6 kwietnia 2006

Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5.0 (wersja 5.0.527)

Opis zmian wprowadzonych w najnowszej wersji. Udoskonalenia:

 1. Usunięto błąd powodujący spowolnienie skanowania plików chm
 2. Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie daty wygaśnięcia klucza
 3. Usunięto błąd powodujący zamrożenie systemu, gdy schemat dźwiękowy został zdefiniowany nieprawidłowo
 4. Usunięto błąd powodujący wykrywanie pewnych wirusów w skryptach składnika monitorującego
 5. Dodano obsługę narzędzia kavshell.exe pozwalającego na uruchamianie zadań z poziomu wiersza poleceń
 6. Dodano obsługę plików diff, co pozwala na zmniejszenie rozmiaru pobieranych uaktualnień
 7. Zaimplementowano system wspólnego miejsca przechowywania (GTIF) dla wszystkich zainfekowanych obiektów
 8. Zmodyfikowano mechanizm ochrony hasłem
 9. Wszystkie hasła aplikacji przechowywane są w postaci chronionej
 10. Zmodyfikowano system instalujący uaktualnienia modułów aplikacji
 11. Zaimplementowano obsługę leczenia i usuwania szkodliwych obiektów w archiwach ICE oraz LHA
 12. Zmodyfikowano algorytm obsługi kwarantanny (obsługa równoległej pracy z miejscem przechowywania kwarantanny; kwarantanna jest teraz oddzielnym zadaniem posiadającym własny raport)
 13. Dodano możliwość kopiowania linii raportu do schowka
 14. Zmodyfikowano okno dialogowe służące do wyboru rodzaju zagrożenia z listy (przyspieszono proces generowania listy zagrożeń; zaimplementowano filtrację listy; dodano menu kontekstowe)
 15. Zmodyfikowano okno dialogowe procesu uaktualniania (wyświetlane są rozszerzone dane statystyczne; po wystąpieniu błędu wyświetlane są szczegółowe informacje na jego temat)
 16. Rozszerzono zestaw dodatkowych ustawień aplikacji
 17. Dodano system pozwalający na przywrócenie poprawnego funkcjonowania programu Kaspersky Anti-Virus po wystąpieniu błędu
 18. Zmodyfikowano zachowanie programu kav.exe w przypadku wystąpienia błędu w procesie usługi
 19. Dodano możliwość konfigurowania zadania skanowania obiektów startowych. Istnieje możliwość wykluczania obiektów z tego zadania skanowania (wykluczone mogą zostać: sektory startowe dysków, pamięć systemowa oraz obiekty startowe)
 20. Dodano możliwość wysłania zapytania do działu pomocy technicznej Kaspersky Lab poprzez system helpdesk
 21. Dodano opcję "Wstrzymaj skanowanie antywirusowe, gdy obciążenie systemu przekroczy"
 22. Opcja "Nie uruchamiaj zaplanowanego skanowania, gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż" została usunięta z ustawień terminarza. Opcja ta jest teraz wspólna dla wszystkich zadań skanowania
 23. Zaimplementowano możliwość potwierdzania przez użytkownika uruchamiania zaplanowanego zadania (wcześniej taka możliwość istniała wyłącznie dla zadania aktualizacji). Uruchomienie zadania może także zostać odroczone. Zadanie takie zostanie automatycznie uruchomione po trzech minutach (jeżeli użytkownik nie zaznaczył innej opcji)
 24. Gdy zajdzie potrzeba przeładowania systemu wykrywania włamań IDS (z powodu pobrania nowej bazy ataków sieciowych lub włączenia/wyłączenia ochrony przed atakami sieciowymi), na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat z odsyłaczem
 25. Dodano możliwość korzystania ze zmiennych środowiskowych podczas definiowania ścieżek skanowania, wykluczeń, zaufanych procesów, folderów uaktualnień oraz folderów kwarantanny i kopii zapasowej
 26. Zredukowano obciążenie pamięci podczas skanowania skryptów wykonywanych w obrębie przeglądarki Microsoft Internet Explorer
 27. Zmieniono schemat dźwiękowy; usunięto zdarzenie "Wykonanie zadania"; dodano następujące zdarzenia: "Uruchamianie skanowania obiektów na żądanie", "Uruchamianie zaplanowanego zadania skanowania obiektów", "Kończenie zadania skanowania obiektów na żądanie", "Kończenie zadania skanowania obiektów", "Błąd podczas wykonywania zadania skanowania obiektów", "Uruchamianie zadania aktualizacji na żądanie", "Uruchamianie zadania zaplanowanej aktualizacji", "Kończenie zadania aktualizacji", "Błąd podczas wykonywania zadania aktualizacji", "Uruchamianie zadania ochrony w czasie rzeczywistym", "Kończenie zadania ochrony w czasie rzeczywistym","Błąd podczas wykonywania zadania ochrony w czasie rzeczywistym", "Wykryto atak sieciowy"
 28. Dodano możliwość wykluczania z obszaru skanowania aktywności plikowej procesów zdefiniowanych przez użytkownika
 29. Rozszerzono możliwości konfiguracyjne dostępne w oknie dialogowym skanowania na żądanie
 30. Dodano następujące zadania do listy zadań: "Skanowanie kwarantanny", "Skanowanie obszarów krytycznych"
 31. Dodano możliwość wyłączania skanowania sektorów startowych
 32. Obiekty znajdujące się w folderze kwarantanny oraz kopii zapasowej są teraz wyświetlane na zakładce Ochrona
 33. Uruchomione zadania pojawiają się teraz w menu kontekstowym

Znane problemy:

 1. Cofnięcie aktualizacji antywirusowych baz danych staje się możliwe dopiero po dokonaniu dwukrotnego uaktualnienia
 2. Brak kompatybilności z OpenVPN
 3. Nawet mimo zaznaczenia opcji "Automatycznie wykrywaj ustawienia serwera proxy", nazwa użytkownika i hasło zapisane w ustawieniach przeglądarki Internet Explorer nie są wykorzystywane

Najnowszą wersję programu Kaspersky Anti-Virus Personal Pro można pobrać w naszym dziale Download.

Darmową 30-dniową wersję testową programu Kaspersky Anti-Virus Personal Pro można pobrać tutaj: http://www.kaspersky.pl/download.html?s=trial.