Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG

Rozwiązanie Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG Standard Edition zapewnia skanowanie antywirusowe danych docierających do firmowej sieci z internetu za pośrednictwem protokołów HTTP, HTTPS, FTP, POP3 oraz SMTP. Wszelkie szkodliwe i potencjalnie niebezpieczne obiekty są automatycznie usuwane z ruchu sieciowego. 

 • Efektywna ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

  • Skanowanie w czasie rzeczywistym

   Aplikacja wykrywa i usuwa wszelkie rodzaje szkodliwego oprogramowania z danych przepływających przez Microsoft ISA Server oraz Forefront TMG. Skanowane są także archiwa i pliki spakowane - niemal we wszystkich formatach.

  • Skanowanie ruchu wychodzącego

   Aplikacja skanuje ruch przepływający w obydwóch kierunkach - nie tylko chroniąc przed przychodzącymi zagrożeniami, ale także zabezpieczając reputację firmy, dbając o to, by z jej sieci nie wydostały się żadne niepożądane obiekty.

  • Nowość! Skanowanie ruchu HTTP(S), FTP, SMTP oraz POP3 przesyłanego do serwerów z kategorii "published servers"

   Aplikacja skanuje ruch docierający do serwerów z kategorii "published servers", np. gdy interfejs webowy jest wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do korporacyjnej poczty e-mail.

  • Nowość! Obsługa HTTPS (tylko dla Forefront TMG)

   Aplikacja skanuje dane przesyłane za pośrednictwem protokołu HTTPS, co pozwala na kontrolowanie chronionych połączeń.

  • Nowość! Obsługa połączeń VPN

   Aplikacja monitoruje ruch przepływający przez połączenia VPN ustanowione przy użyciu Microsoft ISA Server lub Forefront TMG.

  • Nowość! Kopia zapasowa

   Aplikacja zapisuje kopie zainfekowanych, uszkodzonych i podejrzanych obiektów, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie pliku, gdy zostanie on omyłkowo sklasyfikowany jako potencjalnie niebezpieczny. Funkcja ta jest przydatna dla danych przesyłanych przez HTTP/FTP oraz obiektów wysyłanych przez SMTP. Szeroki zakres parametrów wyszukiwania pozwala łatwo i szybko znaleźć dany obiekt w obszarze kopii zapasowej.


  Wysoka wydajność

  • Skalowalność

   Aplikacja pozwala na jednoczesne uruchomienie kilku silników antywirusowych, co wpływa na zwiększenie wydajności skanowania i optymalizację obciążenia serwera w zależności od konfiguracji oraz ruchu. Liczba silników antywirusowych jest definiowana automatycznie podczas instalacji aplikacji i może być w każdej chwili zmieniona przez administratora.

  • Wysoka wydajność

   Zoptymalizowana architektura, nowy silnik antywirusowy oraz specjalny tryb pracy dla dużych plików - wszystkie te funkcje sprawiają, że ruch jest skanowany błyskawicznie, bez wyraźnych opóźnień w docieraniu informacji do użytkowników końcowych.


  Wygodne zarządzanie

  • Zarządzanie przez MWC

   Konsola administracyjna pozwala na lokalne i zdalne zarządzanie aplikacją. Konsola posiada wbudowany, łatwy w użytkowaniu, interfejs graficzny.

  • Nowość! Wygodne zarządzanie politykami

   Aplikacja oferuje rozbudowane możliwości konfigurowania i administrowania politykami zarządzającymi ruchem podczas skanowania. Przy użyciu narzędzi zarządzania politykami administratorzy mogą konfigurować niezależne reguły skanowania danych dla poszczególnych serwerów, komputerów, zakresów adresów IP, nazw domenowych oraz podsieci. Administratorzy mogą także tworzyć listy zaufanych stron i konfigurować wykluczenia, by dopasować ochronę do wymagań firmowej polityki bezpieczeństwa.

  • Szczegółowe raporty i powiadomienia

   Administratorzy mogą kontrolować pracę aplikacji oraz stan ochrony antywirusowej przy użyciu rozbudowanych raportów oraz dzienników zdarzeń. Do informowania o ważnych zdarzeniach wykorzystywane są standardowe alerty ISA. Administratorzy mogą wybierać rodzaje powiadomień przy użyciu standardowych opcji dostępnych w systemie Windows i decydować, jak często i dla jakich okresów generowane są raporty.

  • Kontrola wydajności

   Administratorzy mogą kontrolować wydajność aplikacji oraz jej kompatybilność z innym oprogramowaniem działającym na serwerze. W tym celu stosuje się standardowe narzędzia systemu Windows (Monitor wydajności), do których dodawane są wskaźniki związane z ochroną.

  • Uaktualnienia baz danych

   Bazy danych mogą być uaktualniane ręcznie (na żądanie) lub automatycznie. Do pobierania uaktualnień można wykorzystać serwery Kaspersky Lab lub własne, lokalne serwery aktualizacji. Optymalizacja procesu aktualizacji oszczędza czas administratorów i minimalizuje zewnętrzny ruch sieciowy.

  • Nowość! Silnik antywirusowy Kaspersky Lab w wersji 8.0

   Stabilna ochrona charakteryzująca się wysoką wydajnością przy minimalnym wpływie na zasoby systemowe.

  • Nowość! Obsługa Microsoft Forefront TMG Standard Edition 2010

   Aplikacja obsługuje nowy produkt Microsoftu, który zastąpił Microsoft ISA Server.

  • Nowość! Ochrona ruchu pocztowego

   Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG Standard Edition skanuje ruch pocztowy przesyłany za pośrednictwem protokołów SMTP oraz POP3.

  • Nowość! Monitorowanie stanu ochrony antywirusowej w czasie rzeczywistym

   Aplikacja jest wyposażona w zintegrowany panel informacyjny, który wyświetla w czasie rzeczywistym statystyki dotyczące ochrony antywirusowej serwerów Microsoft ISA/TMG, łącznie z danymi dotyczącymi uaktualnień baz danych.

  • Nowość! VMware Ready

   Aplikacja chroni dane przesyłane w ramach serwerów Microsoft ISA/TMG zainstalowanych zarówno na komputerach fizycznych, jak i maszynach wirtualnych.

 • Wymagania dla komputera, na którym zainstalowany jest Kaspersky Anti-Virus

  • Wymagania programowe

   Dla Kaspersky Anti-Virus z Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition:

   • Microsoft Windows Server 2003 SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 R2

   Dla Kaspersky Anti-Virus z Forefront TMG Standard Edition:

   • Microsoft Windows Server x64 2008 SP2
   • Microsoft Windows Server x64 2008 R2
   • Microsoft Management Console 3.0
   • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
   • Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition/ Forefront TMG Standard Edition Console
  • Wymagania sprzętowe

   Dla Kaspersky Anti-Virus z Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition:

   • Procesor 1 GHz
   • 1 GB pamięci RAM
   • 2,5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym

   Dla Kaspersky Anti-Virus z Forefront TMG Standard Edition:

   • 2-rdzeniowy procesor 64-bitowy
   • 2 GB pamięci RAM
   • 2,5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym

  Wymagania dla komputera, na którym zainstalowana jest konsola administracyjna

  • Wymagania programowe

   • Microsoft Windows 7 x64 Professional / Enterprise / Ultimate Edition
   • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate Edition
   • Microsoft Windows Server 2008 x64 Enterprise / Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2008
   • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Enterprise / Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2003 x64 Enterprise / Standard Edition
   • Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 SP2
   • Microsoft Windows Vista x64
   • Microsoft Windows Vista
   • Microsoft Windows XP x64 SP2 (tylko gdy konsola będzie nawiązywała połączenie z oprogramowaniem Kaspersky Anti-Virus zainstalowanym na serwerze Microsoft ISA Server)
   • Microsoft Windows XP SP3 (tylko gdy konsola będzie nawiązywała połączenie z oprogramowaniem Kaspersky Anti-Virus zainstalowanym na serwerze Microsoft ISA Server)
   • Microsoft Management Console 3.0
   • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
   • Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition/ Forefront TMG Standard Edition Console
  • Wymagania sprzętowe

   • Procesor 1 GHz
   • 1 GB pamięci RAM
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?