6 grudnia 2019

TUFF: Kaspersky ogłasza swój pierwszy międzynarodowy festiwal filmów na temat technologii

Tomorrow Unlocked, uruchomiony przez firmę Kaspersky magazyn online poświęcony kulturze cyfrowej, zaprasza do udziału w swoim pierwszym międzynarodowym festiwalu filmów technologicznych. Filmowcy mogą zgłaszać krótkie filmy pokazujące, w jaki sposób technologia kształtuje nasz świat, tworząc lepszą przyszłość. Zwycięzcy otrzymają nagrody w wysokości do 10 000 dolarów. Dzieła dziesięciu finalistów, wyłonionych przez wysoko cenionych jurorów, zostaną wyświetlone podczas wydarzenia Tomorrow Unlocked Film Festival (TUFF), które odbędzie się w Barcelonie 5 kwietnia 2020 r. Wybrane filmy zostaną również zaprezentowane podczas konferencji Security Analyst Summit.TUFF to pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy, którego celem jest opowiadanie o wpływie technologii na nasze obecne i przyszłe życie oraz zaangażowanie w tym celu szerokiego grona innowatorów, artystów, technologów, myślicieli, naukowców, badaczy ds. bezpieczeństwa oraz przedsiębiorców.

Wydarzenie to - zorganizowane w ramach prowadzonego przez firmę Kaspersky magazynu online Tomorrow Unlocked - zachęca filmowców do tworzenia krótkich, interesujących filmów o tym, jak technologia kształtuje nasz świat. Stworzone propozycje powinny być zarówno efektowne, jak i dotykać kwestii człowieka poprzez ujmowanie złożonych treści technicznych w łatwe do zrozumienia historie. Organizatorzy podkreślają, że tematyka może, lecz nie musi, dotyczyć prywatności, przyszłości oraz społeczeństwa.

Dziesięć najlepszych filmów wybranych przez jury festiwalu zostanie publicznie zaprezentowanych w Barcelonie 5 kwietnia 2020 r., gdzie ogłoszony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 dolarów. Pozostali laureaci (dziewięciu twórców) otrzymają nagrody w wysokości 3 000 lub 1 000 dolarów.

Niezmiernie cieszymy się z możliwości zorganizowania naszego pierwszego festiwalu filmowego, który stanowi kolejny krok po uruchomieniu naszego magazynu online Tomorrow Unlocked ubiegłego lata. Współczesny świat przesiąknięty jest technologią, która kształtuje również naszą przyszłość, jednak nie wszyscy w pełni zdają sobie z tego sprawę. Dlatego zapraszamy twórcze umysły, aby opowiedziały historie na temat technologii, które będą poruszały, inspirowały oraz edukowały społeczeństwo. Istnieje wielu nowych filmowców, którzy potrafią świetnie opowiadać historie, produkując wysokiej jakości filmy krótkometrażowe. Cieszymy się, że możemy zapewnić takim talentom możliwość dotarcia do szerokiej międzynarodowej publiczności oraz sieci osób pracujących w branży technicznej - powiedział Povel Torudd, szef działu odpowiedzialnego za treści reklamowe w firmie Kaspersky.

Dzieła finalistów zostaną również zaprezentowane podczas konferencji Security Analyst Summit - znanej na świecie konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, która odbędzie się w Barcelonie w dniach 6-8 kwietnia 2020 r. Wśród uczestników tego międzynarodowego wydarzenia znajdują się wybitni badacze w dziedzinie zwalczania szkodliwego oprogramowania, globalne organy ścigania oraz dyrektorzy w branży usług finansowych, technologii, służby zdrowia, przedstawiciele środowisk akademickich oraz agencji rządowych.

Rejestracja udziału w festiwalu jest bezpłatna i trwa do 20 lutego 2020 r. Osoby preferujące zwięzłe formy mogą wziąć udział w "wyzwaniu pięciosekundowym", tworząc trwający do pięciu sekund film opowiadający o technologii i umieszczając go w serwisie YouTube z hashtagiem #tuff5sec. Najlepsze filmy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości do 500 dolarów. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów i procesu zgłaszania prac są dostępne na stronie internetowej festiwalu: https://www.tomorrowunlocked.com/tuff.

Informacje o Tomorrow Unlocked

Tomorrow Unlocked to stworzony przez firmę Kaspersky magazyn online poświęcony kulturze technologicznej oraz studio filmowe. Skupia się na prezentowaniu historii, które pokazują, w jaki sposób technologia pomaga nam tworzyć lepszą przyszłość, i oferuje źródła wiedzy, filmy dokumentalne oraz podstawowe informacje. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.tomorrowunlocked.com.

Informacje na temat konferencji Security Analyst Summit

Kaspersky Security Analyst Summit (SAS) to coroczne wydarzenie, które skupia najwyższej rangi badaczy zajmujących się zwalczaniem szkodliwego oprogramowania, globalne organy ścigania, zespoły reagowania na incydenty komputerowe oraz dyrektorów w branży usług finansowych, technologii, służby zdrowia, przedstawicieli środowisk akademickich oraz agencji rządowych. W poprzednich konferencjach uczestniczyli przedstawiciele czołowych na świecie firm takich jak Samsung, Adobe, Microsoft, BlackBerry, CISCO, Boeing, Interpol, the World Bank, Team Cymru, The ShadowServer Foundation, ICSA Labs oraz Fidelis Cybersecurity Solutions. Podczas wydarzenia panuje wyjątkowa atmosfera sprzyjająca debacie, wymianie informacji oraz prezentacji przełomowych badań, nowych technologii oraz sposobów wzmocnienia współpracy w walce z cyberprzestępczością.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.