Zobacz wszystkie rozwiązania

Kaspersky Security Intelligence Services

Czołowa na świecie analiza zagrożeń, eksperckie usługi i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Środowisko zagrożeń

Każdego dnia przedsiębiorstwa są narażone na różnego rodzaju cyberataki. Nieustannie pojawiają się wyrafinowane zagrożenia, a cyberprzestępcy rozwijają innowacyjne techniki w celu przechytrzenia istniejących od dawna technologii bezpieczeństwa. Tradycyjne rozwiązania bezpieczeństwa, takie jak ochrona antywirusowa, zapora sieciowa czy systemy zapobiegania włamaniom, nie są już wystarczające do zapewnienia wszechstronnej ochrony. Niezbędne są nowe techniki ochrony mogące wypełnić tę lukę w zakresie bezpieczeństwa. Właśnie dlatego opracowaliśmy pełny wachlarz usług opartych na unikatowej wiedzy w zakresie cyberzagrożeń i doświadczeniu Kaspersky Lab.

Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

Świadomość cyberzagrożeń i edukacja w tym zakresie to krytyczne wymogi dla przedsiębiorstw stojących wobec coraz większej liczby nieustannie ewoluujących zagrożeń. Pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem muszą być biegli w zakresie stosowania zaawansowanych technik bezpieczeństwa, które stanowią kluczowy komponent skutecznego zarządzania zagrożeniami dla przedsiębiorstw oraz strategii łagodzenia, pozostali natomiast powinni posiadać podstawową świadomość zagrożeń oraz sposobów bezpiecznej pracy.

Świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa
Około 80% wszystkich cyberincydentów jest spowodowanych błędem ludzkim. W jaki sposób można zwiększyć poziom wiedzy pracowników dotyczącej bezpieczeństwa? Kaspersky Lab oferuje zestaw szkoleń pod nazwą "Świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa", obejmujących kursy przeprowadzane na miejscu i online.

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa dla ekspertów ds. bezpieczeństwa IT
W jaki sposób można ugruntować i udoskonalić umiejętności swoich wewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa? Jak zminimalizować ryzyko konsekwencji incydentu? Kaspersky Lab oferuje programy szkoleniowe o szerokim zakresie, od podstaw po poziom ekspercki w zakresie wiedzy na temat kryminalistyki cyfrowej oraz analizy szkodliwego oprogramowania.

Zobacz PDF

Analiza zagrożeń

W jaki sposób można uzyskiwać aktualne informacje dotyczące najnowszych, nieustannie pojawiających się zagrożeń atakujących przedsiębiorstwa? A jeśli Twój system SIEM nie posiada odpowiednich możliwości wykrywania cyberzagrożeń? W jaki sposób możesz być powiadamiany na czas o większości niebezpiecznych zaawansowanych długotrwałych zagrożeń (APT)? Kaspersky Lab oferuje wachlarz usług analizy zagrożeń w celu złagodzenia takiego ryzyka:

Źródła danych dotyczących zagrożeń - usprawniają Twoje rozwiązanie SIEM i poprawiają możliwości kryminalistyczne przy pomocy danych Kaspersky Lab dotyczących cyberzagrożeń.

Raportowanie analizy APT - wyłączny, proaktywny dostęp do opisów znanych kampanii cyberszpiegowskich obejmujących oznaki włamania (IOC).

Dostosowane do klienta raportowanie analizy zagrożeń - pozwala zidentyfikować dostępne na zewnątrz krytyczne komponenty Twojej sieci - profile pracowników na portalach społecznościowych, prywatne konta e-mail oraz inne informacje - które stanowią potencjalne cele ataku.

Zobacz PDF

Usługi eksperckie

A jeśli wiedza dostępna w Twojej firmie nie jest wystarczająca, aby zmierzyć się z cyberincydentem? W jaki sposób możesz zadbać o pełną ochronę swojej infrastruktury IT lub określonych aplikacji przed potencjalnym cyberatakiem? Kaspersky Lab oferuje wachlarz Usług eksperckich w celu złagodzenia i wyeliminowania takiego ryzyka:

Test penetracyjny - identyfikuje najsłabsze punkty w Twojej infrastrukturze; pozwala uniknąć szkody finansowej, operacyjnej oraz na reputacji na skutek cyberataku; zapewnia zgodność ze standardami rządowymi, przemysłowymi oraz korporacyjnymi (np. PCI DSS).

Ocena bezpieczeństwa aplikacji - identyfikuje luki w zabezpieczeniach wszelkiego rodzaju aplikacji, od dużych rozwiązań opartych na chmurze, systemów ERP, bankowości online oraz innych aplikacji biznesowych po aplikacje osadzone i mobilne na różnych platformach (system iOS, Android i inne).

Cyfrowa kryminalistyka oraz analiza szkodliwego oprogramowania - odtwarzają szczegółowy obraz dowolnego incydentu na podstawie wszechstronnych raportów, w tym działań mających na celu naprawę po incydencie.

Zobacz PDF

Wprowadzenie do analizy APT

Zwiększ swoją świadomość oraz wiedzę odnośnie znanych ataków ukierunkowanych dzięki wszechstronnemu praktycznemu raportowaniu oferowanemu przez Kaspersky Lab.

OTRZYMUJ RAPORTY APT

Studia przypadków

Policja Miasta Londynu

Rozwiązanie: Security Intelligence Services

Inspektorat policyjny "Her Majesty's Inspectorate of Constabulary" poprosił o skoordynowaną, narodową akcję policji...

Zobacz PDF
Przejrzyj wszystkie studia przypadków

Powiązane produkty