26 czerwca 2003

Kaspersky Lab prezentuje najnowszą wersję pakietu Kaspersky Anti-Virus Personal/Personal Pro 4.5

Informujemy o pojawieniu się najnowszej wersji produktów linii Personal: Kaspersky Anti-Virus Personal 4.5 oraz Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 4.5. Można je pobrać z naszego działu Download.

Głównymi cechami wyróżniającymi produkty Kaspersky Anti-Virus 4.5 są:

 • zastosowowanie technologii IChecker. Umożliwia ona znaczne zwiększenie wydajności monitora antywirusowego.
 • leczenie plików znajdujących się w archiwach. Dotychczasowe wersje modułu Kaspersky Anti-Virus Monitor jedynie wykrywały wirusy w archiwach. Obecne wersje tego modułu umożliwiają ich leczenie i usuwanie.

Pełna lista zmian, poprawek i udoskonaleń w obu produkach jest następująca:

Udoskonalenia:

 1. Zwiększono wydajność skanowania w czasie rzeczywistym.
 2. Wyeliminowano zakleszczanie się programu.

Zmiany:

Zmodyfikowano funkcjonalność programu Kaspersky Anti-Virus Mail Checker. Wyłączono skanowanie ciała wiadomości. Zrobiono to z powodu wielu skarg na zmianę treści wiadomości podczas jej skanowania oraz dlatego, że różne wersje programu Microsoft Outlook automatycznie blokują wykonywanie skryptów. Funkcja ta zostanie ponownie włączona w wersji 5.0 programu Kaspersky Anti-Virus.

Zostało wprowadzonych kilka zmian w działaniu i konfiguracji ustawień składnika Mail Checker (w celu rozwiązania problemów z programem Outlook XP pracującym w bardzo obciążonych systemach). W niektórych przypadkach nie jest możliwe zmodyfikowanie wiadomości i załączników. W celu rozwiązania wielu problemów, logiczne działanie programu Mail Checker zostało zmodyfikowane w sposób następujący:

 1. Skanowane są wszystkie przychodzące wiadomości.
 2. Jeśli nie są zainfekowane, są one dostarczane do użytkownika.
 3. W celu wyleczenia wiadomości, program najpierw określa czy wiadomość może zostać zmodyfikowana (na przykład, może to być niemożliwe w przypadku dużej ilości przychodzących wiadomości) oraz czy wirus może zostać usunięty przy pomocy bieżących antywirusowych baz danych. W zależności od wyniku tego testu, program wykonuje następujące czynności:
  • Jeśli wiadomość może zostać zmodyfikowana oraz wirus może zostać usunięty, wykonana zostanie procedura leczenia i wiadomość zostanie dostarczona do użytkownika
  • Jeśli wiadomość może zostać zmodyfikowana, ale wirus nie może zostać usunięty (wyleczony) (np.: koń trojański), program usunie zainfekowaną część wiadomości (ale nie całą wiadomość)
  • Jeśli wiadomość nie może zostać zmodyfikowana, zostanie ona usunięta.

Zasady te stosowane są do wiadomości wychodzących, z jednym wyjątkiem. Program powinien wykryć próbę wysłania zainfekowanej wiadomości i wyświetlić komunikat informujący użytkownika o tym fakcie. Użytkownik może wyłączyć wyświetlanie tego ostrzeżenia w oknie ustawień Kaspersky Anti-Virus Mail Checker. W przypadku wiadomości przychodzących nie pojawi się komunikat ostrzegawczy, jeśli włączony jest podgląd wiadomości w programie Microsoft Outlook.

W celu zaimplementowania tych reguł, okno ustawień zostało zmodyfikowane. Obecnie znajdują się w nim tylko dwie opcje:

 • Włącz ochronę - włącza skanowanie przychodzących i wychodzących wiadomości pocztowych.
 • Wyświetl ostrzeżenie po wykryciu wirusa - włącza wyświetlanie ostrzeżeń o zainfekowanych wiadomościach wychodzących.

Zaawansowane ustawienia zostały wyłączone ponieważ obecnie stosowane jest uniwersalne podejście do obsługi zainfekowanych wiadomości.

Poprawki:

W bieżącej wersji wyeliminowano następujące błędy w komponentach programów:

Kaspersky Anti-Virus Scanner Wersja 4.5.0.48

 1. Niewłaściwy sposób leczenia (dwuetapowy) plików zainfekowanych wirusami TORAJA-B.XS1 i TORAJA-B.XS2.

Kaspersky Anti-Virus Monitor Wersja 4.5.0.48

 1. Zmodyfikowane ustawienia programu Kaspersky Anti-Virus Monitor uruchomionego z poziomu Control Center zostawały zastosowane po kilku minutach (około 2). W tym czasie monitor antywirusowy mógł zignorować odwołania do zainfekowanych plików.
 2. System antywirusowy nie nadpisywał wyleczonego sektora startowego (MBR na dysku twardym). Plik raportu nie zawierał żadnej informacji na ten temat.
 3. Program AutoCad nie pracował poprawnie jeśli monitor antywirusowy był uruchomiony. Problem pojawiał się pod kontrolą systemu Microsoft Windows 9x.
 4. Rozwiązano problem ze ścieżkami dostępu posiadającymi długie nazwy.
 5. Rozwiązano problem współpracy z programem StrongDisk Pro 3.0.
 6. Rozwiązano problem nieoczekiwanego zakańczania działania Eksploratora Windows (błąd modułu kernel32) podczas działania lub ponownego uruchamiania systemu Windows 9x.

Kaspersky Anti-Virus Updater Wersja 4.5.0.48

 1. Jeśli program został uruchomiony jako samodzielna aplikacja pojawiał się komunikat o tym, że program wykonał nieprawidłową operację.

Kaspersky Anti-Virus Mail Checker Wersja 4.5.0.48

 1. Jeśli wiadomość posiadała część sformatowaną jako czysty tekst, a nie posiadała odpowiadającej jej części sformatowanej jako HTML, pojawiał się błąd. W wyniku tego, program uszkadzał ciało wiadomości.
 2. Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas odczytywania wiadomości osadzonych.

Kaspersky Anti-Virus Office Guard Wersja 4.5.0.48

 1. Podczas pracy pod kontrolą systemu Windows 9x pojawiał się problem z uruchamianiem skryptów VBA - dokumenty Microsoft Office (MS Office 2000/XP) mogły się nie otwierać.