Kaspersky Security for SharePoint

Platformy do współpracy mogą być źródłem szkodliwego oprogramowania i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Jeżeli używasz serwera Microsoft SharePoint Server, z pewnością wiesz, że rozwiązania do ochrony punktów końcowych nie są dla niego odpowiednie - cała zawartość zarządzana przez SharePoint Server jest przechowywana w bazie danych SQL.

Kaspersky Security for SharePoint Server to wyspecjalizowane rozwiązanie bezpieczeństwa, które wykorzystuje najnowszy silnik antywirusowy firmy Kaspersky Lab w celu ochrony platform SharePoint.

 • Najważniejsze zalety

  • Ochrona antywirusowa

   Najnowszy silnik antywirusowy firmy Kaspersky Lab, wraz z regularnymi aktualizacjami, zapewnia wysoki współczynnik wykrywania. Kaspersky Security for SharePoint Server potrafi zabezpieczyć całą farmę SharePoint, w tym oprogramowanie uruchamiane na komputerze u klienta (front-end), serwer SQL, aplikacje, wyszukiwanie, indeksowanie i wiele więcej.

  • Kaspersky Security Network

   Oparta na chmurze ochrona w czasie rzeczywistym nawet przed zagrożeniami zero-day.

  • Wydajność

   Aplikacja została tak zaprojektowana, aby wywierać niewielki wpływ na wydajność systemu. Ponadto, funkcje filtrowania plików mogą pomóc zmniejszyć obciążenie systemu i zasobów pamięci.

  • Zapobieganie wyciekom danych

   Wszystkie dokumenty są poddawane analizie - każdy dokument zawierający poufne dane firmowe - lub inne wrażliwe informacje - jest automatycznie rejestrowany i blokowany. Moduł DLP jest wyposażony w predefiniowane słowniki zapewniające zgodność z takimi standardami jak HIPAA oraz PCI DSS.

  • Łatwość zarządzania

   Natywne narzędzie zarządzania zapewnia szeroką funkcjonalność wykorzystywaną w sposób intuicyjny, dlatego aplikacja jest łatwa i szybka w obsłudze i nie wymaga dodatkowego szkolenia dla personelu IT.

  • Szczegółowe dzienniki i elastyczne raportowanie

   Szeroki wachlarz raportów, dzienników i powiadomień pozwala na bieżąco informować menadżerów i administratorów o problemach i stanie ochrony.

  • Obsługa polityk komunikacji

   Dzięki funkcjom filtrowania zawartości komunikacja na stronach SharePoint przebiega zgodnie z ustanowionymi politykami i standardami. Aplikacja może zapobiegać przechowywaniu plików, które zawierają nieodpowiednią zawartość.

  • Ochrona stron wiki/blogów

   Aplikacja chroni wszystkie rodzaje repozytoriów Sharepoint, w tym wiki i blogi.


  Mocna ochrona dla Twoich systemów IT

  • Skanowanie podczas dostępu

   Pliki są skanowane w czasie rzeczywistym, podczas ich wysyłania lub pobierania.

  • Skanowanie w tle

   Zawartość serwera jest regularnie sprawdzana przy użyciu najnowszych sygnatur szkodliwego oprogramowania. Ponadto, aplikacja potrafi również skanować zawartość przechowywaną na zewnętrznych urządzeniach magazynujących.   

  • Ochrona przed phishingiem

   Zawartość WWW jest skanowana w poszukiwaniu odsyłaczy phishingowych w celu zapewnienia ochrony danym użytkownika przed kradzieżą.


  Ograniczenie obciążenia Twoich zasobów sprzętowych

  • Filtrowanie plików

   Filtrowanie plików może pomóc w egzekwowaniu polityk dotyczących przechowywania dokumentów i zmniejszyć wymagania dotyczące urządzeń magazynujących. Aplikacja pozwala stworzyć listy nazw i rozszerzeń zakazanych plików. Obejmuje to predefiniowane profile typów plików (takich jak muzyka, wideo i pliki wykonywalne) zapewniające szybszą implementację polityk. Dzięki przeprowadzanej przez aplikację analizie rzeczywistych formatów plików, niezależnie od rozszerzenia, unikanie stosowania rozszerzeń zakazanych plików nie prowadzi do naruszenia polityki bezpieczeństwa.


  Łatwość zarządzania

  • Intuicyjny interfejs

   Narzędzie administracyjne aplikacji posiada przejrzysty interfejs i wykorzystuje podejście oparte na scenariuszach. Uwzględnione są wszystkie najczęściej stosowane scenariusze administracyjne.

  • Natywne narzędzie administracyjne

   Całe środowisko farmy serwerów może być zarządzane centralnie z jednej konsoli.

  • Pulpit

   Przejrzyście zaprojektowany pulpit zapewnia podgląd aktualnego statusu produktu, wersji baz danych oraz stanu licencji w czasie rzeczywistym dla wszystkich chronionych serwerów. Graficzne reprezentacje stanu ochrony są przechowywane przez jeden tydzień.

  • Kopia zapasowa zmodyfikowanych plików

   Narzędzie do wykonywania kopii zapasowych przechowuje szczegółowe informacje dotyczące zmodyfikowanych plików. W przypadku incydentu, informacje te pomogą w dochodzeniu.   
   Kopie zapasowe są przechowywane w chronionym, wyizolowanym środowisku.

  • Integracja z Active Directory

   Aplikacja przewiduje uwierzytelnienie użytkowników Active Directory. 


  Powiadomienia, dzienniki i raportowanie

  • System powiadomień

   Automatyczne powiadomienia informują administratorów systemu oraz właścicieli dokumentów o incydentach naruszenia polityki, umożliwiając natychmiastowe podjęcie działania.

  • Szczegółowe dzienniki

   Pozwalają na łatwe i szybkie zidentyfikowanie źródła problemu.

  • Wszechstronne raportowanie

   Elastyczne raporty zapewniają przegląd kluczowych zdarzeń oraz stanu systemu bezpieczeństwa. Raporty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, w formacie HTML.  


  Obsługa polityk komunikacji Twojej organizacji

  • Filtrowanie zawartości

   Aplikacja zapobiega przechowywaniu plików, które zawierają nieodpowiednią zawartość, niezależnie od typu pliku. Zawartość każdego pliku jest analizowana na podstawie słów kluczowych.

  • Słowniki

   Aplikacja zawiera zestaw słowników wykorzystywanych podczas filtrowania zawartości. Słowniki należą do czterech kategorii - wulgarny język, broń, narkotyki i pornografia. Ponadto, menadżerowie mogą stworzyć nowe słowniki.   

  • Serwer SharePoint

   • SharePoint Server 2010 z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack
   • SharePoint Server 2013 z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack
  • Serwer bezpieczeństwa

   Systemy operacyjne:

   • Dla SharePoint Server 2010:
    • Windows Server 2008 x64
    • Windows Server 2008 R2
    • Windows Server 2012 R2
   • Dla SharePoint Server 2013:
    • Windows Server 2008 R2 x64 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1
    • Windows Server 2012 x64
    • Windows Server 2012 R2
  • Konsola administracyjna

   Systemy operacyjne:

   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 x64
   • Windows Server 2008 R2
   • Windows Server 2012 x64
   • Windows Server 2012 R2
   • Microsoft Windows Vista z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2
   • Microsoft Windows Vista x64 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2
   • Windows 7 Professional z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1
   • Windows 7 Professional x64 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1
   • Windows 7 Enterprise z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1
   • Windows 7 Enterprise x64 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1
   • Windows 7 Ultimate z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1
   • Windows 7 Ultimate x64 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1
   • Windows 8
   • Windows 8 x64
   • Windows 8.1

   Do instalacji konsoli administracyjnej wymagane są Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 oraz Microsoft Management Console 3.0.

  • Dodatkowe wymagania

   Produkt wymagana aplikacji SQL Server zainstalowanej lokalnie lub zdalnie.

   Obsługiwane są następujące wersje Microsoft SQL Server:

   • Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard lub Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard lub Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Standard lub Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2008 Express, Standard lub Enterprise
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?