12 czerwca 2004

Win32.HLLW.Poetas.a - wykorzystuje nośniki wymienne

Jest to szkodnik należący do rodziny robaków rozprzestrzeniających się za pośrednictwem napędów nośników wymiennych. Ma postać pliku PE EXE o rozmiarze około 350 KB.

Podczas uruchamiania robak kopiuje się do folderów systemowych:

 • c:\Archivos de programa
 • C:\Archivos de programa
 • C:\Program Files
 • C:\
 • Microsoft Office
 • Archivos de programa
 • Archivos comunes
 • Common Files
 • Winzip

oraz tworzy swoje kopie na dyskach D oraz E korzystając z poniższych nazw:

 • Poetas2.exe
 • Poetashuevos3.exe
 • Poetashuevos4.exe
 • Osama.exe
 • Binladen.exe
 • Cocina2.exe
 • Perdon.exe
 • services.exe

Ponadto wirus tworzy swoje kopie na wszystkich dostępnych nośnikach wymiennych.

Dla plików tych tworzone są klucze w rejestrze systemowym.