2 czerwca 2004

I-Worm.NetSky.aa

Jest to robak rozprzestrzeniający się przez internet jako załącznik zainfekowanych wiadomości e-mail. Ma postać pliku PE EXE o rozmiarze około 20 KB (kompresja UPX). Szkodnik wyposażony jest w procedurę backdoor oraz może przeprowadzać ataki DoS.

Instalacja

Po uruchomieniu robak kopiuje się do folderu Windows z nazwą Jammer2nd.exe i tworzy w rejestrze systemowym klucz auto-run:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Jammer2nd"="%Folder Windows%\jammer2nd.exe"

Dodatkowo szkodnik tworzy następujące pliki w folderze Windows: PK_ZIP_ALG.LOG oraz PK_ZIP.LOG.

W celu oznaczenia zainfekowanego komputera robak tworzy unikatowy identyfikator (S)(k)(y)(N)(e)(t).

Rozprzestrzenianie - poczta elektroniczna

Adresy ofiar pobierane są z plików posiadających następujące rozszerzenia:

 • ADB
 • ASP
 • CFG
 • CGI
 • DBX
 • DHTM
 • DOC
 • EML
 • HTM
 • HTML
 • JSP
 • MBX
 • MDX
 • MHT
 • MMF
 • MSG
 • NCH
 • ODS
 • OFT
 • PHP
 • PL
 • PPT
 • RTF
 • SHT
 • SHTM
 • STM
 • TBB
 • TXT
 • UIN
 • VBS
 • WAB
 • WSH
 • XLS

Szkodnik wysyła zainfekowane wiadomości e-mail przy użyciu własnego silnika SMTP.

Charakterystyka zainfekowanych wiadomości e-mail

 • Adres nadawcy: wybierany z adresów znalezionych w zainfekowanym komputerze

 • Temat (wybierany z poniższych możliwości):
  Hello
  Hi
  Important
  Important bill!
  Important data!
  Important details!
  Important document!
  Important informations!
  Important notice!
  Important textfile!
  Important!
  Information
  

 • Nazwa załącznika (wybierana z poniższych możliwości):

  Bill.zip
  Data.zip
  Details.zip
  Important.zip
  Informations.zip
  Notice.zip
  Part-2.zip
  Textfile.zip

Informacje dodatkowe

Robak otwiera port TCP 665 i oczekuje na zdalne polecenia hakera.

W zależności od daty systemowej robak może przeprowadzać ataki DoS na następujące serwisy:

 • www.educa.ch
 • www.medinfo.ufl.edu
 • www.nibis.de