21 marca 2006

Kaspersky Lab przystępuje do Microsoft Virus Information Alliance

Kaspersky Lab, producent oprogramowania antywirusowego i służącego do ochrony danych, przystąpił do Microsoft Virus Information Alliance (VIA), międzynarodowego programu umożliwiającego wymianę informacji na temat złośliwego kodu. Głównym celem programu jest współpraca pomiędzy partnerami z branży, w wyniku której użytkownicy produktów firmy Microsoft będą mogli otrzymywać dokładne i aktualne informacje o nowych zagrożeniach wirusowych. Uruchomiony w 2003 roku, program ten okazał się skutecznym medium wymiany informacji technicznych i dotyczących wirusów. VIA zrzesza obecnie 10 czołowych producentów oprogramowania antywirusowego oraz firmę Microsoft.

Jako członek VIA firma Kaspersky Lab będzie przekazywała Microsoftowi i innym partnerom VIA informacje o wszystkich wykrytych przez nią złośliwych programach. Opisy zagrożeń wirusowych będą zawierały szczegóły dotyczące: zasięgu i tempa rozprzestrzeniana się wirusa, atakowanych celów oraz sposobów zabezpieczenia się użytkowników końcowych przed infekcją.

"Przemysł wirusowy uległ ostatnio znacznym przeobrażeniom. Twórcy wirusów połączyli siły i zamiast pojedynczych osób dokonujących aktów wandalizmu mamy teraz do czynienia z zorganizowanymi grupami przestępczymi. Wykorzystywanie złośliwego kodu do uzyskania korzyści finansowych spowodowało znaczny wzrost liczby krążących wirusów. Obecnie każdego dnia wykrywamy ponad 150 nowych wirusów, ponad dwukrotnie więcej niż rok temu. Ponieważ najwięcej wirusów powstaje dla platformy Windows, wymiana informacji między partnerami VIA przyczyni się do zwiększenia poziomu zabezpieczenia użytkowników komputerów z systemem Windows" - powiedział Eugene Kaspersky, szef laboratorium antywirusowego Kaspersky Lab.

"Cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą Kaspersky Lab, a także innymi członkami VIA, możemy dostarczać naszym klientom informacje, które pomogą im zabezpieczyć się przed zagrożeniami internetowymi. Bezpieczeństwo jest istotnym problemem branży informatycznej. Firma Microsoft pragnie kontynuować współpracę ze swymi partnerami z branży, dzięki czemu wszyscy użytkownicy komputerów będą mogli otrzymać lepsza ochronę" - powiedział Stephen Toulouse, Security Program Manager z Security Response Center firmy Microsoft Corp.