27 marca 2004

TrojanDownloader.Win32.Dyfuca - optymalizuje internet

Jest to rodzina koni trojańskich instalujących w zainfekowanych systemach programy typu adware oraz spyware. Szkodniki rozprzestrzeniają się pod postacią narzędzia Internet Optimzer.

Istnieje kilka zmodyfikowanych wersji szkodnika:

  • InternetOptimizer/Iopti: jego działanie polega na kierowaniu błędów pojawiającyh się podczas wyszukiwania stron WWW do serwera www.internet-optimizer.com.
  • InternetOptimizer/Nem: działa identycznie jak wersja Iopti lecz zapytania kierowane są do serwera yoogee.com.
  • InternetOptimizer/Wsem: przeznaczenie tej wersji jest niejasne.
  • InternetOptimizer/Crmrest: program pobierający formanty ActiveX.

W większości przypadków trojan może być usunięty za pośrednictwem narzędzia Dodaj/Usuń programy (dostępnego w Panelu sterowania), gdzie figuruje on jako Active Alert oraz Internet Optimizer.