15 lipca 2005

Kaspersky Lab Polska dla niepełnosprawnych

Przedstawiciele firmy Kaspersky Lab Polska wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Konferencja odbyła się w Warszawie w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, w dniach 13-14 lipca 2005 r. i poświęcona była zagadnieniom sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy oraz roli nowych technologii i metod w pomocy tym osobom.

W ramach współpracy z Fundacją, Adam Kurek, dyrektor działu rozwiązań internetowych firmy Kaspersky Lab Polska, przedstawił prezentację pod tytułem "Współczesne zagrożenia IT", w której poruszył zagadnienia dotyczące zagrożeń czyhających na użytkowników komputerów, a także przedstawił historię rozwoju szkodliwego oprogramowania.

Więcej informacji o Konferencji oraz o Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo można znaleźć pod adresami: http://www.idn.org.pl/konferencja/index.html oraz http://www.idn.org.pl/fpmiinr/.