18 maja 2004

I-Worm.Donei - rozprzestrzenia się pod postacią bazy danych programu Microsoft Access

Informujemy o pojawieniu się nowego robaka internetowego - I-Worm.Donei. Szkodnik rozprzestrzenia się za pośrednictwem wiadomości zawierających zainfekowaną bazę danych programu Microsoft Access. Data i czas dodania sygnatury szkodnika do antywirusowych baz danych firmy Kaspersky Lab: 18 maja 2004, 20:51.

Temat zainfekowanych wiadmości:

Re: Saddam Corrupted
Treść zainfekowanych wiadomości:
Please find the details of Saddam Corrupted
Załączniki zainfekowanych wiadomości: account.mdb, win.zip.

Szkodnik tworzy w zainfekowanym komputerze następujące pliki zawierające jego kopię: c:\win.zip oraz c:\win.exe.