Kaspersky Secure Mail Gateway

Kaspersky Linux Mail Server Security

Rozwiązanie Kaspersky Security for Linux Mail Server zostało zaprojektowane z uwzględnieniem kwestii integracji z różnymi systemami pocztowym opartymi na systemie Linux, aby zapewniać bezpieczeństwo oraz elastyczne i łatwe zarządzanie. W tym celu wykorzystano technologie wspomagane chmurą.

Rozwiązanie Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server zapewnia poczcie e-mail ochronę nowej generacji przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami, takimi jak spam, phishing czy złośliwe załączniki. Wielowarstwowa ochrona wspierana uczeniem maszynowym — w tym heurystyką opartą na wielu czynnikach, piaskownicą i systemem reputacji dla wiadomości e-mail i załączników — wykazuje bardzo niski współczynnik fałszywych trafień.

 • Wielowarstwowe funkcje ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem

  • Udoskonalono! Zaawansowany moduł antywirusowy współpracujący z chmurą za pośrednictwem usługi Kaspersky Security Network

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server zawiera najnowszą wersję nagradzanego modułu firmy Kaspersky służącego do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Ponadto otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje z opartej na chmurze platformy Kaspersky Security Network (KSN), dzięki czemu jeszcze lepiej wykrywa i usuwa niebezpieczne załączniki w odbieranej poczcie e-mail, w tym exploity, nieznane i zaawansowane szkodliwe oprogramowanie.

  • Nowość! Filtr szkodliwych adresów URL współpracujący z chmurą za pośrednictwem usługi Kaspersky Security Network

   Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym z chmury filtr szkodliwych adresów URL firmy Kaspersky blokuje wiadomości e-mail zawierające łącza do niebezpiecznych stron internetowych lub szkodliwych plików.

  • Wykrywanie złośliwych makr/formantów ActiveX w plikach pakietu Office

   Osadzanie złośliwych skryptów w plikach pakietu Office to popularna technika stosowana przez bardzo niebezpieczne zagrożenie, jakim jest ExPetr/Petya/NotPetya. Rozwiązanie nowej generacji od firmy Kaspersky zapewnia skuteczną ochronę przed takimi infekcjami.

  Ochrona przed spamem i filtrowanie zawartości

  • Udoskonalono! Moduł ochrony przed spamem

   Moduł ochrony przed spamem firmy Kaspersky jest oparty na dwóch zaawansowanych technologiach:

   • Wymuszona usługa aktualizacji antyspamowych (EASUS) - wykorzystując technologię push, usługa ta przekazuje informacje w czasie rzeczywistym bezpośrednio z usługi chmury Kaspersky Security Network. Dzięki skróceniu okresu na aktualizację z 20 minut do niecałej minuty usługa EASUS pomaga chronić przed spamem typu "Zero-Hour" oraz dynamicznym rozprzestrzenianiem się spamu.
   • Oparte na chmurze filtrowanie na bazie reputacji - potrafi oceniać podejrzane wiadomości e-mail i poddawać je kwarantannie, a następnie sprawdzać je ponownie po otrzymaniu zaktualizowanych informacji. Pomaga to zapewnić ochronę przed nieznanym spamem, redukując jednocześnie liczbę fałszywych ostrzeżeń.
  • Nowość! Oparta na chmurze ochrona przed wyłudzaniem informacji

   Nowy moduł Kaspersky do ochrony przed wyłudzaniem informacji otrzymuje w czasie rzeczywistym aktualizacje z opartej na chmurze usługi Kaspersky Security Network, co zapewnia skuteczniejsze wykrywanie i blokowanie wiadomości e-mail zawierających łącza do stron wyłudzających informacje.

  • Nowość! Wykrywanie wiadomości masowych

   Istnieje możliwość skonfigurowania zbiorów zasad chroniących użytkowników przed niechcianymi wiadomościami masowymi.

  • Nowość! Kwarantanna antyspamowa

   Wiadomości podejrzane są umieszczane w kwarantannie antyspamowej, którą można zarządzać za pomocą interfejsu sieciowego. Takie wiadomości są dostępne do przeglądania.

  • Nowość! Ocena poziomu prawdopodobieństwa spamu

   Teraz organizacje użytkujące program MS Exchange mogą korzystać z kryterium Spam Confidence Level (SCL), dzięki czemu użytkownicy mogą definiować działania w odniesieniu do wiadomości zgodnie z progami SCL.

  • Ulepszona obsługa znaków

   Rozwiązanie obsługuje znaki wykorzystywane na całym świecie (inne niż łacińskie) w adresach e-mail.

  • Nowość! Wykrywanie fałszywych domen Unicode

   Rozwiązanie Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server wykrywa teraz wiadomości zawierające oszukańcze domeny Unicode, czyli takie, w których użyte zostały symbole Unicode wizualnie przypominające znaki w oryginalnych adresach pocztowych i adresach internetowych.

  • Nowość! Wielowarstwowa ochrona archiwów

   Teraz rozwiązanie Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server rozpoznaje i blokuje określone typy plików w archiwach i obiektach złożonych, umożliwiając wykrywanie wewnątrz archiwów wielowarstwowych — często wykorzystywanych przez oszustów.

  Obsługa integracji

  • Integracja z większością popularnych serwerów poczty elektronicznej (MTA), w tym Postfix, Sendmail, Exim oraz qmail

   Metodę integracji można dobrać na podstawie MTA, wybierając np. wtyczkę lub Milter API.

  • Antywirusowy skaner plików z poziomu wiersza poleceń

   Skaner antywirusowy firmy Kaspersky "na żądanie" umożliwia skanowanie różnych obiektów, w tym katalogów, zwykłych plików i urządzeń, takich jak dyski twarde, pamięci flash oraz napędy DVD-ROM.

  • Filtr zawartości AMaViS

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server obsługuje integrację z systemami pocztowymi Linux za pośrednictwem wysoce wydajnego interfejsu AMaViS.

  • Nowość! Integracja z Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

   Rozwiązanie Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server może zostać zintegrowanie z platformą KATA — Kaspersky Anti Targeted Attack Platform i wysyłać do niej kopie wiadomości w celu ich przeskanowania. Na podstawie wyników skanowania poszczególne wiadomości mogą zostać zablokowane. Podejrzane wiadomości są umieszczane w kwarantannie rozwiązania KATA, a zarządzanie nimi odbywa się za pomocą interfejsu webowego.

  • Nowość! Integracja z Kaspersky Private Security Network

   W organizacjach, które nie mogą uczestniczyć w Kaspersky Security Network (KSN), rozwiązanie Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server umożliwia teraz integrację z Kaspersky Private Security Network (KPSN). Po zintegrowaniu z KPSN aplikacja może lokalnie wykorzystywać bazę reputacji aktualizowaną o najnowszą analizę zagrożeń globalnych, bez konieczności wysyłania jakichkolwiek danych poza obszar organizacji.

  Przejrzyste monitorowanie i raportowanie

  • Nowość! Integracja z oprogramowaniem Kaspersky Security Center

   Łatwa w obsłudze konsola zarządzania Kaspersky Security Center firmy Kaspersky umożliwia monitorowanie zabezpieczeń wszystkich serwerów pocztowych, w tym także klastrów, za pomocą pojedynczego interfejsu. W przypadku wystąpienia zagrożenia administrator systemu zostanie automatycznie poinformowany o tym, którego serwera dotyczy problem, i co jest jego przyczyną.

  • Nowość! Obsługa funkcji centrum pomocy technicznej

   Specjaliści z centrum pomocy technicznej mogą uzyskiwać dostęp do kopii zapasowych oraz czarnych i białych list użytkownika za pośrednictwem standardowego interfejsu sieci Web bez angażowania w proces administratorów systemu ani użytkowników końcowych.

  • Udoskonalono! Pulpit

   Pulpit internetowy zapewnia przegląd statusów i monitorowania, w tym informacje dotyczące ostatnio wykrytego szkodliwego oprogramowania.

  • Pełna obsługa protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol)

   Obsługa protokołu SNMP umożliwia monitorowanie wszelkich zdarzeń za pomocą zdarzeń i pułapek SNMP.

  • Zarządzanie za pośrednictwem konsoli Web lub interfejsu CLI

   Użytkownik może zarządzać aplikacjami za pośrednictwem konsoli Web lub interfejsu wiersza poleceń (CLI).

  • Szczegółowe i elastyczne raportowanie w formacie PDF

   Możliwe do dostosowania raporty wspomagają monitorowanie i analizowanie zabezpieczeń oraz zbiorów zasad.

  • System powiadomień

   Administratorzy i właściciele dokumentów są informowani o przypadkach naruszenia zasad, co umożliwia natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań.

  • Szczegółowe dzienniki

   Funkcja automatycznego rejestrowania szczegółowych informacji o produktach pomaga w zidentyfikowaniu przyczyny problemu.

  • Nowość! Rozszerzone możliwości pomocy technicznej

   Teraz możesz wygenerować archiwum informacji dotyczących działania rozwiązania Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server i wysłać je do działu pomocy technicznej firmy Kaspersky. Autoryzowani użytkownicy konta w pomocy technicznej mogą uzyskiwać dostęp do raportów związanych z wydajnością aplikacji.

  • Nowość! Rozszerzone powiadomienia

   Zaplanuj i skonfiguruj powiadomienia dla użytkowników o wynikach przeskanowanych wiadomości. Takie powiadomienia zawierają listy najnowszych wiadomości w kopii zapasowej.

  • Nowość! Integracja z systemem SIEM

   Jeśli korzystasz z systemów SIEM, rejestry mogą być teraz generowane w typowym formacie zdarzeń (CEF), wzbogacając obraz bezpieczeństwa w firmie o zdarzenia związane z pocztą.

  Łatwa instalacja i serwisowanie

  • Prosta instalacja

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server jest dostarczana w formie zestawu pakietów instalacyjnych dla określonego systemu operacyjnego, a specjalny skrypt poinstalacyjny ułatwia wdrożenie oraz zintegrowanie jej z istniejącym systemem pocztowym.

  • Integracja z usługą Active Directory oraz implementacją OpenLDAP

   Komunikacja między aplikacją Kaspersky Security for Linux Mail Server a serwerem LDAP może zostać zaszyfrowana za pomocą TLS lub SSL.

  • Liczne reguły zarządzania ruchem e-mail

   Firma Kaspersky ułatwia wdrażanie zbiorów zasad i reguł skanowania w oparciu o grupy.

  • Obsługa standardu IPv6

   Podczas tworzenia reguł dotyczących ruchu sieciowego wobec adresów internetowych można stosować nazewnictwo protokołu IPv6.

  • Skalowalna architektura

   Cały system można z łatwością zmigrować z serwera testowego do środowiska produkcyjnego, dzięki czemu można go dokładnie przetestować przed wdrożeniem.

  • Łatwa aktualizacja

   Poza aktualizacjami ręcznymi technologii antywirusowych, ochrony przed spamem i wyłudzaniem informacji oraz ZETA Shield można także określić reguły dla aktualizacji w pełni automatycznych.

  • Skuteczniejsze wykrywanie zwiększa produktywność pracowników

   Rozwiązanie firmy Kaspersky do ochrony serwerów pocztowych opartych na Linuksie obejmuje zaawansowane technologie wykrywania spamu, które pomagają zminimalizować liczbę niechcianych wiadomości przedostających się do systemu pocztowego. Dzięki nim praca przebiega płynnie i bez zakłóceń.

   Z uwagi na fakt, że aplikację Kaspersky Security for Linux Mail Server cechuje niski wskaźnik fałszywych ostrzeżeń, system pocztowy działa sprawniej dzięki rygorystycznej ochronie i bez zbędnych przerw w pracy powodowanych błędnym identyfikowaniem wielu wiadomości e-mail jako spam i poddawaniem ich kwarantannie.

  • Oparta na chmurze ochrona przed spamem i wyłudzaniem informacji jest bardziej skuteczna

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server zawiera usługę EASUS (ang. Enforced Anti-Spam Updates Service - wymuszona usługa aktualizacji antyspamowych), która zmniejsza podatność systemu pocztowego na nowe ataki z wykorzystaniem spamu. Dzięki integracji z usługą Kaspersky Security Network (KSN) system pocztowy otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje dotyczące nowych ataków z wykorzystaniem spamu, gdy tylko pojawią się one w opartej na chmurze bazie danych firmy Kaspersky.

   Oparta na chmurze technologia firmy Kaspersky, umożliwiająca filtrowanie na podstawie reputacji, identyfikuje spam za pomocą zaawansowanych narzędzi analizy zawartości, a ponadto porównuje wyniki analiz z danymi pozyskiwanymi od innych użytkowników za pośrednictwem chmury. W ten sposób powstaje rozwiązanie do ochrony serwerów pocztowych Linux, które przetwarza wiadomości z jedynie minimalnym opóźnieniem, skuteczniej redukuje liczbę fałszywych ostrzeżeń oraz zwiększa ogólny wskaźnik wykrywalności.

   Najnowszy moduł ochrony przed wyłudzaniem informacji firmy Kaspersky także pobiera w czasie rzeczywistym aktualizacje z opartej na chmurze usługi Kaspersky Security Network. Przekłada się to na skuteczniejszą funkcję wykrywania, która jest w stanie ochronić system pocztowy oraz użytkowników przed wiadomościami zawierającymi łącza do stron internetowych wyłudzających informacje.

  • Skuteczna ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oraz exploitami

   Dzięki najnowszemu modułowi antywirusowemu aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server wykrywa skuteczniej i skanuje szybciej, zapewniając serwerom pocztowym pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux funkcje ochrony przed wirusami obejmujące szybkie i skuteczne wykrywanie szkodliwych załączników.

   Technologia ZETA Shield (ang. Zero-day, Exploits and Targeted Attacks) firmy Kaspersky powstała z myślą o identyfikowaniu szkodliwego oprogramowania w ramach ataków ukierunkowanych. Połączenie najnowszego modułu antywirusowego firmy Kaspersky z technologią ZETA Shield wyraźnie zwiększa wskaźniki wykrywalności szkodliwego oprogramowania, dzięki czemu klienci otrzymują wyższy poziom ochrony.

  • Duża przepustowość i wydajność

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server powstała z myślą o osiągnięciu wysokiej przepustowości bez większego uszczerbku dla wydajności systemów, co pomaga zwiększyć produktywność w firmie.

  • Łatwość wdrożenia i zarządzania to oszczędność czasu i pieniędzy

   Zaawansowane reguły zarządzania pocztą e-mail oraz obsługa implementacji OpenLDAP i usługi Active Directory ułatwiają wdrażanie korporacyjnych zbiorów zasad, umożliwiając jednocześnie użytkownikom konfigurowanie własnych czarnych i białych list oraz zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie, co pomaga ograniczyć liczbę zgłoszeń do centrum pomocy technicznej.

   Funkcje raportowania i monitorowania aplikacji Kaspersky Security for Linux Mail Server można zintegrować z istniejącym systemem monitorowania (SNMP). Aplikacją można też zarządzać z poziomu łatwej w obsłudze konsoli Kaspersky Security Center firmy Kaspersky.

  • Integracja ułatwia obsługę

   Aplikację Kaspersky Security for Linux Mail Server można zintegrować z popularnymi serwerami poczty elektronicznej (MTA) opartymi na systemie Linux, w tym Postfix, Sendmail, Exim oraz qmail. Warto wspomnieć, że z uwagi na możliwość integracji aplikacji z systemami pocztowymi opartymi na Linuksie, realizowaną za pomocą filtra zawartości AMaViS, łatwo jest dokonać migracji ze skanera antywirusowego typu "open-source" do aplikacji Kaspersky Security for Linux Mail Server zapewniającej wysoki poziom ochrony. Aplikacja obsługuje ponadto protokół IPv6.

  • Obsługiwane platformy

   Aplikacja może pełnić funkcję bezpiecznej bramy poczty (we współpracy z serwerem poczty elektronicznej). Chroni ona serwery pocztowe Linux przed wirusami, spamem oraz wyłudzaniem informacji.

  • Minimalne wymagania sprzętowe

   • Procesor Intel® Xeon 3040 lub Core 2 Duo 1,86 GHz lub szybszy
   • 2 GB pamięci RAM
   • Co najmniej 4 GB wolnej pamięci masowej na plik wymiany
   • 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację aplikacji oraz przechowywanie plików tymczasowych i plików dzienników
  • Obsługiwane systemy operacyjne

   Jeden z następujących systemów operacyjnych w wersji 64-bitowej:

   • Red Hat Enterprise Linux 7.3 Server
   • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2
   • CentOS-6.9
   • CentOS-7.3
   • Ubuntu Server 14.04.2 LTS
   • Ubuntu Server 16.04 LTS
   • Debian GNU / Linux 8.8, 9.0
   • FreeBSD 11

   Obsługa następujących 32-bitowych bibliotek w 64-bitowych systemach operacyjnych:

   • ia32-libs dla systemów Debian i Ubuntu
   • libgcc.i686, glibc.i686 dla systemów RHEL i CentOS
   • libgcc-32bit, glibc-32bit dla systemu SUSE
   • lib32 dla systemu FreeBSD 64bit
   • compat9x dla systemu FreeBSD 11

   Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server wymaga obsługi języka Perl 5 w wersji 5.8.5 lub nowszej.

   Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server obsługuje integrację z poniższymi serwerami pocztowymi:

   • exim-4.86 lub nowszy
   • postfix-2.6 lub nowszy
   • sendmail-8.14 lub nowszy
   • qmail-1.03 lub nowszy

   Aby uruchomić Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server w przeglądarce internetowej, wymagana jest jedna z poniższych aplikacji:

   • Mozilla Firefox 53 lub nowsza
   • Microsoft Internet Explorer 11 lub nowsza
   • Google Chrome 58 lub nowsza

   Aby skorzystać z interfejsu sieci Web aplikacji Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server wymagany jest serwer Apache 2.4.

Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?