list aplikacji, które mają być blokowane

   Użytkownik może w prosty sposób wdrożyć zasadę uruchamiania tylko aplikacji z białej listy lub blokowania tylko aplikacji z czarnej listy.

  Elastyczne zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

  Rozbudowane funkcje MDM oraz obsługa popularnych platform ułatwiają zarządzanie technologiami zabezpieczeń mobilnych.

  • Obsługa funkcji MDM niezależnie od platformy

   Oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile zapewnia pojedynczy interfejs umożliwiający wdrażanie zasad MDM w urządzeniach obsługujących Microsoft Exchange ActiveSync i iOS, dzięki czemu można:

   • egzekwować ustawienia kodów PIN;
   • egzekwować stosowanie skomplikowanych haseł;
   • zaszyfrować dane zapisane na urządzeniu;
   • zablokować funkcję aparatu;
   • uzyskiwać szczegółowe dane dotyczące poszczególnych urządzeń oraz zainstalowanych na nich aplikacji;
   • zarządzać wieloma innymi funkcjami urządzeń mobilnych.

   Obsługa platformy Samsung KNOX w wersji 1.0 i 2.0 umożliwia zarządzanie ustawieniami:

   • zapory sieciowej;
   • APN;
   • sieci VPN;
   • serwera Exchange.
  • Instalowanie zabezpieczeń metodą OTA

   Zabezpieczenia mobilne można dostosować do potrzeb, a następnie zainstalować bezprzewodowo na urządzeniach metodą OTA. Wystarczy wysłać do urządzenia mobilnego kod QR lub łącze jako e-mail lub SMS.

  Zarządzanie scentralizowane

  Wszystkie technologie zabezpieczeń punktów końcowych, w tym stacji roboczych, serwerów plików, urządzeń mobilnych i innych, są tworzone przez programistów firmy Kaspersky Lab na bazie tej samej bazy kodu. Tak wysoki poziom integracji zwiększa stabilność rozwiązań i ułatwia zarządzanie nimi.

  • Scentralizowany model kontroli

   Program Kaspersky Security Center stanowiący zunifikowaną konsolę zarządzania umożliwia scentralizowane monitorowanie wszystkich technologii zabezpieczeń naszej firmy oraz zarządzanie nimi. Rozwiązanie to ułatwia zarządzanie zabezpieczeniami laptopów, komputerów stacjonarnych, serwerów, maszyn wirtualnych i innych zasobów, zapewniając jednocześnie scentralizowaną kontrolę nad narzędziami do zarządzania systemami.

  • Portal samoobsługowy

   Za pośrednictwem portalu samoobsługowego użytkownicy mogą z łatwością wykonywać podstawowe czynności administracyjne bez konieczności angażowania administratorów IT. Portal umożliwia podłączanie nowych urządzeń, dbając o instalację wszystkich wymaganych certyfikatów.

  • Podział obowiązków między administratorów

   Funkcja kontroli dostępu na podstawie roli (RBAC)* umożliwia podział obowiązków związanych z zabezpieczeniami i zarządzaniem między kilku administratorów. Konsolę Kaspersky Security Center można łatwo dostosować do potrzeb, dzięki czemu poszczególni administratorzy mają dostęp do narzędzi i informacji potrzebnych im do wykonywania obowiązków.

  • Wygoda zarządzania zdalnego

   Program Kaspersky Security Center jest wyposażony w konsolę internetową, która umożliwia zarządzanie technologiami zabezpieczeń wszystkich punktów końcowych z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

   *Funkcja kontroli dostępu na podstawie roli jest dostępna wyłącznie w ramach pakietów Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced i Kaspersky Total Security for Business.

 • Oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile umożliwia obserwowanie i kontrolowanie wszystkich urządzeń korzystających z sieci i danych firmowych.

  • Ochrona wielowarstwowa

   Połączenie nowatorskich technologii zabezpieczeń zapewnia ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, atakami mającymi na celu wyłudzenie informacji, spamem i wieloma innymi zagrożeniami. Nasze rozwiązanie nie tylko daje kontrolę nad uruchamianiem aplikacji na poszczególnych urządzeniach, ale także umożliwia stosowanie zasad bezpieczeństwa wobec grup lub pojedynczych użytkowników.

  • Wdrażanie skutecznych zasad bezpieczeństwa

   Oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile ułatwia egzekwowanie stosowania silnych haseł oraz blokowanie niebezpiecznych aplikacji. Jeśli w firmie stosowany jest model BYOD, dane i aplikacje firmowe można całkowicie oddzielić od prywatnych danych i aplikacji użytkowników. Nasze rozwiązanie jest także wyposażone w funkcję szyfrowania oraz inne mechanizmy ochrony firmowych aplikacji i danych.

  • Ochrona przed utratą danych firmowych

   W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia funkcje antykradzieżowe pomagają chronić firmowe aplikacje i dane przechowywane w jego pamięci. Funkcje te mogą być obsługiwane zdalnie, dzięki czemu administrator lub użytkownik może zablokować urządzenie, wykasować z niego dane lub ustalić jego lokalizację.

  • Łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą IT

   Pojedyncza konsola zarządzania nie tylko ułatwia konfigurację zabezpieczeń urządzeń mobilnych oraz pozostałych punktów końcowych, na których są uruchomione produkty firmy Kaspersky Lab, ale także umożliwia zarządzanie nimi.

  • Obsługiwane platformy

   • Android 4.0 - 5.0
   • iOS 7.0 - 9.0
   • Windows 10 Mobile

   System zdalnego administrowania musi spełniać wymagania minimalne:

   • Program Kaspersky Security Center 10 z dodatkiem SP1 lub nowszy
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?