Kaspersky Security for Linux Mail Server

Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server współpracuje z wieloma systemami pocztowymi działającymi pod kontrolą systemu Linux. Zapewnia ona firmom oraz dostawcom usług internetowych żądany poziom bezpieczeństwa oraz elastyczność i łatwość zarządzania. Dzięki szerokiemu wachlarzowi ważnych funkcji zabezpieczeń dla serwerów pocztowych opartych na Linuksie - takich jak ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, spamem i wyłudzaniem informacji czy też filtrowanie zawartości - samodzielna, łatwa w zarządzaniu i obsługująca technologie oparte na chmurze aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server zapewnia lepszą ochronę, zmniejszając jednocześnie liczbę fałszywych ostrzeżeń.

 • Wielowarstwowe funkcje ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem

  • Udoskonalenie! Zaawansowany moduł antywirusowy współpracujący z chmurą za pośrednictwem usługi Kaspersky Security Network

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server zawiera najnowszą wersję nagradzanego modułu Kaspersky Lab do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.

  • Nowość! Filtr szkodliwych adresów URL współpracujący z chmurą za pośrednictwem usługi Kaspersky Security Network

   Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym z chmury filtr szkodliwych adresów URL firmy Kaspersky Lab blokuje wiadomości e-mail zawierające łącza do niebezpiecznych stron internetowych lub szkodliwych plików.

  • ZETA Shield

   Nowatorska technologia ZETA Shield firmy Kaspersky Lab ułatwia ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem oraz takimi exploitami jak Zero-Day, Zero-Hour i APT (ang. Advanced Persistent Threats).

  Ochrona przed spamem i filtrowanie zawartości

  • Udoskonalenie! Moduł ochrony przed spamem

   Moduł ochrony przed spamem firmy Kaspersky Lab jest oparty na dwóch zaawansowanych technologiach:

   • Wymuszona usługa aktualizacji antyspamowych (EASUS) - wykorzystując technologię push, usługa ta przekazuje informacje w czasie rzeczywistym bezpośrednio z usługi chmury Kaspersky Security Network. Dzięki skróceniu okresu na aktualizację z 20 minut do niecałej minuty usługa EASUS pomaga chronić przed spamem typu "Zero-Hour" oraz dynamicznym rozprzestrzenianiem się spamu.
   • Oparte na chmurze filtrowanie na bazie reputacji - potrafi oceniać podejrzane wiadomości e-mail i poddawać je kwarantannie, a następnie sprawdzać je ponownie po otrzymaniu zaktualizowanych informacji. Pomaga to zapewnić ochronę przed nieznanym spamem, redukując jednocześnie liczbę fałszywych ostrzeżeń.
  • Nowość! Oparta na chmurze ochrona przed wyłudzaniem informacji

   Nowy moduł Kaspersky Lab do ochrony przed wyłudzaniem informacji otrzymuje w czasie rzeczywistym aktualizacje z opartej na chmurze usługi Kaspersky Security Network, co zapewnia skuteczniejsze wykrywanie i blokowanie wiadomości e-mail zawierających łącza do stron wyłudzających informacje.

  • Nowość! Wykrywanie wiadomości masowych

   Istnieje możliwość skonfigurowania zbiorów zasad chroniących użytkowników przed niechcianymi wiadomościami masowymi.

  Obsługa integracji

  • Integracja z większością popularnych serwerów poczty elektronicznej (MTA), w tym Postfix, Sendmail, Exim oraz qmail

   Metodę integracji można dobrać na podstawie MTA, wybierając np. wtyczkę lub Milter API.

  • Antywirusowy skaner plików z poziomu wiersza poleceń

   Skaner antywirusowy firmy Kaspersky Lab "na żądanie" umożliwia skanowanie różnych obiektów, w tym katalogów, zwykłych plików i urządzeń, takich jak dyski twarde, pamięci flash oraz napędy DVD-ROM.

  • Filtr zawartości AMaViS

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server obsługuje integrację z systemami pocztowymi Linux za pośrednictwem wysoce wydajnego interfejsu AMaViS.

  Przejrzyste monitorowanie i raportowanie

  • Nowość! Integracja z oprogramowaniem Kaspersky Security Center

   Łatwa w obsłudze konsola zarządzania Kaspersky Security Center firmy Kaspersky Lab umożliwia monitorowanie zabezpieczeń wszystkich serwerów pocztowych, w tym także klastrów, za pomocą pojedynczego interfejsu. W przypadku wystąpienia zagrożenia administrator systemu zostanie automatycznie poinformowany o tym, którego serwera dotyczy problem, i co jest jego przyczyną.

  • Nowość! Obsługa funkcji centrum pomocy technicznej

   Specjaliści z centrum pomocy technicznej mogą uzyskiwać dostęp do kopii zapasowych oraz czarnych i białych list użytkownika za pośrednictwem standardowego interfejsu sieci Web bez angażowania w proces administratorów systemu ani użytkowników końcowych.

  • Udoskonalenie! Pulpit

   Pulpit internetowy zapewnia przegląd statusów i monitorowania, w tym informacje dotyczące ostatnio wykrytego szkodliwego oprogramowania.

  • Pełna obsługa protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol)

   Obsługa protokołu SNMP umożliwia monitorowanie wszelkich zdarzeń za pomocą zdarzeń i pułapek SNMP.

  • Zarządzanie za pośrednictwem konsoli Web lub interfejsu CLI

   Użytkownik może zarządzać aplikacjami za pośrednictwem konsoli Web lub interfejsu wiersza poleceń (CLI).

  • Szczegółowe i elastyczne raportowanie w formacie PDF

   Możliwe do dostosowania raporty wspomagają monitorowanie i analizowanie zabezpieczeń oraz zbiorów zasad.

  • System powiadomień

   Administratorzy i właściciele dokumentów są informowani o przypadkach naruszenia zasad, co umożliwia natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań.

  • Szczegółowe dzienniki

   Funkcja automatycznego rejestrowania szczegółowych informacji o produktach pomaga w zidentyfikowaniu przyczyny problemu.

  Łatwa instalacja i serwisowanie

  • Prosta instalacja

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server jest dostarczana w formie zestawu pakietów instalacyjnych dla określonego systemu operacyjnego, a specjalny skrypt poinstalacyjny ułatwia wdrożenie oraz zintegrowanie jej z istniejącym systemem pocztowym.

  • Integracja z usługą Active Directory oraz implementacją OpenLDAP

   Komunikacja między aplikacją Kaspersky Security for Linux Mail Server a serwerem LDAP może zostać zaszyfrowana za pomocą TLS lub SSL.

  • Liczne reguły zarządzania ruchem e-mail

   Firma Kaspersky Lab ułatwia wdrażanie zbiorów zasad i reguł skanowania w oparciu o grupy.

  • Obsługa standardu IPv6

   Podczas tworzenia reguł dotyczących ruchu sieciowego wobec adresów internetowych można stosować nazewnictwo protokołu IPv6.

  • Skalowalna architektura

   Cały system można z łatwością zmigrować z serwera testowego do środowiska produkcyjnego, dzięki czemu można go dokładnie przetestować przed wdrożeniem.

  • Łatwa aktualizacja

   Poza aktualizacjami ręcznymi technologii antywirusowych, ochrony przed spamem i wyłudzaniem informacji oraz ZETA Shield można także określić reguły dla aktualizacji w pełni automatycznych.

  • Skuteczniejsze wykrywanie zwiększa produktywność pracowników

   Rozwiązanie firmy Kaspersky Lab do ochrony serwerów pocztowych opartych na Linuksie obejmuje zaawansowane technologie wykrywania spamu, które pomagają zminimalizować liczbę niechcianych wiadomości przedostających się do systemu pocztowego. Dzięki nim praca przebiega płynnie i bez zakłóceń.

   Z uwagi na fakt, że aplikację Kaspersky Security for Linux Mail Server cechuje niski wskaźnik fałszywych ostrzeżeń, system pocztowy działa sprawniej dzięki rygorystycznej ochronie i bez zbędnych przerw w pracy powodowanych błędnym identyfikowaniem wielu wiadomości e-mail jako spam i poddawaniem ich kwarantannie.

  • Oparta na chmurze ochrona przed spamem i wyłudzaniem informacji jest bardziej skuteczna

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server zawiera usługę EASUS (ang. Enforced Anti-Spam Updates Service - wymuszona usługa aktualizacji antyspamowych), która zmniejsza podatność systemu pocztowego na nowe ataki z wykorzystaniem spamu. Dzięki integracji z usługą Kaspersky Security Network (KSN) system pocztowy otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje dotyczące nowych ataków z wykorzystaniem spamu, gdy tylko pojawią się one w opartej na chmurze bazie danych firmy Kaspersky Lab.

   Oparta na chmurze technologia firmy Kaspersky Lab, umożliwiająca filtrowanie na podstawie reputacji, identyfikuje spam za pomocą zaawansowanych narzędzi analizy zawartości, a ponadto porównuje wyniki analiz z danymi pozyskiwanymi od innych użytkowników za pośrednictwem chmury. W ten sposób powstaje rozwiązanie do ochrony serwerów pocztowych Linux, które przetwarza wiadomości z jedynie minimalnym opóźnieniem, skuteczniej redukuje liczbę fałszywych ostrzeżeń oraz zwiększa ogólny wskaźnik wykrywalności.

   Najnowszy moduł ochrony przed wyłudzaniem informacji firmy Kaspersky Lab także pobiera w czasie rzeczywistym aktualizacje z opartej na chmurze usługi Kaspersky Security Network. Przekłada się to na skuteczniejszą funkcję wykrywania, która jest w stanie ochronić system pocztowy oraz użytkowników przed wiadomościami zawierającymi łącza do stron internetowych wyłudzających informacje.

  • Skuteczna ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oraz exploitami

   Dzięki najnowszemu modułowi antywirusowemu aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server wykrywa skuteczniej i skanuje szybciej, zapewniając serwerom pocztowym pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux funkcje ochrony przed wirusami obejmujące szybkie i skuteczne wykrywanie szkodliwych załączników.

   Technologia ZETA Shield (ang. Zero-day, Exploits and Targeted Attacks) firmy Kaspersky Lab powstała z myślą o identyfikowaniu szkodliwego oprogramowania w ramach ataków ukierunkowanych. Połączenie najnowszego modułu antywirusowego firmy Kaspersky Lab z technologią ZETA Shield wyraźnie zwiększa wskaźniki wykrywalności szkodliwego oprogramowania, dzięki czemu klienci otrzymują wyższy poziom ochrony.

  • Duża przepustowość i wydajność

   Aplikacja Kaspersky Security for Linux Mail Server powstała z myślą o osiągnięciu wysokiej przepustowości bez większego uszczerbku dla wydajności systemów, co pomaga zwiększyć produktywność w firmie.

  • Łatwość wdrożenia i zarządzania to oszczędność czasu i pieniędzy

   Zaawansowane reguły zarządzania pocztą e-mail oraz obsługa implementacji OpenLDAP i usługi Active Directory ułatwiają wdrażanie korporacyjnych zbiorów zasad, umożliwiając jednocześnie użytkownikom konfigurowanie własnych czarnych i białych list oraz zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie, co pomaga ograniczyć liczbę zgłoszeń do centrum pomocy technicznej.

   Zaawansowane reguły zarządzania pocztą e-mail oraz obsługa implementacji OpenLDAP i usługi Active Directory ułatwiają wdrażanie korporacyjnych zbiorów zasad, umożliwiając jednocześnie użytkownikom konfigurowanie własnych czarnych i białych list oraz zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie, co pomaga ograniczyć liczbę zgłoszeń do centrum pomocy technicznej.

   Funkcje raportowania i monitorowania aplikacji Kaspersky Security for Linux Mail Server można zintegrować z istniejącym systemem monitorowania (SNMP). Aplikacją można też zarządzać z poziomu łatwej w obsłudze konsoli Kaspersky Security Center firmy Kaspersky Lab.

  • Integracja ułatwia obsługę

   Aplikację Kaspersky Security for Linux Mail Server można zintegrować z popularnymi serwerami poczty elektronicznej (MTA) opartymi na systemie Linux, w tym Postfix, Sendmail, Exim oraz qmail. Warto wspomnieć, że z uwagi na możliwość integracji aplikacji z systemami pocztowymi opartymi na Linuksie, realizowaną za pomocą filtra zawartości AMaViS, łatwo jest dokonać migracji ze skanera antywirusowego typu "open-source" do aplikacji Kaspersky Security for Linux Mail Server zapewniającej wysoki poziom ochrony. Aplikacja obsługuje ponadto protokół IPv6.

  • Obsługiwane platformy

   Aplikacja może pełnić funkcję bezpiecznej bramy poczty (we współpracy z serwerem poczty elektronicznej). Chroni ona serwery pocztowe Linux przed wirusami, spamem oraz wyłudzaniem informacji.

  • Minimalne wymagania sprzętowe

   • Procesor Intel® Xeon 3040 lub Core 2 Duo 1,86 GHz lub szybszy
   • 2 GB pamięci RAM
   • Co najmniej 4 GB wolnej pamięci masowej na plik wymiany
   • 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację aplikacji oraz przechowywanie plików tymczasowych i plików dzienników
  • Obsługiwane systemy operacyjne

   • Jeden z następujących systemów operacyjnych w wersji 32-bitowej:
    • Red Hat Enterprise Linux 6.6 Server
    • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3
    • CentOS-6.6.
    • Ubuntu Server 12.04.4 LTS.
    • Ubuntu Server 14.04 LTS
    • Debian GNU / Linux 7.7
    • Debian GNU / Linux 6.0.10
    • FreeBSD 8.3
    • FreeBSD 9.3
    • FreeBSD 10.1
   • Jeden z następujących systemów operacyjnych w wersji 64-bitowej:
    • Red Hat Enterprise Linux 6.6 Server
    • Red Hat Enterprise Linux 7
    • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3
    • SUSE Linux Enterprise Server 12
    • CentOS-6.6
    • Ubuntu Server 12.04 LTS
    • Ubuntu Server 14.04 LTS
    • Debian GNU / Linux 6.0.10
    • Debian GNU / Linux 7.7
    • FreeBSD 8.3
    • FreeBSD 9.3
    • FreeBSD 10.1
  • Obsługa następujących 32-bitowych bibliotek w 64-bitowych systemach operacyjnych

   • ia32-libs dla systemów Debian i Ubuntu
   • libgcc.i686, glibc.i686 dla systemów RHEL i CentOS
   • libgcc-32bit, glibc-32bit dla systemu SUSE
   • ib32 dla systemu FreeBSD 64bit
   • compat9x dla systemu FreeBSD 10
  • Obsługiwane serwery pocztowe

   • exim-4.71 lub nowszy
   • postfix-2.5 lub nowszy
   • qmail-1.03 lub nowszy
   • sendmail-8.14 lub nowszy
  • Obsługiwane przeglądarki (dla interfejsu sieci Web)

   • Mozilla Firefox 34 lub nowsza
   • Internet Explorer 11 lub nowsza
   • Google Chrome 39 lub nowsza
  • Obsługiwane serwery sieci Web

   • Apache 2.2, 2.4

   Uwaga:
   Przed zainstalowaniem interfejsu aplikacji Kaspersky Security for Linux Mail Server należy zainstalować i aktywować następujące moduły serwera Apache: mod_ssl, mod_include, mod_dir oraz mod_expires. Moduły te można aktywować za pomocą polecenia a2enmod: a2enmod ssl, a2enmod include, a2enmod dir oraz a2enmod expires.

Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?