Zasady współpracy z rządami i organami ścigania

Jako firma prywatna Kaspersky Lab nie ma żadnych politycznych powiązań z jakimkolwiek rządem. Jednocześnie firma jest dumna, że może współpracować z wieloma krajami i międzynarodowymi organami ścigania w walce z cyberprzestępczością. Kaspersky Lab współpracuje z takimi jednostkami w celu zwiększania międzynarodowego cyberbezpieczeństwa, oferując konsultacje techniczne oraz ekspercką wiedzę z zakresu szkodliwego oprogramowania.

Podobnie postępują inne firmy z branży bezpieczeństwa IT. Bez wiedzy specjalistów ds. bezpieczeństwa organy ścigania nie byłyby w stanie prowadzić skutecznych działań w cyberprzestrzeni. Gdy dany incydent cyberprzestępczy ma charakter lokalny, firmy z branży bezpieczeństwa współpracują z odpowiednimi organami i pomagają w prowadzeniu prac dochodzeniowych. W przypadku incydentów międzynarodowych nawiązywana jest współpraca z organami ścigania krajów, w których zidentyfikowano ofiary. Tego rodzaju współpraca jest kluczowym elementem walki z cyberprzestępczością na całym świecie.

Kaspersky Lab współpracuje z globalną społecznością bezpieczeństwa IT, międzynarodowymi organizacjami, krajowymi i regionalnymi organami ścigania (np. Interpol, Europol, Microsoft Digital Crimes Unit, jednostka National High Tech Crime Unit (NHTCU) holenderskiej policji oraz policja miasta Londynu), jak również z zespołami szybkiego reagowania na incydenty komputerowe (CERT) na całym świecie. Podczas prac dochodzeniowych eksperci z Kaspersky Lab dostarczają wyłącznie wiedzę techniczną i skupiają się na analizie szkodliwych programów. Firma stosuje w takich przypadkach taką samą metodologię, jak podczas analizy cyberzagrożeń motywowanych celami komercyjnymi.

W październiku 2014 r. doszło do podpisania porozumienia przez Kaspersky Lab oraz Europol, które otwarło drogę do bliższej współpracy między tymi organizacjami. Ponadto, firma Kaspersky Lab aktywnie wspierała Interpol w powoływaniu jego nowego laboratorium Digital Forensics Laboratory w ramach Digital Crime Center przy Global Complex for Innovation (IGCI) w Singapurze. IGCI

Dodatkowo, Kaspersky Lab regularnie prowadzi specjalistyczne szkolenia dla międzynarodowych jednostek policyjnych oraz dla oficerów Interpolu i Europolu.