2 kwietnia 2004

Trojan.BAT.NoFPU - wyłącza koprocesor

Jest to prymitywny koń trojański mający postać pliku wsadowego (BAT) systemu DOS. Jego działanie polega na wyłączaniu koprocesora matematycznego. W rezultacie komputer pracuje bardzo wolno. W wyniku działania tego trojana komputery pracujące pod kontrolą systemów Windows 95 mogą nie uruchamiać się.

Trojan dodaje do pliku system.ini sektor [MathCoprocessor] i zapisuje w nim zmienne pozwalające na wyłączenie koprocesora.