19 marca 2004

TrojanProxy.Win32.Mitglieder.s - zamienia komputer w dystrybutor spamu

Jest to koń trojański pozwalający na użycie zainfekowanego komputera jako pocztowego serwera proxy. Szkodnik działa w systemach Windows, a jego rozmiar to około 19 KB. Trojan nie jest samowystarczalny - wykorzystuje bibliotekę wchodzącą w skład robaka I.Worm.Bagle.l.

Po uruchomieniu szkodnik podejmuje próbę nawiązania połączenia ze zdalnymi serwerami w celu wysłania informacji o zainfekowanym komputerze (adres IP, nazwa użytkownika itd.).

Trojan otwiera port 11117 i instaluje się jako pocztowy serwer proxy. W rezultacie zainfekowany komputer może posłużyć jako platforma do dystrybucji spamu.

Informacje dodatkowe

Trojan podejmuje próby zamykania następujących procesów:

 • ATUPDATER.EXE
 • AVWUPD32.EXE
 • AVPUPD.EXE
 • LUALL.EXE
 • DRWEBUPW.EXE
 • ICSSUPPNT.EXE
 • ICSUPP95.EXE
 • UPDATE.EXE
 • NUPGRADE.EXE
 • ATUPDATER.EXE
 • AUPDATE.EXE
 • AUTODOWN.EXE
 • AUTOTRACE.EXE
 • AUTOUPDATE.EXE
 • AVXQUAR.EXE
 • CFIAUDIT.EXE
 • MCUPDATE.EXE
 • NUPGRADE.EXE
 • OUTPOST.EXE
 • AVLTMAIN.EXE