3 czerwca 2004

I-Worm.Sober.g - szczegółowy opis robaka

Jest to robak rozprzestrzeniający się przez internet jako załącznik zainfekowanych wiadomości e-mail oraz za pośrednictwem sieci P2P. Szkodnik powstał przy użyciu języka programowania Visual Basic, a jego rozmiar to około 47 KB (kompresja UPX).

Instalacja

Robak aktywuje się tylko wtedy, gdy użytkownik uruchomi zainfekowany plik.

Po uruchomieniu szkodnik wyświetla fałszywy komunikat o wystąpieniu błędu:

File not found
Special-UnZip Data-Module
is missing
Open with Notepad?
Yes No

Gdy użytkownik kliknie przycisk YES robak otwiera standardowy notatnik systemu Windows (NOTEPAD.EXE) i wyświetla tekst nie mający większego sensu.

Następnie szkodnik kopiuje się do foldera Windows z jedną z poniższych nazw:

sys
host
dir
expolrer
win
run
log
32
disc
crypt
data
diag
spool
service
smss32

i tworzy dla tej kopii klucze auto-run:

 • [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "[losowa nazwa klucza]" = "%System%\[nazwa pliku]"
 • [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "[losowa nazwa klucza]" = "%System%\[nazwa pliku]"

Dodatkowo robak tworzy w folderze Windows następujące zainfekowane pliki:

bcegfds.lll
zhcarxxi.vvx
cvqaikxt.apk
xdatxzap.zxp
datsobex.wwr
winzweier.dats
wincheck32.dats
winexpoder.dats
NoSpam.readme

Rozprzestrzenianie

Adresy potencjalnych ofiar pobierane są z plików posiadających następujące rozszerzenia:

abc   abd   abx
adb   ade   adp
adr   asp   bak
bas   cfg   cgi
cls   cms   csv
ctl   dbx   dhtm
doc   dsp   dsw
eml   fdb   frm
hlp   imb   imh
imh   imm   inbox
ini   jsp   ldb
ldif   log   mbx
mda   mdb   mde
mdw   mdx   mht
mmf   msg   nab
nch   nfo   nsf
nws   ods   oft
php   pl    pmr
pp    ppt   pst
rtf   shtml  slk
sln   stm   tbb
txt   uin   vap
vbs   vcf   wab
wsh   xhtml  xls
xml

W celu wysyłania zainfekowanych wiadomości e-mail robak wykorzystuje bezpośrednie połączenie z serwerem SMTP.

Tematy i treści zainfekowanych wiadomości mogą być zapisane w języku niemieckim lub angielskim.

Załącznik posiada losową nazwę oraz rozszerzenie PIF lub ZIP.

Informacje dodatkowe

Robak posiada możliwość pobierania i uruchamiania plików zapisanych na następujących stronach WWW:

 • home.arcor.de
 • people.freenet.de
 • home.pages.at
 • scifi.pages.at
 • free.pages.at