9 lipca 2001

Win32.Blueballs - rysuje niebieskie piłki

Jest to wirus pasożytniczy. Atakuje pliki EXE systemów Win32 zapisane w podkatalogach dysku bieżącego oraz C:. Szkodnik dopisuje się do końcowej części atakowanych plików i manifestuje swoją obecność efektem graficznym.

1 stycznia, 14 lutego, 1 kwietnia, 4 maja, 1 października oraz 25 grudnia szkodnik ujawnia swoją obecność wyświetlając efekt graficzny - rysuje niebeskie piłki w lewym górnym rogu pulpitu komputera.