Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers

Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers

Poczta e-mail jest jednym z głównych kanałów, przez które rozpowszechniane są blokujące programy szyfrujące, szkodliwe oprogramowanie i spam. Przy użyciu jednej wiadomości e-mail cyberprzestępcy mogą przeprowadzić skomplikowany atak ukierunkowany — wystarczy, że otworzy ją jeden z użytkowników (np. księgowy), aby umożliwić dostęp do poufnych informacji firmy.

Aby nie narażać firmy na takie zagrożenie i zabezpieczyć całą jej infrastrukturę, potrzebne jest skuteczne rozwiązanie zabezpieczające serwer pocztowy.

Rozwiązanie Kaspersky Security for Microsoft Exchange zapewnia światowej klasy ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem i spamem serwerom poczty Microsoft Exchange. W tym celu wykorzystuje ono silnik zapewniający skuteczną ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, wszechstronne funkcje skanowania w poszukiwaniu niebezpiecznych programów oraz inteligentne wykrywanie spamu.

Chroniąc serwery pocztowe, Kaspersky Security for Microsoft Exchange chroni całą sieć firmową, dzięki czemu możesz skupić się na innych zadaniach.

 • Najważniejsze cechy

  • Wydajny silnik antywirusowy oraz antyspamowy

   Zaawansowane technologie pozwalają na zwiększenie prędkości skanowania przy jednoczesnej minimalizacji zużycia zasobów systemowych.

  • Pełna ochrona

   Aplikacja oferuje kompletną ochronę serwera Microsoft Exchange Server 2010 i jest kompatybilna z DAG (Database Availability Group).

  • Wygodna i elastyczna konfiguracja

   Kaspersky Security for Microsoft Exchange oferuje elastyczną, przyjazną użytkownikowi konfigurację, dzięki czemu ochrona przed spamem i szkodliwymi programami może zostać z łatwością dostosowana do potrzeb sieci firmowej.

  • Obsługa wielu języków

   Aplikacja przeprowadza skanowanie antyspamowe wiadomości napisanych w różnych językach, łącznie z zestawami języków azjatyckich.

  • Wysoka wydajność

   Produkt zapewnia wysoką wydajność i stabilność przy minimalnych wymaganiach dostępnej pamięci.


  Inteligentne wykrywanie zapewniające efektywną ochronę przed spamem

  • Inteligentne technologie rozpoznawania spamu

   Skanowanie wiadomości e-mail w poszukiwaniu spamu odbywa się w oparciu o atrybuty formalne, takie jak adres e-mail i adres IP nadawcy, rozmiar wiadomości oraz jej nagłówek. Dodatkowo, treść i załączniki wiadomości są analizowane przy użyciu inteligentnych technologii, łącznie z wykrywaniem spamu w obrazkach. Kaspersky Security for Exchange integruje się z Kaspersky Security Network (KSN) - usługą chmurową Kaspersky, pozwalającą na otrzymywanie informacji o nowych zagrożeniach i spamie w czasie rzeczywistym.

  • Filtrowanie reputacji

   Produkt oferuje funkcję filtrowania reputacji, dodatkową usługę skanowania antyspamowego, która zwiększa dokładność wykrywania i zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się fałszywych trafień.

  • Dodatkowe skanowanie wiadomości

   W celu zapewnianie dodatkowej ochrony przed spamem wiadomości są skanowane przy użyciu list DNSBL, obejmujących adresy spamerów, oraz technologii SURBL, która pozwala na wykrywanie adresów URL spamerów w wiadomościach.

  • Klasyfikacja wiadomości

   Jako administrator możesz skonfigurować oddzielne reguły przetwarzania dla każdej kategorii niechcianych wiadomości. Pozwala to na uniknięcie utraty informacji. Na przykład, wiadomości, o których wiadomo, że są spamem, mogą być blokowane, wiadomości podejrzane mogą być kierowane do foldera Niechciane, a wiadomości formalne, takie jak potwierdzenia i informacje o niedostarczeniu e-maila, mogą trafiać bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

  • Białe i czarne listy

   Program pozwala na tworzenie własnych białych i czarnych list adresów SMTP lub IP nadawców. Biała lista może również zostać utworzona w oparciu o adres SMTP odbiorcy. Wiadomości otrzymywane od nadawców znajdujących się na białej liście nie są skanowane i trafiają bezpośrednio do odbiorcy. Jednak, jeżeli adres znajduje się na czarnej liście, wiadomość zostanie oznaczona specjalną flagą i przetworzona zgodnie z regułami skonfigurowanymi przez administratora.


  Skuteczna ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

  • Skanowanie w czasie rzeczywistym

   Rozwiązanie Kaspersky Security for Microsoft Exchange wykrywa i usuwa wszelkiego rodzaju szkodliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie i inne niebezpieczne obiekty z wiadomości odbieranych i wysyłanych, w tym z załączników w prawie każdym formacie. Produkt wykrywa i usuwa nie tylko znane zagrożenia, ale także potencjalnie niebezpieczne programy i wiadomości e-mail zawierające makra w dokumentach pakietu MS Office.

  • Skanowanie w tle - na żądanie oraz zgodnie z terminarzem

   Wszystkie foldery i wiadomości przechowywane na serwerze podlegają skanowaniu w tle, dzięki czemu rozwiązanie zapewnia, że wszystkie obiekty są przetwarzane przy użyciu najnowszych antywirusowych baz danych. Skanowanie w tle ma minimalny wpływ na obciążenie serwera.

  • Kopia zapasowa

   Przed usunięciem jakiejkolwiek wiadomości aplikacja tworzy jej kopię zapasową, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie informacji, gdy leczenie nie powiedzie się, lub gdy wiadomość zostanie błędnie sklasyfikowana jako spam. Szeroki zakres parametrów wyszukiwania ułatwia odnajdywanie obiektów wśród kopii zapasowych.


  Elastyczne zarządzanie

  • Scentralizowane zarządzanie i monitoring

   Pojedyncza konsola administracyjna oferująca scentralizowane raportowanie i tworzenie kopii zapasowych pomaga kontrolować wszystkie serwery Exchange. Rozwiązanie Kaspersky Security for Microsoft Exchange integruje się z usługą Kaspersky Security Center, dzięki czemu umożliwia monitorowanie stanu ochrony, ważnych wydarzeń i skonsolidowanych statystyk dla całej organizacji — poprzez jedną konsolę.

  • Spersonalizowana konfiguracja

   Aplikacja może zostać skonfigurowana zgodnie z polityką bezpieczeństwa i wymogami sprzętowymi Twojej sieci firmowej. Na przykład, możesz wykluczyć ze skanowania pewne typy plików lub ustawić niski poziom filtrowania spamu. Możesz także zdefiniować scenariusze skanowania antywirusowego i antyspamowego dla różnych kategorii wiadomości oraz tworzyć białe/czarne listy adresów nadawców/odbiorców i wiele więcej.

  • Aktualizacja baz danych

   Uaktualnienia antywirusowych baz danych są dostępne na żądanie lub automatycznie - zgodnie z terminarzem. Aplikacja pozwala na przeprowadzanie aktualizacji bezpośrednio z serwerów Kaspersky lub z serwera lokalnego. Jeżeli jest to wymagane, możesz pobierać uaktualnienia baz antywirusowych i antyspamowych oddzielnie.

  • Wygodne zarządzanie

   Interfejs administracyjny działa w oparciu o popularne rozwiązanie Microsoft Management Console, z możliwością zarządzania zdalnego.

  • Szczegółowe raporty

   Jako administrator możesz monitorować działanie aplikacji oraz stan ochrony przy użyciu szczegółowych raportów w formacie HTML lub dziennika zdarzeń systemu Windows. Masz pełną kontrolę nad częstotliwością generowania raportów oraz na zestawem informacji, które się w nich znajdują. Wszystkie raporty mogą być przechowywane na dysku twardym lub wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  • Zaawansowany system powiadomień

   Jako administrator możesz otrzymywać powiadomienia o dowolnych zdarzeniach krytycznych związanych z działaniem aplikacji. Powiadomienia mogą być dostarczane pocztą elektroniczną lub w ramach dziennika zdarzeń systemu Windows.

  • Dostęp w oparciu o role

   Zarządzanie bezpieczeństwem oraz dystrybucją informacji poufnych może zostać przyporządkowane niezależnym pracownikom działu bezpieczeństwa - w zależności od pełnionych przez nich funkcji.

  • Serwer pocztowy

   Produkt obsługuje następujące wersje serwera Microsoft Exchange Server:

   • Microsoft Exchange Server 2016
   • Microsoft Exchange Server 2013 SP1
   • Microsoft Exchange Server 2010 SP3
  • Serwer bezpieczeństwa

   Serwer musi działać pod kontrolą jednego z poniższych systemów Microsoft Windows:

   • Microsoft Windows Server 2016 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, Enterprise lub Datacenter.
  • Konsola administracyjna

   Systemy operacyjne:

   • Microsoft Windows 10
   • Microsoft Windows 8.1
   • Microsoft Windows 8
   • Microsoft Windows 7 SP1 Professional, Enterprise lub Ultimate
   • Microsoft Windows Server 2016 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, Enterprise lub Datacenter

   Konsola administracyjna wymaga do instalacji i pracy obecności pakietu Microsoft .NET Framework 4.5 oraz Microsoft Management Console 3.0.

   Aby skorzystać z modułu administracyjnego wymagana jest aplikacja Kaspersky Security Center 10 Service Pack 2 Maintenance Release 1.

  • Wymagania dodatkowe

   Produkt wymaga zainstalowanego lokalnie lub zdalnie serwera SQL. Do obsługiwanych wersji serwera Microsoft SQL należą:

   • Microsoft SQL Server 2016 Express, Standard lub Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard lub Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard lub Enterprise
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?