Security for Mobile

Kaspersky Security for Mobile Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
i zapewnianie ich bezpieczeństwa

 • Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz konteneryzacja
 • MDM – zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • Scentralizowane zarządzanie wieloma platformami
 • W 2004 r. jako pierwszy producent systemów zabezpieczeń odkryliśmy szkodliwe oprogramowanie atakujące urządzenia mobilne. Był to robak o nazwie Cabir. Od tamtego czasu korzystamy z przewagi nad branżową konkurencją.

  • Ochrona urządzeń mobilnych przed szkodliwym oprogramowaniem

   Nasze zabezpieczenia mobilne zapewniają wielowarstwową ochronę w czasie rzeczywistym przed najnowszymi zagrożeniami dla urządzeń mobilnych. W tym celu wykorzystują mechanizmy oparte na sygnaturach, analizę heurystyczną oraz technologię opartą na chmurze o nazwie Kaspersky Security Network (KSN). Urządzenia można skanować na żądanie lub zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Dzięki aktualizacjom w trybie OTA (ang. Over the Air) funkcje ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem są zawsze aktualne.

  • Kontrola dostępu do internetu

   Narzędzia kontroli dostępu do internetu zapewniają dodatkową warstwę ochrony i ułatwiają zarządzanie dostępem użytkowników do internetu za pomocą urządzeń mobilnych. Blokowane są nie tylko szkodliwe strony internetowe, ale także dostęp do witryn niezgodnych z firmowymi zasadami bezpieczeństwa lub wykorzystania urządzeń, w tym do portali społecznościowych, serwisów hazardowych, witryn rekrutacyjnych, stron dla dorosłych i serwerów proxy.

  • Ochrona przed wyłudzaniem informacji i spamem

   Nasze najnowsze technologie ochrony przed wyłudzaniem informacji blokują dostęp do stron internetowych stworzonych w celu przechwytywania cennych informacjo raz danych osobowych. Funkcja ochrony przed spamem dodatkowo filtruje niechciane połączenia i wiadomości.

  • Wykrywanie odblokowania urządzeń (rootowanie i jailbreak)

   Próby złamania zabezpieczeń urządzenia przez rootowanie lub jailbreak wiążą się z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Pakiet Kaspersky Security for Mobile automatycznie wykrywa tego typu incydenty i zgłasza je odpowiednim osobom. Nasze rozwiązanie może także:

   • zablokować dostęp do firmowych danych i aplikacji w urządzeniu, którego zabezpieczenia zostały złamane przez rootowanie lub jailbreak;
   • usunąć w całości dane firmowe lub wszystkie dane przechowywane w urządzeniu.

  • Ochrona antykradzieżowa urządzeń mobilnych

   Zgubienie lub kradzież urządzenia mobilnego wiąże się z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych. Z tego względu nasze rozwiązania wyposażyliśmy w zdalnie sterowane funkcje antykradzieżowe, za pomocą których można:

   • Zablokować utracone lub odblokować odzyskane urządzenie
   • Wykasować z pamięci urządzenia wszystkie lub tylko firmowe dane i aplikacje
   • Wyświetlić lokalizację urządzenia na mapie
   • Włączyć alarm w urządzeniu
   • Fotografować twarze nieautoryzowanych użytkowników
   • Uzyskać nowy numer urządzenia w przypadku zmiany karty SIM

   Dzięki obsłudze usługi Google Cloud Messaging (GCM) oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile gwarantuje natychmiastowe przesyłanie poleceń antykradzieżowych do telefonów z systemem Android. Nasz nowy portal samoobsługowy dodatkowo umożliwia użytkownikom blokowanie i lokalizowanie utraconych urządzeń oraz ich lokalizowanie bez udziału administratora IT.


  ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI MOBILNYMI (MAM)

  Skuteczny zestaw zasad ochrony i zabezpieczeń w modelu BYOD wymaga odpowiedniego poziomu kontroli nad aplikacjami firmowymi działającymi w urządzeniach mobilnych pracowników oraz sposobem wykorzystania tych urządzeń. Nasze narzędzia kontroli w połączeniu z technologią konteneryzacji (ang. app wrapping) pomagają chronić firmowe dane i systemy.

  • Konteneryzacja

   Nasza technologia konteneryzacji umożliwia umieszczenie aplikacji firmowych w specjalnych kontenerach w pamięci urządzeń mobilnych użytkowników. W kontenerach tych są przechowywane aplikacje i dane firmowe, które są w ten sposób oddzielone od prywatnych danych użytkownika. Danych umieszczonych w kontenerze nie można kopiować ani wklejać poza kontener.

  • Dodatkowa ochrona cennych danych

   Nasze rozwiązanie umożliwia egzekwowanie zasad szyfrowania danych firmowych umieszczonych w kontenerach. Aby uniemożliwić dostęp nieupoważnionych osób do niejawnych informacji firmowych, pakiet Kaspersky Security for Mobile zawiera również funkcję wymuszającą na użytkownikach ponowne logowanie do aplikacji po określonym czasie bezczynności.

  • Selektywne wymazywanie danych

   W przypadku odejścia pracownika do innej firmy można zapobiec wyciekowi poufnych informacji. Zdalnie sterowane funkcje kasowania danych umożliwiają usunięcie całego kontenera firmowego wraz z zawartymi w nim danymi bez naruszania jakichkolwiek danych użytkownika, takich jak zdjęcia, listy odtwarzania, kontakty czy ustawienia.

  • Kontrola aplikacji

   Nasze łatwe do skonfigurowania narzędzia kontroli aplikacji umożliwiają określenie aplikacji, które można instalować i uruchamiać w każdym z urządzeń mobilnych uzyskujących dostęp do firmowych danych i systemów. Oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile umożliwia tworzenie białych i czarnych list aplikacji mobilnych. Dzięki nim można wdrożyć zasadę, zgodnie z którą uruchamiane mogą być tylko aplikacje z białej listy lub dowolne aplikacje poza tymi, które figurują na czarnej liście.


  ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (MDM)

  Obsługa zarządzania różnorodnych technologii ochrony za pośrednictwem pojedynczego interfejsu sprawia, że oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile oszczędza czas i ułatwia wdrażanie jednolitych zasad bezpieczeństwa mobilnego.

  • Obsługa funkcji MDM

   Dzięki udoskonalonym funkcjom MDM egzekwowanie grupowych i indywidualnych zasad MDM wobec urządzeń obsługujących Microsoft Exchange ActiveSync i iOS jest łatwe i realizowane za pośrednictwem pojedynczego interfejsu. Administratorzy mogą np. łatwo egzekwować zasadę stosowania silnych haseł, szyfrować urządzenia mobilne, zabronić używania aparatu lub pobierać informacje o urządzeniu oraz zainstalowanych na nim aplikacji. Obsługa platformy Samsung KNOX w wersji 1.0 i 2.0 umożliwia zarządzanie ustawieniami zapory sieciowej, APN, sieci VPN i serwera Exchange w urządzeniach firmy Samsung.

  • Łatwe wdrażanie rozwiązań

   Nasze funkcje MDM umożliwiają dostosowanie zabezpieczeń mobilnych punktów końcowych oraz wyposażenie poszczególnych urządzeń mobilnych w aplikacje zabezpieczające (tzw. agenty) w trybie OTA. Wystarczy wysłać do urządzenia mobilnego łącze lub kod QR jako e-mail lub SMS. Skraca to czas wdrażania nowych urządzeń i pomaga blokować dostęp do sieci firmowej nieautoryzowanym urządzeniom.


  FUNKCJE MOBILNE I ZARZĄDZANIE NIMI

  Z uwagi na fakt, że czynności związane z zabezpieczaniem urządzeń mobilnych oraz ich kontrolą dodatkowo obciążają administratorów IT, wyposażyliśmy nasze rozwiązania w technologie ułatwiające zarządzanie zasobami mobilnymi.

  • Portal samoobsługowy

   Oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile zapewnia dostęp do portalu samoobsługowego, za pomocą którego po zalogowaniu się użytkownicy urządzeń mobilnych mogą wykonywać podstawowe czynności bez angażowania administratorów. Jeśli użytkownik zechce podłączyć nowe urządzenie, portal samoobsługowy wyświetli na ekranie kolejne kroki procesu i zadba o instalację wymaganych certyfikatów. Portal zapewnia także dostęp do głównych funkcji antykradzieżowych, w tym zdalnego blokowania, kasowania i lokalizowania.

  • Zarządzanie scentralizowane

   Zarządzanie oprogramowaniem Kaspersky Security for Mobile odbywa się za pośrednictwem programu Kaspersky Security Center stanowiącego pojedynczą, zunifikowaną konsolę zarządzania, która zapewnia przegląd wszystkich uruchomionych technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab i umożliwia zarządzanie nimi. Poza zarządzaniem bezpieczeństwem urządzeń mobilnych program Kaspersky Security Center umożliwia także zarządzanie bezpieczeństwem laptopów, komputerów stacjonarnych, serwerów, maszyn wirtualnych i innych zasobów z poziomu wygodnej konsoli. Tak wysoki poziom integracji wszystkich technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab jest możliwy dzięki temu, że są one tworzone przez naszych wewnętrznych programistów.

  • Elastyczne metody zarządzania

   Jeśli zarządzasz dużą siecią informatyczną, funkcja kontroli dostępu na podstawie roli (RBAC) umożliwia rozdzielenie obowiązków związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami między kilku administratorów. Jeden z nich może np. kontrolować zabezpieczenia punktów końcowych i urządzeń mobilnych oraz zarządzać nimi, a drugi może zajmować się bezpieczeństwem wszystkich maszyn wirtualnych. Konsolę Kaspersky Security Center można łatwo dostosować do potrzeb, dzięki czemu poszczególni administratorzy mają dostęp do narzędzi i informacji potrzebnych im do wykonywania obowiązków. Konsola internetowa umożliwia nie tylko zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz ich zabezpieczeniami, ale także zabezpieczeniami punktów końcowych z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

   *Funkcja kontroli dostępu na podstawie roli jest dostępna wyłącznie w ramach pakietów Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced i Kaspersky Total Security for Business.

  • Obsługa wielu platform

   Dzięki obsłudze mobilnych systemów operacyjnych Android, iOS i Windows Phone można zarządzać najpopularniejszymi smartfonami i tabletami z poziomu pojedynczej konsoli.

 • Niezależnie od tego, czy pracownicy Twojej firmy korzystają ze służbowych telefonów i tabletów czy też preferowany jest model BYOD (ang. Bring Your Own Device - przynieś swoje urządzenie), monitorowanie wszystkich podłączonych do sieci firmowej urządzeń oraz dbanie o bezpieczeństwo infrastruktury IT może być trudne i czasochłonne. Jednak w obliczu rosnącej liczby szkodliwych programów oraz ataków mających na celu wyłudzenie danych, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych jest równie ważne, jak ochrona pozostałych firmowych punktów końcowych. Oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile zapewnia nie tylko ochronę, ale także scentralizowany przegląd wszystkich urządzeń korzystających z sieci i danych firmowych oraz umożliwia zarządzanie nimi.

  • Ochrona urządzeń mobilnych przed zagrożeniami

   Nasze zaawansowane technologie zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem chronią urządzenia mobilne przed licznymi zagrożeniami, w tym m.in. wirusami, końmi trojańskimi i atakami mającymi na celu wyłudzenie danych. Elastyczne narzędzia konfiguracyjne pozwalają sprawować kontrolę nad uruchamianiem aplikacji na poszczególnych urządzeniach oraz umożliwiają egzekwowanie różnych zasad dla określonych grup lub poszczególnych pracowników firmy.

  • Wygodny przegląd wszystkich urządzeń mobilnych

   Oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile ułatwia zarządzanie zabezpieczeniami we wszystkich typach urządzeń próbujących uzyskać dostęp do firmowych systemów i danych. Automatycznie identyfikuje nowe urządzenia, dystrybuuje technologie zabezpieczeń mobilnych i upraszcza konfigurację zasad ograniczonego dostępu do danych.

  • Eliminowanie ryzyka utraty danych

   W pamięci urządzeń mobilnych można przechowywać ogromne ilości poufnych danych firmowych, co samo w sobie jest niebezpieczne. Poufne dane mogą trafić w niewłaściwe ręce w wyniku stosowania słabych haseł, korzystania z niebezpiecznych aplikacji oraz rezygnacji z szyfrowania. Oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile ułatwia egzekwowanie stosowania silnych haseł oraz blokowanie uruchamiania niebezpiecznych aplikacji. Co więcej, jeśli w firmie jest stosowany model BYOD, nasza technologia konteneryzacji umożliwia odseparowanie firmowych danych i aplikacji od prywatnych informacji i programów użytkowników. Wobec danych i aplikacji skonteneryzowanych w urządzeniu można także zastosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci np. szyfrowania.

  • Ochrona danych w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonów

   Co roku ponad 30% wszystkich urządzeń mobilnych staje się łupem złodziei. Z tego względu oprogramowanie Kaspersky Security for Mobile zostało wyposażone w zaawansowaną funkcję antykradzieżową, która blokuje dostęp do poufnych danych nieautoryzowanym użytkownikom. Funkcje sterowane zdalnie umożliwiają zablokowanie dostępu do danych i aplikacji, skasowanie wszystkich danych oraz ustalenie lokalizacji samego urządzenia.

  • Łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą IT

   Typowy użytkownik obsługuje średnio trzy urządzenia mobilne, więc ilość i zróżnicowanie urządzeń wymagających zarządzania może być problematyczne. Nasze rozwiązania obsługują smartfony i tablety bazujące na najpopularniejszych obecnie platformach, w tym Android, iOS i Windows Phone, dzięki czemu można konfigurować zabezpieczenia szerokiej gamy urządzeń i zarządzać nimi. Co więcej, pojedyncza konsola zarządzania nie tylko ułatwia konfigurację zabezpieczeń urządzeń mobilnych oraz pozostałych punktów końcowych, na których są uruchomione produkty firmy Kaspersky Lab, ale także umożliwia zarządzanie nimi.

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?