18 grudnia 2000

Podsumowanie roku 2000 z punktu widzenia ochrony antywirusowej.

Obserwując wydarzenia, które miały miejsce w roku 2000 z pewnością możemy zauważyć, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana niż w roku ubiegłym. W samym tylko maju 2000, wirus LoveLetter zaatakował ponad 40 milionów komputerów na całym świecie. Straty wywołane przez trwającą 5 dni epidemię szacuje się na około 6.5 bilionów USD, podczas gdy cały ubiegły rok zamknął się bilansem strat w wysokości 12 bilionów USD. Rezultaty działalności twórców wirusów w roku 2000 są następujące:
  • Poczta elektroniczna stała się niekwestionowanym liderem wśród możliwości rozprzestrzeniania się wirusów;
  • Wirusy komputerowe stały się bardzo zróżnicowane pod względem technologicznym;
  • Dominują wirusy skryptowe oraz makrowirusy;
  • Podjęto pierwszą próbę stworzenia wirusa dla telefonów komórkowych;
  • Niewidzialne wirusy rozprzestrzeniają się korzystając z niedopracowanych zabezpieczeń Internet Explorera;
  • Pojawiła się nowa generacja wirusów automatycznie aktualizujących się;
  • Wykryto nowe wirusy korzystające z alternatywnych strumieni danych systemu NTFS;
  • Coraz więcej wirusów działa w systemie Linux.