27 października 2020

Kaspersky zabierze głos w dyskusji na temat globalnego cyberbezpieczeństwa podczas organizowanego przez ONZ Forum Zarządzania Internetem 2020

Po raz pierwszy firma Kaspersky weźmie udział w Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum, IGF), którego organizatorem jest ONZ. Tegoroczna, piętnasta edycja konferencji odbędzie się online w dniach 2-17 listopada, a jej tematem nadrzędnym będzie internet w służbie odporności i solidarności ludzkiej. W ramach IGF 2020 firma Kaspersky przygotuje cztery punkty programu mające na celu zwiększenie świadomości, transparentności oraz współpracy międzynarodowej w walce z cyberzagrożeniami.

W 2020 roku znacząco wzrosła liczba osób, firm oraz organizacji zależnych od internetu. To, w połączeniu z gwałtownym wzrostem aktywności przestępczej online, zwiększyło znaczenie cyberbezpieczeństwa internetu. Firma Kaspersky, której wysiłki skupiają się na stworzeniu bezpieczniejszego świata, pragnie zapoczątkować globalny dialog między różnymi grupami interesariuszy dotyczący rozszerzenia współpracy międzynarodowej w celu przezwyciężenia globalnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego.

13 listopada w ramach IGF dyrektor generalny firmy Kaspersky, Jewgienij Kasperski, wystąpi z przemówieniem, w którym między innymi podkreśli znaczenie współpracy międzynarodowej na rzecz globalnych działań dot. cyberbezpieczeństwa. Firma poprowadzi także warsztat na temat oprogramowania stalkerware, zorganizowany wraz z organizacją Coalition Against Stalkerware. Wraz z partnerami zorganizuje również warsztat na temat gwarancji i transparentności w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw teleinformatyki (ICT). Ponadto na stoisku online zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki firmy w zakresie współpracy z różnymi interesariuszami.

Cyberbezpieczeństwo wspiera skuteczną i trwałą transformację cyfrową, która w dobie globalnej pandemii nabiera jeszcze większego znaczenia. Tym bardziej istotna staje się międzynarodowa współpraca w celu zapewnienia stabilnego i bezpiecznego rozwoju cyberprzestrzeni. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w forum IGF 2020, ponieważ po pierwsze skupia ono różne społeczności, regiony oraz różnych przywódców, umożliwiając dyskusje na temat aktualnych, palących kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa, a po drugie inspiruje do działania osoby posiadające uprawnienia do podejmowania decyzji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. To dla nas zaszczyt, że możemy być częścią tego międzynarodowego dialogu i przyczynić się do budowy bezpiecznej i godnej zaufania cyberprzestrzeni, która jest wolna od zagrożeń i otwarta dla wszystkich - powiedział Jewgienij Kasperski.

Program IGF 2020 obejmuje ponad 200 sesji zgrupowanych wokół takich obszarów jak dane, środowisko oraz zaufanie. Ważne miejsce zajmuje również temat "współpracy cyfrowej" oraz Plan działania Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz współpracy cyfrowej. W ramach forum odbędzie się także spotkanie "przy okrągłym stole", podczas którego przedstawiciele rządów będą dyskutować na temat zaufania w czasach pandemii wirusa powodującego COVID-19.

Niecodzienne wyzwania, z jakimi przyszło nam się mierzyć w związku z pandemią koronawirusa, z pewnością podkreśliły znaczenie powszechnego dostępu do bezpiecznego i otwartego internetu. Podczas dyskusji w ramach IGF 2020 jedni z najważniejszych przywódców i ekspertów będą omawiać szerokie spektrum skoncentrowanych na człowieku perspektyw dotyczących tego, w jaki sposób technologie cyfrowe oraz związane z nimi zasady pomagają społeczeństwom lepiej odnaleźć się w sytuacji - powiedział Chengetai Masango, szef sekretariatu IGF w zamach ONZ.

Zwykle w forum IGF bierze udział średnio ponad 3000 uczestników stacjonarnych oraz mniej więcej tyle samo uczestników online. W tym roku oczekuje się, że liczby te będą wyższe. Wśród aktywnych uczestników znajdą się osoby zajmujące wysokie stanowiska rządowe, organizacje międzynarodowe i regionalne, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, środowiska naukowego, społeczności technologicznej oraz firmy z całego świata.

Szczegóły dotyczące działań firmy Kaspersky podczas IGF 2020: Transmisja na żywo sesji odbędzie się za pośrednictwem telewizji online ONZ dostępnej na stronie webtv.un.org. Pozostałe wydarzenia w ramach IGF 2020 będą transmitowane strumieniowo za pośrednictwem oficjalnego kanału YouTube forum IGF na stronie youtube.com/user/igf/. Pełny program tegorocznego Forum Zarządzania Internetem jest dostępny na stronie intgovforum.org/multilingual/igf-2020-schedule.

Informacje na temat IGF

Forum Zarządzania Internetem (IGF) to globalna platforma przeznaczona dla różnych interesariuszy i umożliwiająca dyskusje na temat publicznej polityki dotyczącej zarządzania internetem w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Forum skupia różne grupy przedstawicieli oraz regiony, zapewniając równy udział w globalnych dyskusjach. IGF to jeden z najważniejszych owoców Światowego Szczytu ONZ w sprawie Społeczeństwa Informacyjnego, podczas którego Sekretarz Generalny ONZ został upoważniony do formalnego zwołania forum 18 lipca 2006 r. Pod względem instytucjonalnym IGF jest wspierany przez Sekretariat IGF mieszczący się w Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie i zarządzany przez Departament ONZ ds. Gospodarczo-Społecznych. Program corocznego spotkania IGF opracowywany jest w sposób oddolny i otwarty przez jego grupę doradczą. Do tej pory odbyło się czternaście corocznych spotkań IGF, w których rolę gospodarza pełniły różne rządy. Z powodu pandemii SARS-CoV-2 forum IGF 2020 zostanie zorganizowane przez ONZ w formacie online. Więcej informacji znajduje się na stronie www.intgovforum.org.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.