Zobacz wszystkie rozwiązania

Kaspersky Anti Targeted Attack

Ochrona przed atakami ukierunkowanymi i zaawansowanymi zagrożeniami

Skontaktuj się z nami Zobacz PDF

Czy Twoja firma jest celem?

Ataki ukierunkowane - łącznie z zaawansowanymi długotrwałymi zagrożeniami (APT) - to przykłady najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla przedsiębiorstw. Jednak mimo nieustannej ewolucji zagrożeń - oraz technik wykorzystywanych przez cyberprzestępców - zbyt wiele firm polega na przestarzałych technologiach bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie ochronę przed współczesnymi zagrożeniami.

Jednocześnie zmniejszył się koszt przeprowadzenia ataku ukierunkowanego - a wielu atakujących uznaje, że nawet niedrogie zestawy narzędzi mogą być wysoce skuteczne. W efekcie, liczba ataków wzrosła. a ich celem może stać się każda firma.

Co to jest atak ukierunkowany?

Ataki ukierunkowane to długotrwałe procesy, które naruszają bezpieczeństwo i zapewniają cyberprzestępcy nieautoryzowaną kontrolę nad systemem IT ofiary - jak również pomagają mu uniknąć wykrycia opartego na tradycyjnych technologiach bezpieczeństwa.

Niektóre ataki wykorzystują długotrwałe zaawansowane zagrożenia (APT) - które mogą być bardzo skuteczne, a zarazem drogie w implementacji - inne natomiast mogą opierać się na jednej technice, takiej jak zaawansowane szkodliwe oprogramowanie czy zagrożenie zero-day.

Ile może kosztować Cię atak

Atak ukierunkowany oznacza dla firmy, która padnie jego ofiarą, szereg różnych kosztów oraz problemów operacyjnych:

 • straty finansowe - na skutek cyberprzestępczości,
 • zakłócenie procesów biznesowych,
 • kwestie regulacyjne i dot. zgodności z przepisami,
 • kroki prawne podjęte przez klientów, dostawców lub pracowników,
 • obniżenie pozycji konkurencyjnej i uszczerbek dla marki,
 • koszty związane z zapobieganiem dalszym atakom, obejmujące:
  • szkolenia - w celu podniesienia zdolności działu bezpieczeństwa i świadomości użytkowników dot. bezpieczeństwa,
  • obsadę etatów - w tym nowe stanowiska, rozdział obowiązków i zapotrzebowanie na dodatkową wiedzę,
  • eliminację słabych punktów - w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu należy usunąć luki w zabezpieczeniach i zaimplementować ukierunkowane rozwiązania bezpieczeństwa.

Ponieważ ataki ukierunkowane są nadzorowane przez wyszkolonych cyberprzestępców - którzy dostosowują każdą fazę swojego ataku - firmy potrzebują strategii bezpieczeństwa, która jest wzmocniona nieustannie ewoluującą analizą bezpieczeństwa.

Nasza oferta

Nasze wielopoziomowe podejście pomaga firmom wdrożyć adaptacyjną strategię bezpieczeństwa.

Kaspersky Lab jest pionierem w zakresie wspierania firm w dostosowywaniu strategii bezpieczeństwa, tak aby mogły zabezpieczyć się przed zaawansowanymi zagrożeniami i atakami ukierunkowanymi.

Dzięki unikatowemu połączeniu technologii i usług - wspieranych czołową na świecie analizą bezpieczeństwa - pomagamy organizacjom łagodzić ryzyko, wykrywać ataki ukierunkowane na wczesnym etapie, radzić sobie z atakami na żywo i zwiększyć ochronę przed przyszłymi atakami.

 • ZAPOBIEGANIE
  -
  zmniejszenie ryzyka zaawansowanych zagrożeń i ataków ukierunkowanych

 • WYKRYWANIE
  -
  identyfikacja działań, które mogą sygnalizować atak ukierunkowany

 • REAKCJA
  -
  wyeliminowanie luk w zabezpieczeniach i dochodzenie w sprawie ataków

 • PRZEWIDYWANIE
  -
  gdzie i w jaki sposób mogą uderzyć nowe ataki ukierunkowane

 • "Wzmocnienie" Twojego systemu poprzez wykorzystywanie zintegrowanych rozwiązań i narzędzi bezpieczeństwa

 • Wykrywanie istniejących luk w zabezpieczeniach i prób wniknięcia do Twojej sieci

 • Podjęcie natychmiastowego działania - w celu złagodzenia konsekwencji ataku "na żywo"

 • Ocena potencjalnych luk w zabezpieczeniach - w całej sieci korporacyjnej

 • Zadbanie o to, by Twoi pracownicy i zespół ds. bezpieczeństwa byli świadomi zagrożeń oraz trendów w zakresie bezpieczeństwa IT

 • Potwierdzenie incydentów naruszenia bezpieczeństwa, ocena ich wagi i priorytetyzacja Twojej reakcji

 • Przeprowadzenie dochodzeń - łącznie z procesami kryminalistycznymi na głębokim poziomie

 • Dostosowanie ochrony - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed przyszłymi zagrożeniami

Korzyści dla firm

Zmniejszenie ryzyka ataków ukierunkowanych

Kaspersky Lab jest światowym liderem w dziedzinie technologii bezpieczeństwa, które zapewniają skuteczną ochronę stacji roboczych i urządzeń mobilnych, blokowanie infekcji szkodliwego oprogramowaniem, ochronę poufnych informacji, zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci korporacyjnych i wiele więcej.

Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa IT pomagają również firmom szkolić swoich pracowników - aby zwiększyć ich świadomość dotyczącą kwestii bezpieczeństwa. Ponadto, zaawansowane szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa pomagają edukować wewnętrzny personel ds. bezpieczeństwa firmy - dzięki czemu organizacja może stworzyć lub rozwinąć własne centrum operacji bezpieczeństwa.

Wcześniejsze wykrywanie ataków "na żywo"

Im wcześniej firma dowie się, że jest atakowana, tym wcześniej będzie można zapobiec szkodom. Właśnie dlatego Kaspersky Lab nie oferuje jedynie wyróżnianej nagrodami ochrony prewencyjnej, ale zapewnia również innowacyjne techniki, które pozwalają na identyfikowanie i neutralizowanie ataków "na żywo" na Twoje systemy.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - w ramach adaptacyjnej strategii bezpieczeństwa - zapewnia zaawansowane wykrywanie, które wykracza daleko poza konwencjonalną ochronę zorientowaną na zapobieganie. Przy użyciu wielu sensorów - w celu wykrywania działań na poziomie sieci i punktu końcowego Twojej infrastruktury - jesteśmy w stanie szybko wykryć złożone zagrożenia, które mogą atakować różne punkty, z różnych źródeł.

Szybki "powrót do gry"

Gdy Kaspersky Anti Targeted Attack Platform zidentyfikuje atak na Twoją firmę, nasi eksperci ds. bezpieczeństwa mogą zaoferować pełną usługę reakcji na incydent - w celu przeanalizowania ataku i pomocy w zarządzaniu kosztem naprawy. Usługa ta obejmuje:

 • ocenę incydentu,
 • zebranie dowodów,
 • analizę kryminalistyczną,
 • analizę szkodliwego oprogramowania,
 • plan naprawczy,
 • raport z dochodzenia.

Jeśli Twój własny zespół ds. bezpieczeństwa jest w stanie wykonać pewnych operacji związanych z reagowaniem na incydent, nasi eksperci mogą zaoferować usługę analizy szkodliwego oprogramowania lub usługę kryminalistyki cyfrowej - analizując szkodliwe oprogramowanie i/lub dowody wyodrębnione przez Twój zespół.

Udoskonalenie ochrony przed przyszłymi zagrożeniami

Ponadto, eksperci ds. bezpieczeństwa z Kaspersky Lab mogą świadczyć usługi testów penetracyjnych oraz usługi oceny bezpieczeństwa aplikacji - aby pomóc firmom "wzmocnić" swoje systemy i przygotować się na ochronę przed przyszłymi atakami.

Mając świadomość, że nawet małe firmy mogą być celem ataków, które pozostaną aktywne przez bardzo długi czas, Kaspersky Lab oferuje również specjalistyczną usługę wykrywania ataków ukierunkowanych. Usługa ta obejmuje jeden audyt - bez konieczności nabycia jakichkolwiek produktów zapewniających wykrywanie ataków ukierunkowanych.

Dokumenty techniczne

Bezpieczeństwo przedsiębiorstw staje się adaptacyjne

Advanced Persistent Threats (APTs), sophisticated malware and targeted attacks are just some of the new, constantly evolving threats the enterprise faces. A new, more adaptive, integrated approach built on the pillars of prediction, prevention, detection and response is needed.

Zobacz PDF

Przyszłe zagrożenia: bądź przygotowany

Special report on mitigation strategies for advanced threats.

Zobacz PDF
Zobacz wszystkie dokumenty techniczne

Powiązane produkty