Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers

Poczta elektroniczna jest obecnie jednym z głównych kanałów rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowywania i spamu. Z tego powodu efektywna ochrona serwera poczty jest kluczowa do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci firmowej. Dzięki nowemu, wydajnemu silnikowi antywirusowemu, szczegółowemu skanowaniu wiadomości oraz inteligentnemu wykrywaniu spamu, nowy Kaspersky Security for Microsoft Exchange zapewnia światowej klasy ochronę antywirusową i antyspamową serwerów Microsoft Exchange (łączne z najnowszą wersją 2013). W rezultacie nie tylko Twoje serwery pocztowe, ale także cała sieć korporacyjna jest wolna od szkodliwych programów i spamu, przy jednoczesnej maksymalizacji produktywności. Ponadto, dostępny* jest moduł zapobiegający wyciekowi informacji (DLP), dzięki któremu firmowe informacje będą chronione jeszcze skutecznej.  

*Produkt jest licencjonowany niezależnie.

 • Najważniejsze funkcje

  • Wydajny silnik antywirusowy oraz antyspamowy

   Zaawansowane technologie pozwalają na zwiększenie prędkości skanowania przy jednoczesnej minimalizacji zużycia zasobów systemowych.

  • Pełna ochrona

   Aplikacja oferuje kompletną ochronę serwera Microsoft Exchange Server 2010 i jest kompatybilna z DAG (Database Availability Group).

  • Wygodna i elastyczna konfiguracja

   Kaspersky Security for Microsoft Exchange oferuje elastyczną, przyjazną użytkownikowi konfigurację, dzięki czemu ochrona przed spamem i szkodliwymi programami może zostać z łatwością dostosowana do potrzeb sieci firmowej.

  • Obsługa wielu języków

   Aplikacja przeprowadza skanowanie antyspamowe wiadomości napisanych w różnych językach, łącznie z zestawami języków azjatyckich.

  • Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)

   Wychodząca korespondencja e-mail jest poddawana analizie i wiadomości lub załączniki zawierające poufne dane firmowe lub inne wrażliwe informacje są automatycznie rejestrowane - ich wysyłanie może być także automatycznie blokowane. Moduł DLP jest wyposażony w predefiniowane słowniki, które mogą być modyfikowane przez administratorów.

  • Wysoka wydajność

   Produkt zapewnia wysoką wydajność i stabilność przy minimalnych wymaganiach dostępnej pamięci.


  Inteligentne wykrywanie zapewniające efektywną ochronę przed spamem

  • Inteligentne technologie rozpoznawania spamu

   Skanowanie wiadomości e-mail w poszukiwaniu spamu odbywa się w oparciu o atrybuty formalne, takie jak adres e-mail i adres IP nadawcy, rozmiar wiadomości oraz jej nagłówek. Dodatkowo, treść i załączniki wiadomości są analizowane przy użyciu inteligentnych technologii, łącznie z wykrywaniem spamu w obrazkach. Kaspersky Security for Exchange integruje się z Kaspersky Security Network (KSN) - usługą chmurową Kaspersky Lab, pozwalającą na otrzymywanie informacji o nowych zagrożeniach i spamie w czasie rzeczywistym.

  • Filtrowanie reputacji

   Produkt oferuje funkcję filtrowania reputacji, dodatkową usługę skanowania antyspamowego, która zwiększa dokładność wykrywania i zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się fałszywych trafień.

  • Dodatkowe skanowanie wiadomości

   W celu zapewnianie dodatkowej ochrony przed spamem wiadomości są skanowane przy użyciu list DNSBL, obejmujących adresy spamerów, oraz technologii SURBL, która pozwala na wykrywanie adresów URL spamerów w wiadomościach.

  • Klasyfikacja wiadomości

   Jako administrator możesz skonfigurować oddzielne reguły przetwarzania dla każdej kategorii niechcianych wiadomości. Pozwala to na uniknięcie utraty informacji. Na przykład, wiadomości, o których wiadomo, że są spamem, mogą być blokowane, wiadomości podejrzane mogą być kierowane do foldera Niechciane, a wiadomości formalne, takie jak potwierdzenia i informacje o niedostarczeniu e-maila, mogą trafiać bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

  • Białe i czarne listy

   Program pozwala na tworzenie własnych białych i czarnych list adresów SMTP lub IP nadawców. Biała lista może również zostać utworzona w oparciu o adres SMTP odbiorcy. Wiadomości otrzymywane od nadawców znajdujących się na białej liście nie są skanowane i trafiają bezpośrednio do odbiorcy. Jednak, jeżeli adres znajduje się na czarnej liście, wiadomość zostanie oznaczona specjalną flagą i przetworzona zgodnie z regułami skonfigurowanymi przez administratora.


  Wydajna ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

  • Skanowanie w czasie rzeczywistym

   Program wykrywa i usuwa wszelkie rodzaje wirusów, robaków, trojanów i innych szkodliwych obiektów ze strumienia przychodzących i wychodzących wiadomości, łącznie z załącznikami w niemal wszystkich formatach. Rozwiązanie chroni nie tylko przed znanymi szkodnikami, ale także przed potencjalnie niebezpiecznymi programami.

  • Skanowanie w tle - na żądanie oraz zgodnie z terminarzem

   Wszystkie foldery i wiadomości przechowywane na serwerze podlegają skanowaniu w tle, dzięki czemu rozwiązanie zapewnia, że wszystkie obiekty są przetwarzane przy użyciu najnowszych antywirusowych baz danych. Skanowanie w tle ma minimalny wpływ na obciążenie serwera.

  • Kopia zapasowa

   Przed usunięciem jakiejkolwiek wiadomości aplikacja tworzy jej kopię zapasową, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie informacji, gdy leczenie nie powiedzie się, lub gdy wiadomość zostanie błędnie sklasyfikowana jako spam. Szeroki zakres parametrów wyszukiwania ułatwia odnajdywanie obiektów wśród kopii zapasowych.


  Kompletna ochrona danych

  • Wykrywanie informacji poufnych w wiadomościach e-mail

   Poza wykrywaniem określonych rodzajów informacji - takich jak dane osobowe lub informacje finansowe - aplikacja skanuje wiadomości e-mail w poszukiwaniu słów i fraz objętych predefiniowanymi słownikami o tematyce obejmującej finanse, dokumenty związane z administracją oraz wyrażenia nieprzyzwoite. Funkcja ta może być przydatna do ochrony wrażliwych informacji oraz do zapewnienia zgodności z narzuconymi normami i wymogami prawnymi.

  • Własne słowniki

   Wszystkie standardowe słowniki są regularnie uaktualniane. Ponadto, administratorzy mogą definiować własne słowniki zawierające słowa kluczowe i frazy kluczowe dla danej działalności biznesowej lub określonych projektów. Aplikacja będzie wówczas blokowała wychodzące wiadomości e-mail zawierające jakiekolwiek słowa objęte zdefiniowanymi słownikami. Słowniki mogą być także tworzone z wykorzystanie języka zapytań.

  • Szczegółowa analiza treści wiadomości

   Wyszukiwanie obiektów może być realizowane z wykorzystaniem danych strukturalnych. Pozawala to na blokowanie wszelkich wiadomości zawierających kombinację określonych rodzajów danych - lub blokowanie wiadomości zawierających dane ujęte w złożonych tablicach, takich jak bazy danych klientów.


  Elastyczne zarządzanie

  • Scentralizowane zarządzanie

   Pojedyncza konsola administracyjna (wbudowana w Microsoft Management Console) ze scentralizowaną funkcją raportowania i kopii zapasowych pozwala na kontrolowanie wszystkich serwerów Exchange.

  • Spersonalizowana konfiguracja

   Aplikacja może zostać skonfigurowana zgodnie z polityką bezpieczeństwa i wymogami sprzętowymi Twojej sieci firmowej. Na przykład, możesz wykluczyć ze skanowania pewne typy plików lub ustawić niski poziom filtrowania spamu. Możesz także zdefiniować scenariusze skanowania antywirusowego i antyspamowego dla różnych kategorii wiadomości oraz tworzyć białe/czarne listy adresów nadawców/odbiorców i wiele więcej.

  • Aktualizacja baz danych

   Uaktualnienia antywirusowych baz danych są dostępne na żądanie lub automatycznie - zgodnie z terminarzem. Aplikacja pozwala na przeprowadzanie aktualizacji bezpośrednio z serwerów Kaspersky Lab lub z serwera lokalnego. Jeżeli jest to wymagane, możesz pobierać uaktualnienia baz antywirusowych i antyspamowych oddzielnie.

  • Wygodne zarządzanie

   Interfejs administracyjny działa w oparciu o popularne rozwiązanie Microsoft Management Console, z możliwością zarządzania zdalnego.

  • Szczegółowe raporty

   Jako administrator możesz monitorować działanie aplikacji oraz stan ochrony przy użyciu szczegółowych raportów w formacie HTML lub dziennika zdarzeń systemu Windows. Masz pełną kontrolę nad częstotliwością generowania raportów oraz na zestawem informacji, które się w nich znajdują. Wszystkie raporty mogą być przechowywane na dysku twardym lub wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  • Zaawansowany system powiadomień

   Jako administrator możesz otrzymywać powiadomienia o dowolnych zdarzeniach krytycznych związanych z działaniem aplikacji. Powiadomienia mogą być dostarczane pocztą elektroniczną lub w ramach dziennika zdarzeń systemu Windows.

  • Raporty o próbach wysłania danych poufnych

   Gdy aplikacja wykryje informacje poufne w wychodzącej wiadomości e-mail lub jej załączniku - i zablokuje wysyłanie takiej wiadomości - nadawca otrzyma ostrzeżenie o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa. Administratorzy także mogą otrzymywać szczegółowe informacje o każdym zablokowaniu wiadomości e-mail.

  • Dostęp w oparciu o role

   Zarządzanie bezpieczeństwem oraz dystrybucją informacji poufnych może zostać przyporządkowane niezależnym pracownikom działu bezpieczeństwa - w zależności od pełnionych przez nich funkcji.

  • Serwer pocztowy

   Produkt obsługuje następujące wersje serwera Microsoft Exchange Server:

   • Microsoft Exchange Server 2013 SP1
   • Microsoft Exchange Server 2010 SP3
  • Serwer bezpieczeństwa

   Serwer musi działać pod kontrolą jednego z poniższych systemów Microsoft Windows:

   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 SP2 Standard lub Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM lub nowszy
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard lub Enterprise
  • Konsola administracyjna

   Systemy operacyjne:

   • Microsoft Windows 8.1
   • Microsoft Windows 8
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard lub Datacenter
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard
   • Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise lub Ultimate
   • Microsoft Windows Server 2008 SP2 Standard lub Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM lub nowszy
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard lub Enterprise
   • Microsoft Windows Vista Business, Enterprise lub Ultimate

   Konsola administracyjna wymaga do instalacji i pracy obecności pakietu Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 oraz Microsoft Management Console 3.0.

  • Wymagania dodatkowe

   Produkt wymaga zainstalowanego lokalnie lub zdalnie serwera SQL. Do obsługiwanych wersji serwera Microsoft SQL należą:

   • Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard lub Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard lub Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Standard lub Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2008 Express, Standard lub Enterprise
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?