21 października 2003

Nowa wersja produktu Kaspersky Anti-Virus for Linux/Unix Mail Server

Firma Kaspersky Lab informuje o wydaniu nowej wersji produktu Kaspersky Anti-Virus for Linux/Unix Mail Server przeznaczonego do ochrony serwerów pocztowych: sendmail, qmail, Postfix oraz Exim, pracujących w systemach operacyjnych: Linux, FreeBSD oraz OpenBSD.

W porównaniu do wcześniejszej wersji w nowym produkcie dokonano znaczących modyfikacji:

  • wprowadzono zmiany w silniku antywirusowym zmniejszające obciążenie bez zredukowania funkcjonalności;
  • aplikacja WebTuner została zastąpiona wtyczką do programu Webmin;
  • konfiguracja pakietu została przeniesiona z bazy binarnej do pliku tekstowego;
  • poszerzono zestaw makr używanych przy tworzeniu powiadomień o wykrytych niebezpiecznych przesyłkach;
  • wprowadzono możliwość zdefiniowania indywidualnych akcji i powiadomień dla obiektów o różnych stanach (zainfekowane, uszkodzone itd.);
  • dodano opcję automatycznego przeładowania antywirusowych baz danych po ich pomyślnej aktualizacji;
  • usunięto program kavucc (Control Centre) w celu uproszczenia architektury produktu;
  • usunięto składniki: kavinspector (Inspector), kavtuner (Tuner) i kavmonitor (Monitor);
  • oprócz archiwum tgz pakiet dostępny jest także w formatach rpm oraz deb.
Opisy nowych produktów: