28 czerwca 2007

Critical Fix 1 dla Kaspersky Mail Gateway 5.5

Nowości

W porównaniu z Kaspersky Mail Gateway 5.5.124.4 w nowej wersji wprowadzono następujące nowości:

 • Dodano obsługę uaktualnionego zestawu kluczy licencyjnych.
 • Pakiet dystrybucyjny aplikacji nie zwiera już uniwersalnego pakietu (tar.gz) dla wszystkich systemów operacyjnych Linux.

Poprawki

W nowej wersji usunięto następujące problemy:

 • Usunięto błąd występujący podczas inicjacji jądra antywirusowego (komunikat Error(4) lub Error(7)) w momencie przeładowywania antywirusowych baz danych oraz zamykania aplikacji po przeładowaniu.
 • Usunięto błąd powodujący zawieszanie się aplikacji podczas jednoczesnego otwierania zbyt dużej liczby połączeń (na platformach FreeBSD oraz Linux).
 • Poprawiono nieprawidłowe dodawanie zdalnego serwera wykorzystywanego do dostarczania wiadomości e-mail do pamięci podręcznej niedostępnych serwerów.
 • Usunięto błąd powodujący wstrzymywanie dostarczania wiadomości e-mail po ponownym uruchomieniu aplikacji.
 • Usunięto błąd powodujący ustawianie parametru przesyłania wiadomości e-mail (ForwardRoute w pliku konfiguracyjnym) oraz wstrzymywanie dostarczania wiadomości e-mail do czasu ponownego uruchomienia. Powodem był brak możliwości zresetowania pamięci podręcznej niedostępnych serwerów.
 • Usunięto błąd na stronie modułu Webmin powodujący generowanie nieprawidłowego pliku konfiguracyjnego podczas próby konfigurowania ustawienia MailfromRule.
 • Usunięto błąd powodujący pozostawianie przez moduł Watchdog procesów zombie aplikacji podczas wznawiania aktywności programu.

Instalacja i uaktualnianie aplikacji

Instalacja aplikacji

Przed rozpoczęciem instalacji programu Kaspersky Mail Gateway należy:

 • Upewnić się, że system spełnia wymagania sprzętowe i programowe.
 • Skonfigurować połączenie z Internetem. Pakiet dystrybucyjny aplikacji nie zawiera antywirusowych baz danych oraz baz danych wykorzystywanych do filtrowania zawartości wiadomości e-mail.
 • Zalogować się do systemu przy użyciu konta oferującego uprawnienia root.

Aktualizacja z poprzedniej wersji Kaspersky Mail Gateway 5.5 Release (5.5.124.4)

Zalecamy następującą metodę aktualizacji:

 1. Zapisać plik konfiguracyjny aplikacji oraz szablony powiadomień (jeżeli zostały zmodyfikowane lub utworzone przez administratora podczas pracy z programem Kaspersky Mail Gateway 5.5).
 2. Odinstalować program Kaspersky Mail Gateway 5.5 przy użyciu metody opisanej w podręczniku dla administratora. Jeżeli moduł Webmin został zainstalowany, należy go usunąć przy użyciu narzędzi administracyjnych Webmin.
 3. Zainstalować nową wersję programu Kaspersky Mail Gateway 5.5 CF1 (5.5.135.3) przy użyciu metody opisanej w podręczniku dla administratora.
 4. Nadpisać domyślny plik konfiguracyjny aplikacji (/etc/kav/5.5/scm-smtpgw/smtpgw.conf) plikiem zapisanym w kroku 1 opisywanej procedury aktualizacji.
 5. Przenieść szablony powiadomień zapisane w kroku 1 do odpowiednich katalogów.