3 lipca 2019

Kaspersky przedłuża współpracę z Interpolem na rzecz wspólnego zwalczania cyberprzestępczości

3 lipca 2019 roku Jewgienij Kasperski, dyrektor generalny firmy Kaspersky, oraz Tim Morris, dyrektor wykonawczy Służb Policyjnych w Interpolu, podpisali porozumienie w sprawie wkładu, w ramach którego firma Kaspersky zapewni Interpolowi wsparcie oraz szkolenie personelu, jak również dane analizy zagrożeń dotyczące najnowszych działań cyberprzestępczych, wzmacniając możliwości tej organizacji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości na świecie. Ceremonia podpisania porozumienia miała miejsce podczas wystawy i konferencji INTERPOL World 2019 odbywającej w Singapurze. Pierwsze porozumienie strony zawarły w 2014 r.

Podpisane porozumienie wzmacnia dotychczasowe relacje pomiędzy wspomnianymi organizacjami, zapewniając wsparcie Interpolowi w dochodzeniach związanych z cyberprzestępczością poprzez wymianę informacji i technologii. W ramach nowego porozumienia firma Kaspersky będzie przekazywała informacje dotyczące swoich badań w zakresie cyberzagrożeń oraz dostarczała niezbędne narzędzia wspierające informatykę śledczą w celu zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania cyberatakom.

Pojawienie się zaawansowanych cyberugrupowań oznacza, że współpraca oraz wymiana wiedzy eksperckiej w środowisku stała się jeszcze bardziej istotna. Jesteśmy podekscytowani, że będziemy kontynuować współpracę z Interpolem oraz wspierać organy ścigania przy pomocy informacji i technologii niezbędnych do zwalczania cyberprzestępczości na całym świecie - powiedział po ceremonii Jewgienij Kasperski, dyrektor generalny firmy Kaspersky.

Firma Kaspersky dostrzega transgraniczny charakter cyberprzestępczości i regularnie uczestniczy wraz z globalną społecznością IT, międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Interpol, organami ścigania oraz zespołami reagowania na incydenty komputerowe (CERT) na całym świecie we wspólnych operacjach oraz dochodzeniach w sprawie cyberzagrożeń. Ponadto jako pierwszy spośród producentów rozwiązań bezpieczeństwa Kaspersky wprowadził niedawno zaawansowaną bezpłatną usługę dla organów ścigania w celu zwiększenia świadomości odnośnie tego, jak działają usługi Kaspersky i w jaki sposób mogą pomóc w zwalczaniu cyberprzestępczości i zaawansowanych cyberzagrożeń. Więcej informacji na temat tej usługi znajduje się na stronie https://r.kaspersky.pl/EvgR.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.