17 lipca 2019

Jewgienij Kasperski wyjaśnia koncepcję cyberodporności w szkole biznesowej INSEAD

Jewgienij Kasperski wygłosił niedawno wykład przewodni w jednej z 3 czołowych uczelni w zakresie podyplomowych programów dla pracowników na kierowniczych stanowiskach oraz programów MBA - INSEAD - podczas którego zaprezentował koncepcję cyberodporności oraz jej znaczenie w budowaniu bezpieczniejszego świata. Dyrektor generalny czołowej na świecie firmy z branży cyberbezpieczeństwa przybliżył studentom, absolwentom oraz profesorom obecny krajobraz zagrożeń oraz podpowiedział, jak sprostać wyzwaniom związanym z Przemysłem 4.0 oraz szybkim rozpowszechnieniem się urządzeń Internetu Rzeczy.


Żyjemy w świecie, w którym zaawansowana technologia odgrywa istotną rolę, a jeden cyberincydent może przerodzić się w katastrofę. Dzisiaj cyberbezpieczeństwo nie jest wyłącznie domeną specjalistów IT, ale również jednym z głównych problemów liderów wielu firm niezależnie od rozmiaru czy branży. Doświadczenie pokazuje, że upubliczniony incydent naruszenia bezpieczeństwa danych może niekorzystnie wpłynąć na kariery osób na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Dlatego również na tym szczeblu firmy muszą wykazywać znajomość kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem i większe zaangażowanie w kontrolę zagrożeń.

Jewgienij Kasperski odwiedził kampus INSEAD w miejscowości Fontainebleau, we Francji, aby spotkać się ze studentami kursów MBA oraz porozmawiać z osobami, które najprawdopodobniej stworzą własne firmy odgrywające istotną rolę w cyberbezpieczeństwie. To od nich zależy przyszłość światowego biznesu, który charakteryzuje się cyfrowością oraz gęstą siecią połączeń.

Podczas wykładu Jewgienij Kasperski podzielił się wiedzą i doświadczeniem swojej firmy w zakresie zwalczania cyberzagrożeń oraz stojących za nimi cyberprzestępców, jak również przedstawił całkowicie nowe podejście do budowania bezpieczniejszego świata. Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza, że wszystko, co robimy, jest skomputeryzowane, a w różnych dziedzinach aktywności powszechnie wykorzystywane są systemy uczenia maszynowego. Obecnie cyberbezpieczeństwo to coś więcej niż ochrona punktów końcowych - to stworzenie ekosystemu, w którym wszystko, co połączone, jest chronione, a wszystkie systemy projektowane są z myślą o bezpieczeństwie. Tę koncepcję Kasperski określa jako "cyberodporność".

Uważam, że wiedza w zakresie cyberbezpieczeństwa nigdy nie była tak niezbędna firmom jak dzisiaj. Cyberodporność jest właściwą odpowiedzią na wyzwania obecnej rzeczywistości, w której technologia łączy wszystko na różnych platformach. Cieszę się, że mogłem przemawiać przed publicznością zgromadzoną w jednej z czołowych na świecie szkół biznesowych, INSEAD, i przedstawić naszą nową wizję budowania bezpieczniejszego świata. Taki dialog z obecnymi i przyszłymi przedstawicielami biznesu jest obecnie niezbędny. Jednocześnie z radością obserwujemy wzrost zainteresowania kierownictwa najwyższego szczebla kwestiami dot. cyberbezpieczeństwa - powiedział Jewgienij Kasperski, dyrektor generalny firmy Kaspersky.

Szkoła biznesowa INSEAD nieprzerwanie plasuje się w pierwszej piątce pod względem programów MBA w rankingach Financial Times, Bloomberg Businessweek oraz Forbes. Ponadto regularnie inspiruje i wspiera nowe startupy poprzez inwestowanie w tworzenie wyjątkowego środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości dla swoich studentów kursów MBA.

W INSEAD wierzymy, że biznes może być siłą na rzecz dobra i jesteśmy zaangażowani w naszą misję kształtowania odpowiedzialnych liderów, którzy dokonują transformacji biznesu oraz społeczeństwa. Istotną rolę w realizacji tej misji odgrywa cyberbezpieczeństwo. To prawdziwa przyjemność móc dowiedzieć się o koncepcji cyberodporności od Jewgienija Kasperskiego, znanego na świecie eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz dyrektora generalnego jednej z czołowych międzynarodowych firm działających w branży cyberbezpieczeństwa - powiedział Peter Zemsky, zastępca dziekana oraz dziekan ds. innowacyjności w INSEAD.

Informacje na temat INSEAD, The Business School for the World

Jako jedna z czołowych na świecie i największych biznesowych szkół podyplomowych, INSEAD skupia ludzi, kultury oraz idee w celu kształtowania odpowiedzialnych liderów, którzy zmieniają biznes i społeczeństwo. Globalna perspektywa oraz różnorodność kulturowa znajdują wyraz w jej badaniach, dydaktyce oraz partnerstwach. Edukacja biznesowa oraz działalność badawcza INSEAD rozciąga się na trzy kontynenty: jej kampusy zlokalizowane są w Europie (Francja), Azji (Singapur) oraz na Bliskim Wschodzie (Abu Zabi). Licząca 155 osób z 40 krajów kadra uczelni każdego roku inspiruje ponad 1 300 studentów programów MBA, Executive MBA, studiów magisterskich oraz doktorskich. Ponadto co roku w programach szkoleniowych dla pracowników na kierowniczych stanowiskach (Executive Education) uczestniczy ponad 12 000 osób. INSEAD prowadzi nowatorskie badania oraz wprowadza innowacje w zakresie wszystkich swoich programów. Uczelnia kształci liderów biznesu w taki sposób, aby mogli prowadzić działalność w dowolnym miejscu. Te główne wartości leżą u podstaw doskonałych wyników akademickich oraz miana szkoły biznesowej dla świata (Business School for the World). Więcej informacji znajduje się na stronie www.insead.edu.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.