1 marca 2004

I-Worm.Bagle.d - rozprzestrzenia się do 14 marca 2004

Jest to robak rozprzestrzeniający się przez internet jako załącznik zainfekowanych wiadomości e-mail. Ma postać pliku PE EXE o rozmiarze około 15 KB (kompresja UPX, rozmiar po rozpakowaniu - 28 KB).

Zainfekowane wiadomości e-mail posiadają następujące pola:

 • Temat:

  • Accounts department
  • Ahtung!
  • Camila
  • Daily activity report
  • Flayers among us
  • Freedom for everyone
  • From Hair-cutter
  • From me
  • Greet the day
  • Hardware devices price-list
  • Hello my friend
  • Hi!
  • Jenny
  • Jessica
  • Looking for the report
  • Maria
  • Melissa
  • Monthly incomings summary
  • New Price-list
  • Price
  • Price list
  • Pricelist
  • Price-list
  • Proclivity to servitude
  • Registration confirmation
  • The account
  • The employee
  • The summary
  • USA government abolishes the capital punishment
  • Weekly activity report
  • Well...
  • You are dismissed
  • You really love me? he he

 • Treść - pusta.

 • Załącznik - jest to archiwum ZIP o losowej nazwie. Wewnątrz archiwum znajduje się plik wykonywalny EXE posiadający losową nazwę oraz ikonę arkusza programu Excel.

Instalacja

Robak kopiuje się do folderu systemowego Windows z następującymi nazwami:

 • readme.exe
 • onde.exe
 • doc.exe
 • readme.exeopen

i rejestruje plik i1ru74n4.exe w kluczu auto-run:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
"gouday.exe" = "%system%\readme.exe"]

Szkodnik tworzy również dodatkowy klucz:

[HKCU\SOFTWARE\DataTime3]

i zapisuje w nim własne zmienne.

Szkodnik podejmuje próby łączenia się z kilkoma zdalnymi stronami i zapisywania na nich informacji o zainfekowanym komputerze.

Podczas aktywacji robak uruchamia Notatnik Windows (notepad.exe).

Rozprzestrzenianie

Adresy ofiar pobierane są z plików posiadających następujące rozszerzenia:

 • ADB
 • ASP
 • CFG
 • DBX
 • EML
 • HTM
 • HTML
 • MDX
 • MMF
 • NCH
 • ODS
 • PHP
 • PL
 • SHT
 • TXT
 • WAB

W celu wysyłania zainfekowanych wiadomości e-mail robak wykorzystuje własny silnik SMTP.

Zdalna administracaja

Robak otwiera port 2745 i monitoruje jego aktywność. Wbudowana w robaka procedura backdoor pozwala hakerowi na zdalne wykonywanie poleceń i kopiowanie plików na zainfekowany komputer.

Informacje dodatkowe

Robak podejmuje próby przerywania aktualizacji antywirusowych baz danych poprzez zamykanie następujących procesów:

 • ATUPDATER.EXE
 • ATUPDATER.EXE
 • AUPDATE.EXE
 • AUTODOWN.EXE
 • AUTOTRACE.EXE
 • AUTOUPDATE.EXE
 • AVLTMAIN.EXE
 • AVPUPD.EXE
 • AVWUPD32.EXE
 • AVXQUAR.EXE
 • CFIAUDIT.EXE
 • DRWEBUPW.EXE
 • ICSSUPPNT.EXE
 • ICSUPP95.EXE
 • LUALL.EXE
 • MCUPDATE.EXE
 • NUPGRADE.EXE
 • NUPGRADE.EXE
 • OUTPOST.EXE
 • UPDATE.EXE

W kodzie robaka znajduje się blokada przerywająca jego rozprzestrzenianie dnia 14 marca 2004.