23 listopada 2020

Kaspersky ICS CERT nowym członkiem globalnej organizacji Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)

Po przejściu rygorystycznej oceny zespół reagowania na incydenty komputerowe w zakresie systemów przemysłowych firmy Kaspersky (ICS CERT) został oficjalnie przyjęty do FIRST - globalnego forum zespołów ds. bezpieczeństwa i reagowania na incydenty - czołowej międzynarodowej grupy technicznej złożonej z 450 rządowych i prywatnych akredytowanych zespołów CERT. W ramach członkostwa w tej grupie firma Kaspersky będzie dzieliła się swoją wiedzą ekspercką oraz współpracowała z szerszą społecznością związaną z bezpieczeństwem IT, aby wspólnie uczynić świat bezpieczniejszym miejscem.


Firma Kaspersky, która uważa, że poprzez współpracę oraz zaufane społeczności można najskuteczniej przezwyciężać globalne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, dąży do zwiększenia wymiany informacji z innymi podmiotami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem na całym świecie, by wspólnie zwalczać cyberzagrożenia. Międzynarodowa współpraca jest szczególnie istotna w przypadku ochrony cyfrowego środowiska przemysłowego, które często reprezentuje krytyczną infrastrukturę zaspokajającą kluczowe potrzeby społeczeństw, a nawet całych narodów. Członkostwo w grupie FIRST umożliwi zespołowi ICS CERT firmy Kaspersky m.in. szybszą komunikację z najlepszymi na świecie zespołami ds. reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa, wymianę pomysłów oraz dzielenie się najlepszymi praktykami.

Z radością dołączamy do FIRST - globalnej platformy komunikacyjnej skupiającej zespoły reagowania na incydenty oraz niezależnych ekspertów ds. bezpieczeństwa. W dobie pandemii konsekwencje incydentów naruszenia bezpieczeństwa mogą być jeszcze poważniejsze, dlatego tym istotniejsze jest to, by społeczność związana z cyberbezpieczeństwem trzymała się razem i wspólnymi siłami walczyła z cyberprzestępczością. Nasze członkostwo w FIRST świadczy również o tym, że zarówno nasza wiedza ekspercka, jak i procesy wewnętrzne spełniają najwyższe standardy w branży. Rozszerzając swoją sieć komunikacji, firma Kaspersky będzie mogła lepiej chronić organizacje przed nowymi zagrożeniami - powiedział Jewgienij Gonczarow, szef Kaspersky ICS CERT.

Serge Droz, prezes organizacji FIRST, skomentował: Firma Kaspersky zawsze była ważnym członkiem społeczności zajmującej się bezpieczeństwem IT i z radością łączymy z nią swoje siły. Należy podkreślić, że Kaspersky to jedna z pierwszych organizacji, która w pełni wspiera nasze zasady związane z etyczną współpracą w zakresie cyberbezpieczeństwa.

FIRST pragnie skupiać zespoły ds. bezpieczeństwa i reagowania na incydenty ze wszystkich państw na świecie, aby zapewnić wszystkim bezpieczne korzystanie internetu. Założone w 1990 r. Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) składa się z zespołów reagowania na incydenty internetowe z 540 korporacji, organów rządowych, uniwersytetów oraz innych instytucji z 95 państw w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie, Afryce oraz Oceanii.

Firma Kaspersky zdaje sobie sprawę, że cyberprzestępczość nie uznaje granic między państwami, dlatego stale dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i ustaleniami technicznymi ze światową społecznością związaną z bezpieczeństwem. Jako globalna firma z branży cyberbezpieczeństwa współpracuje w ramach walki z cyberprzestępcami z globalnymi producentami rozwiązań IT oraz OT, międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Interpol czy Europol, krajowymi oraz regionalnymi organami regulacyjnymi oraz organami ścigania, jak również innymi zespołami ds. badania cyberbezpieczeństwa oraz niezależnymi ekspertami z całego świata.

Informacje o Kaspersky ICS CERT

Kaspersky Lab Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (Kaspersky Lab ICS CERT) to globalny projekt uruchomiony przez Kaspersky Lab w 2016 r. w celu koordynacji działań producentów systemów automatyzacji, właścicieli i operatorów obiektów przemysłowych, jak również badaczy bezpieczeństwa IT ukierunkowanych na ochronę przedsiębiorstw przemysłowych przed cyberatakami. Kaspersky Lab ICS CERT koncentruje się głównie na identyfikowaniu potencjalnych i istniejących zagrożeń, których celem są systemy automatyzacji przemysłowej oraz przemysłowy Internet Rzeczy. W pierwszym roku swojej działalności zespół zidentyfikował ponad 110 krytycznych luk w zabezpieczeniach produktów największych globalnych producentów przemysłowych systemów sterowania. Kaspersky Lab ICS CERT jest aktywnym członkiem i partnerem czołowych międzynarodowych organizacji, które opracowują rekomendacje dotyczące ochrony przedsiębiorstw przemysłowych przed cyberzagrożeniami. Więcej informacji znajduje się na stronie https://ics-cert.kaspersky.com.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.