2 lipca 2007

Kaspersky Lab publikuje nowy raport analityczny pt. "Ewolucja technologii autoochrony szkodliwego oprogramowania"

Kaspersky Lab, producent oprogramowania służącego do ochrony danych, opublikował nowy raport analityczny dotyczący ewolucji technologii wykorzystywanych przez szkodliwe programy do ukrywania się i walki z oprogramowaniem antywirusowym. Autorką raportu jest Alisa Shevchenko, starszy analityk szkodliwego oprogramowania w firmie Kaspersky Lab.

W artykule opisano, w jaki sposób ewoluowały szkodliwe programy w celu zwalczania rozwiązań bezpieczeństwa oraz jakie techniki autoochrony są obecnie wykorzystywane. Omówiono również techniki stosowane przez twórców szkodliwego oprogramowania w przeszłości, które nie są już skuteczne z powodu nieustannej ewolucji rozwiązań bezpieczeństwa. Artykuł zawiera także prognozy odnośnie tego, które technologie mogą być wykorzystywane w bliskiej przyszłości.

"Chciałabym podkreślić, że wszystkie trzy strony w konflikcie (twórcy szkodliwego oprogramowania, twórcy rozwiązań antywirusowych oraz użytkownicy komputerów) muszą zwiększyć swoją świadomość sytuacji" - mówi Alisa Shevchenko, autorka artykułu. Zachęcam użytkowników do poszerzenia wiedzy w tym zakresie, aby mogli przekonać się, że żaden środek ochrony nie gwarantuje 100% zabezpieczenia, a najlepsza metoda ochrony przed zagrożeniami to zapobieganie im. Namawiam osoby, które piszą wirusy, aby rozważyły swoje intencje oraz motywy, jakie kierują nimi podczas publikowania kodu "proof of concept", który tylko dolewa oliwy do ognia. Wzywam również osoby zajmujące się tworzeniem ochrony, aby starały się spojrzeć na problem z nowej strony i wyprzedzały wroga nie tylko o jeden krok. Być może nie ujrzymy szybko końca tego wyścigu zbrojeń, możemy jednak nie dopuścić do tego, aby wymknął się spod kontroli.

Pełny artykuł znajduje się w Encyklopedii Wirusów Viruslist.pl prowadzonej przez Kaspersky Lab: http://viruslist.pl/analysis.html?newsid=448.