9 grudnia 2003

Kaspersky Lab prezentuje najnowszą wersję pakietu Kaspersky Anti-Virus for Workstation - 4.5.0.94

Informujemy o pojawieniu się najnowszej wersji produktu Kaspersky Anti-Virus for Workstation - 4.5.0.94. Produkt można pobrać z naszego działu Download.

Poniżej znajduje się pełna lista zmian, poprawek i udoskonaleń wprowadzonych w nowej wersji.

Udoskonalenia

 • Dodano obsługę MS Office 2003;
 • Po wykryciu zainfekowanej wiadomości w Folderze publicznym z dostępem tylko do odczytu KAV Mail Checker wyświetla ostrzeżenie informujące o tym, że wiadomość zawiera wirusy i dostęp do niej został zablokowany.

Poprawki w poszczególnych komponentach

Kaspersky Anti-Virus Scanner, wersja 4.5.0.94

 • Po włączeniu opcji testowania sektorów program wyświetlał kilka fałszywych komunikatów "Błąd I/O";
 • Scanner nie usuwał wirusa I-Worm.Tanatos z baz danych programu Outlook Express, jeżeli w oknie leczenia została wybrana akcja "Wylecz, usuń obiekt jeżeli leczenie nie będzie możliwe".

Kaspersky Anti-Virus Monitor, wersja 4.5.0.94

 • Wyeliminowano błąd powodujący gubienie deskryptorów podczas testowania plików. Błąd ten prowadził do zmniejszenia zasobów i spowolnienia pracy komputera;
 • Fałszywe komunikaty "Błąd I/O" zostały usunięte z raportów;
 • Wyeliminowano błąd powodujący wstrzymywanie pracy komputera z preinstalowanym systemem Windows 9х w trakcie zdalnych operacji na dokumentach pakietu Office (otwieranie i zamykanie dokumentów przechowywanych na serwerze z uruchomionym Monitorem;
 • Wyeliminowano błąd usuwania zainfekowanych obiektów w archiwach;
 • Usunięto błąd pojawiający się w trakcie wyłączania folderu z testowania;
 • Usunięto błąd przechwytywania przez Monitor obiektów o zerowej długości i w rezultacie przechwytywanie skryptu NoClose przez Script Checker.

Kaspersky Anti-Virus Updater, wersja 4.5.0.94

 • Updater przestawał odpowiadać po odłączeniu od serwera.

Kaspersky Anti-Virus Mail Checker, wersja 4.5.0.94

 • Wyeliminowano błąd programu MS Outlook występujący podczas testowania przez KAV Mail Checker podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości;
 • Po włączeniu KAV MailChecker niektóre Foldery publiczne były niedostępne. Program wyświetlał komunikat błędu informujący o tym, że użytkownik nie posiada praw dostępu do tego obiektu;
 • W folderze Elementy wysłane programu MS Outlook tworzone były puste wiadomości, jeżeli użytkownik próbował załączyć do wiadomości dokumenty programu Word lub Excel.

Produkt można pobrać z naszego działu Download.