2 kwietnia 2003

Pakiet konserwujący dla programu Kaspersky Anti-Virus for Lotus Notes/Domino

Firma Kaspersky Lab opublikowała pakiet konserwujący przeznaczony dla programu Kaspersky Anti-Virus for Lotus Notes/Domino.

Pakiet udostępniono dnia 02.04.2003.

Aby zainstalować pakiet konserwujący, należy zastąpić odpowiednie moduły wykonywalne:

 • system operacyjny Windows - należy zastąpić moduły nkavscan i nkavscheduler oraz skopiować plik kavlocresa.dll do katalogu dla modułów wykonywalnych serwera Domino;
 • system operacyjny Linux - należy zastąpić moduły kavscan i kavscheduler w katalogu dla modułów wykonywalnych serwera Domino;
 • oba systemy operacyjne - należy dodatkowo skopiować plik dummy.kav do katalogu, w którym znajduje się baza danych ustawień programu Kaspersky Anti-Virus (kav_domcct.nsf).

Lista poprawek:

 • dodano statystyki skanowanych baz danych i dokumentów;
 • wyeliminowano błąd powodujący nieautoryzowane wysłynie powiadomień na temat niezainfekowanych obiektów;
 • dodano nowe przełączniki wiersza poleceń dla modułu sprawdzającego bazy danych (database1) ... (databaseN);
 • po uruchomieniu moduł sprawdza bazy danych zdefiniowane w wywołaniu wiersza poleceń, a następnie sam wyładowuje się z pamięci. Przykładowo możliwe jest wykonanie następującego polecenia: kavscheduler Names.nsf Mail/User.nsf;
 • aby zapewnić integralność odniesień wyłączono skanowanie obiektów współdzielonych na czas trwania skanowania współdzielnej poczty;
 • wyeliminowano nieprawidłowe współdziałanie z pamięcią komputera. Błąd ten pojawiał się podczas tworzenia obiektów w bazie danych kwarantanny i mógł powodować nieoczekiwane zakończenie działania programu lub serwera.
 • wyelimnowano błąd przepełnienia bufora. Błąd ten pojawiał się podczas wykonywania operacji na długich ciągach znaków i mógł powodować nieoczekiwane zakończenie działania serwera;
 • zapewniono poprawną obsługę dokumentów MIME dla modułu skanującego bazy danych.
 • wykryto następujący błąd pojawiający się podczas działania modułu skanującego bazy danych w czasie skanowania współdzielonej poczty: po wyleczeniu załącznika należącego do kilku skrzynek pocztowych, zainfekowany załącznik pozostaje obiektem współdzielonym, podczas gdy wyleczony załącznik dołączany jest z losową nazwą do wiadomości;
 • tylko dla systemów Win32 - w nowej wersji pliki usuwane z załączników są zastępowane plikiem zawierającym tekst zdefiniowany przez administratora. Plik ten znajduje się w katalogu z bazą danych ustawień programu Kaspersky Anti-Virus (kav_domcct.nsf) i nosi nazwę dummy.kav;
 • w nowej wersji moduł skanujący pocztowe bazy danych przeładowuje antywirusowe bazy danych co 30 minut. W poprzedniej wersji w celu przeładowania antywirusowych baz danych, konieczne było ręczne przeładowanie modułu skanującego pocztowe bazy danych. Ponadto do nowej wersji kavscan dodano przełącznik umożliwiający automatyczne przeładowanie antywirusowych baz danych.

Pakiet konserwujący dla programu Kaspersky Anti-Virus for Lotus Notes/Domino można pobrać z poniższej lokalizacji:

ftp://ftp.kaspersky.pl/pub/releases/lotus/KAVLotus4023SP1.ZIP (230 KB)