29 maja 2006

Kaspersky Lab członkiem koalicji do zwalczania cyberterroryzmu IMPACT

Kaspersky Lab, producent oprogramowania służącego do ochrony danych, przystąpił do międzynarodowej organizacji IMPACT, której celem jest zwalczanie cyberterroryzmu. Ustanowienie organizacji - pierwszego na świecie międzynarodowego projektu współpracy w celu zwalczania działań terrorystycznych mających związek z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – zostało ogłoszone 5 maja 2006 roku. Inicjatywę IMPACT oficjalnie ogłosił malezyjski premier Abdullah Badawi podczas ceremonii zamknięcia Światowego Kongresu Informatycznego (WCIT 2006), który odbył się w Austin, w amerykańskim stanie Teksas, w dniach 3-5 maja.

IMPACT, czyli "International Multilateral Partnership Against Cyber-Terrorism", to międzynarodowy projekt współpracy sektora publicznego w celu implementacji najbardziej skutecznych metod zwalczania cyberterroryzmu. Kaspersky Lab stał się jednym z kluczowych członków organizacji IMPACT w okresie jej formacji.

Eugene Kaspersky, współwłaściciel firmy Kaspersky Lab oraz szef działu Research and Development, przyjął zaproszenie do członkostwa w International Advisory Board organizacji IMPACT. Funkcja ta stanowi uznanie dla doświadczenia firmy na polu zwalczania działań terrorystycznych w przemyśle informatycznym.

IMPACT skoncentruje się na trzech głównych obszarach działalności. Są to szkolenia, certyfikaty bezpieczeństwa, badania i rozwój. W ramach IMPACT będzie działało globalne centrum reakcji na sytuacje kryzysowe oferujące pomóc rządom, które stoją w obliczu lub już znajdują się w sytuacji zagrożenia cybernetycznego.

W celu wdrożenia tych działań w imieniu malezyjskiego rządu do szybko rozwijających się sektorów prywatnych Kaspersky Lab nawiąże ścisłą współpracę z GITN Sdn. Berhad., spółką całkowicie zależną od Telekom Malaysia.

"Głównym celem unikatowej inicjatywy malezyjskiej jest skonsolidowanie działań rządów i społeczności IT, podejmowanych w ramach walki z wyłaniającym się zagrożeniem cyberterroryzmu. Jak wszystkie formy terroryzmu, terroryzm cybernetyczny nie uznaje granic ani praw, a uzależnienie globalnej gospodarki od komunikacji elektronicznej oznacza, że zagrożenie cyberterroryzmu jest realne. Kaspersky Lab, uznany lider technologiczny w branży antywirusowej z 17-letnim doświadczeniem w dziedzinie zwalczania złośliwych programów, posiada odpowiednie przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w działalności IMPACT i może poczynić znaczący wkład w zapewnienie ochrony przed tym nowym globalnym zagrożeniem" - powiedział Eugene Kaspersky.