Security for Internet Gateway

Kaspersky Security for Internet Gateway Bezpieczny dostęp do internetu dla twoich pracowników

Bezpieczna brama jest pierwszą linią obrony przed większością korporacyjnych cyberataków. Przez bramę przepływa cały ruch łączący infrastrukturę firmową ze światem zewnętrznym, w wyniku czego oferuje ona skuteczne możliwości powstrzymywania zagrożeń na wczesnym etapie, przy stosunkowo niewielkim wysiłku.

Kaspersky Security for Internet Gateway oferuje ochronę przed zagrożeniami sieciowymi na poziomie granicy sieci korporacyjnej i zewnętrznej, pomagając w zredukowaniu ryzyka związanego z niekontrolowanym korzystaniem z internetu oraz współdzieleniem dokumentów.

  • Zredukowanie ryzyka zakłócenia procesów biznesowych

   Dzięki możliwości blokowania do 95% zagrożeń docierających do sieci firmowej, Kaspersky Security for Internet Gateway może w znacznym stopniu zredukować ryzyko infekcji i wynikających z niej problemów.

  • Odpieranie ataków wykorzystujących socjotechnikę

   Blokując zagrożenia sieciowe na poziomie bramy Kaspersky Security for Internet Gateway zapobiega sytuacjom, w których pracownicy mają kontakt ze szkodliwymi zasobami wykorzystującymi jeden z najpopularniejszych mechanizmów stosowanych przez cyberprzestępców: socjotechnikę.

  • Powstrzymywanie ataków wymierzonych w punkty końcowe

   Niektóre ataki cyberprzestępcze są wymierzone bezpośrednio w punkty końcowe, wykorzystując ich słabości i poszukując cennych danych, które mogą być na nich przechowywane. Ataki te obejmują exploity infekujące za pośrednictwem luk w zabezpieczeniach oprogramowania oraz rozmaite rodzaje szkodliwego oprogramowania, takie jak narzędzia szpiegowskie (spyware), programy blokujące dostęp do danych dla okupu (ransomware) i narzędzia niszczące informacje (wiper). Powstrzymując te zagrożenia na wczesnym etapie Kaspersky Web Traffic Security uniemożliwia im dotarcie do punktów końcowych.

  • Dostęp do internetu dopasowany do potrzeb firmy

   Ograniczanie dostępu do określonych stron WWW i kategorii treści online redukuje potencjalne zagrożenia i zwiększa produktywność personelu.

  • Rozwiązanie dopasowane do klienta

   Kaspersky Security for Internet Gateway jest wysoce skalowalny i dopasowuje się do ruchu sieciowego w sieci klienta. Możliwość obsługi wielu niezależnych lokalizacji sprawia, że rozwiązanie może być stosowane przez firmy z wieloma placówkami oraz przez dostawców usług zarządzanych.

  • Zwiększenie ochrony bez kompromisów w kwestii wydajności i bez fałszywych alarmów

   Kaspersky Security for Internet Gateway to idealne dopełnienie istniejącego w firmie rozwiązania bezpieczeństwa, pozwalające na zwiększenie skuteczności ochrony przy wsparciu najczęściej testowanych i nagradzanych technologii bezpieczeństwa. Wzmocnienie ochrony nie wiąże się ze zwiększeniem liczby fałszywych alarmów wywołanych przez nieprawidłową identyfikację szkodliwych zasobów.

 • Techniki wykrywania

  • Mechanizmy nowej generacji do wykrywania szkodliwego oprogramowania

   Wielowarstwowy system ochrony od Kaspersky Lab obejmuje skuteczne mechanizmy wykrywania i metody uczenia maszynowego mające na celu blokowanie zagrożeń, łącznie z trojanami, robakami, szkodliwymi programami dla urządzeń mobilnych, a także oprogramowania szpiegowskiego.

  • Reputacja plików i adresów URL

   Technologia filtrowania reputacji pozwala na wykrywanie podejrzanych i niechcianych plików oraz adresów URL w oparciu o dane dostarczane w czasie rzeczywistym z chmury KSN/KPSN.

  • Wykrywanie skryptów

   Rozwiązanie skutecznie wykrywa i blokuje szkodliwe skrypty na stronach WWW i w dokumentach.

  Utwardzanie systemów i redukowanie ryzyka

  • Filtrowanie zawartości

   Możliwość blokowania plików pobranych z internetu. Filtrowanie może uwzględniać nazwę, format, rozmiar oraz skrót (hash) plików.

  • Kontrola WWW z kategoryzacją

   Rozwiązanie jest wyposażone w olbrzymią bazę adresów URL podzielonych na ponad 40 kategorii, co pozwala szczegółowo ograniczać dostęp do zasobów internetu.

  Integracja z systemami zewnętrznymi

  • Integracja z Active Directory

   Integracja z usługami Microsoft Active Directory oraz Global Catalog pozwala na łatwe tworzenie reguł przetwarzania ruchu.

  • Integracja z Kaspersky Anti-Targeted Attack

   Działając jako sensory ruchu sieciowego, aplikacje wchodzące w skład Kaspersky Security for Internet Gateway mogą wzbogacać dane docierające do systemu Kaspersky Anti-Targeted Attack, który pozwala na wykrywanie zaawansowanych ataków ukierunkowanych.

  Globalne informacje o zagrożeniach z chmury

  • Kaspersky Security Network (KSN)

   Rozwiązanie może odpytywać chmurę Kaspersky Lab w odniesieniu do nieznanych i podejrzanych obiektów. Chmura KSN oferuje natychmiastową reakcję na nowe zagrożenia.

  • Zapewnienie prywatności dzięki Kaspersky Private Security Network (KPSN)

   Użytkownicy rozwiązania Kaspersky Private Security Network mogą korzystać z benefitów chmury Kaspersky Security Network bez wysyłania jakichkolwiek informacji poza sieć firmową.

  Zarządzanie

  • Panel WWW

   Rozwiązanie prezentuje w czasie rzeczywistym wszystkie zdarzenia bezpieczeństwa na poziomie bramy, dzięki czemu personel IT może błyskawicznie reagować na niebezpieczne sytuacje w firmowej sieci.

  • Kontrola dostępu z uwzględnieniem ról pracowników

   Administratorzy mogą definiować role pracowników w celu ograniczenia uprawnień do zarządzania poszczególnymi kategoriami ochrony. Funkcja ta może być przydatna dla firm posiadających złożoną strukturę organizacyjną oraz dostawców usług zarządzanych, którzy chcą przekazać część uprawnień administracyjnych swoim klientom.

  • Zarządzanie zdarzeniami

   Wyniki analizy zagrożeń są prezentowane z użyciem podejścia zorientowanego na zdarzenia i pozwalają na przeglądanie aktywności w czasie rzeczywistym. Analizowane może być także zachowanie użytkowników w internecie.

  • Integracja z systemami SIEM

   Systemy Security Information Event Management (SIEM) mogą gromadzić informacje o zdarzeniach związanych z zagrożeniami poprzez syslog (łącznie z formatem CEF), co pozwala na dodanie kontekstu ochrony bramy do całego obrazu bezpieczeństwa firmowego.

  • Obsługa wielu lokalizacji

   Specjalny tryb dla dostawców usług zarządzanych (MSP) i przedsiębiorstw posiadających wiele placówek pozwala na sprawne zarządzanie ochroną w wielu lokalizacjach.

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?