7 marca 2005

Nowa wersja programu Kaspersky Anti-Virus Personal Pro - 5.0.20

Firma Kaspersky Lab informuje o wydaniu nowej wersji programu Kaspersky Anti-Virus Personal Pro - 5.0.20. Aplikacja przeznaczona jest do zapewnienia kompletnej ochrony antywirusowej dla komputerów wykorzystywanych przez zaawansowanych użytkowników indywidualnych.

W najnowszej wersji dodano, między innymi, następujące nowe możliwości:

  • Wykrywanie potencjalnie niebezpiecznego oprogramowania przy użyciu rozszerzonych antywirusowych baz danych;
  • Uruchamianie procedur uaktualniania i skanowania antywirusowego z wykorzystaniem praw dowolnego użytkownika;
  • Uaktualnianie poprzez serwer proxy wykorzystujący autoryzację NTML;
  • Możliwość konfiguracji skanowania uruchomionego z poziomu Eksploratora Windows oraz przy użyciu odsyłacza Skanuj obiekty;
  • Możliwość uaktualnienia antywirusowych baz danych i wykonania skanowania tuż po starcie aplikacji przy użyciu opcji "Podczas uruchamiania aplikacji" dostępnej na zakładce "Terminarz" w ustawieniach zadania;
  • Możliwość zachowania ustawień użytkownika po zainstalowaniu nowej wersji aplikacji;
  • Wyświetlanie liczby wpisów w antywirusowych bazach danych w oknie głównym aplikacji.

Szczegółowy opis programu Kaspersky Anti-Virus Personal Pro można znaleźć na stronie http://kaspersky.pl/products.html?s=home&show=proddet&prodid=2.

Najnowszą wersję programu Kaspersky Anti-Virus Personal Pro można pobrać w dziale Download (http://kaspersky.pl/download.html?s=prod_download).