2 marca 2005

Bezpieczny Internet i poczta elektroniczna dla użytkowników indywidualnych

Firma Kaspersky Lab informuje o wydaniu nowego produktu przeznaczonego dla użytkowników indywidualnych: Kaspersky Personal Security Suite 1.0. Rozwiązanie to składa się z trzech programów i zapewnia kompletną ochronę przed wszystkimi współczesnymi zagrożeniami - szkodliwym oprogramowaniem, atakami hakerów oraz spamem.

Składnik antywirusowy produktu Kaspersky Personal Security Suite efektywnie blokuje wszelkie źródła szkodliwego oprogramowania, operacje na plikach oraz pocztę elektroniczną. Program funkcjonuje w tle, pozwalając użytkownikom na skupienie się na pracy .

Wbudowana w produkt Kaspersky Personal Security Suite zapora ogniowa monitoruje dane wymieniane między komputerem użytkownika, a Internetem i blokuje wszelkie nieautoryzowane próby uzyskania zdalnego dostępu do danych. Program kontroluje także wszystkie aplikacje nawiązujące połączenie z Internetem i blokuje podejrzaną aktywność. Przy użyciu "trybu ukrycia" użytkownik może zamaskować swój komputer przed innymi użytkownikami Internetu. Korzystanie z tego trybu nie ogranicza w żaden sposób operacji sieciowych inicjowanych przez użytkownika.

Produkt Kaspersky Personal Security Suite wyposażony jest w oprogramowanie antyspamowe bazujące na technologiach opracowanych przez firmę Ashmanov and Partners. Rozwiązanie to pozwala na ochronę użytkownika przed niechcianymi wiadomościami e-mail, zwanymi potocznie spamem. Program przeprowadza wielopoziomową filtrację ruchu pocztowego, która obejmuje inteligentną analizę zawartości tekstowej oraz graficznej, a także wykorzystanie obszernej bazy sygnatur spamu. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony laboratorium antyspamowe regularnie publikuje uaktualnienia antyspamowej bazy danych.

Szczegółowy opis programu Kaspersky Personal Security Suite można znaleźć na stronie http://kaspersky.pl/products.html?s=home&show=proddet&prodid=129.

Najnowszą wersję programu Kaspersky Personal Security Suite można pobrać w dziale Download (http://kaspersky.pl/download.html?s=prod_download).