18 czerwca 2007

Kaspersky Anti-Virus 5.5 for Proxy Server MP1 (5.5.39)

Nowości

 • Dodano obsługę urządzeń Cisco Content Engine, BlueCoat ProxySSG oraz NetCache.
 • Dodano obsługę rozwiązania 2.6.
 • Dodano obsługę 64-bitowych dystrybucji systemów Linux oraz FreeBSD.
 • Udoskonalono procedury instalacji oraz konfiguracji.
 • Poprawiono dokumentację.

kavicapserver

 • Dodano obsługę ICAP Preview.
 • Odpowiedź ICAP "Allow 204" może być konfigurowana przy użyciu parametru "Allow204".
 • Dodano liczniki "processed_traffic" oraz "clean_traffic" w statystykach liczników.

keepup2date

 • Dodano parametr PassiveFtp=yes w domyślnej konfiguracji.
 • Zaimplementowano schemat aktualizacji Diff, który znacznie zmniejsza ruch generowany podczas uaktualniania programów.

Zmiany

 • Zmieniono format pliku dystrybucyjnego (FHS 2.3 dla systemów Linux oraz hier(7) dla systemów FreeBSD).

kavicapserver

 • Bazy antywirusowe mogą zostać określone dla każdej grupy użytkowników w sekcji [icapserver.engine.options]. Sekcja [icapserver.engine] nie jest wykorzystywana.
 • Udoskonalono obsługę plików jądra.
 • acktrace znajduje się teraz w oddzielnym pliku. Plik ten znajduje się w folderze zawierającym pliki jądra.
 • Udoskonalono konfigurację parametrów grupowych. W celu określenia parametrów dla grupy wystarczy zdefiniować tylko te parametry, które mają zostać zmodyfikowane. Pozostałe parametry zostaną automatycznie pobrane z grupy domyślnej dla danej sekcji.
 • Ograniczenie czasu skanowania antywirusowego "MaxScanTime" znajduje się teraz w sekcji [icapserver.engine.options]. Po przekroczeniu zdefiniowanego czasu skanowany obiekt wygeneruje werdykt "error".
 • Każdy obiekt zgodny z jedną z reguł filtrowania otrzymuje werdykt "FILTERED".
 • Obiekty poddane filtrowaniu są wyświetlane w raporcie, jeżeli włączony jest parametr ShowOk.
 • Parametr "HTTPClientIpField" nie jest wykorzystywany.
 • Udoskonalono pracę statystyk.
 • Udoskonalono pracę obsługi żądań ICAP.

keepup2date

 • Zmieniono format parametru RegionSettings na ISO 3166.
 • Parametry DiffUtilPath oraz UploadPatchPath nie są już wykorzystywane.

Usunięte błędy

kavicapserver

 • Poprawiono komunikaty informujące o licencji.
 • Usunięto możliwość wystąpienia nieskończonej pętli silnika antywirusowego.

keepup2date

 • Poprawiono obsługę uaktualniania z foldera lokalnego.
 • Poprawiono kody zwracane przez program.