3 marca 2003

IRC-Worm.Blackout - utrudnia zamykanie systemu Windows

Jest to robak rozprzestrzeniający się przez kanały IRC. Ma postać dokumentu programu MS Word posiadającego jedno makro o nazwie Blackout.

Instalacja

Po uruchomieniu robak wykonuje następujące operacje

 • dodaje wartość "Level 1" do klucza rejestru systemowego:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\
  9.0\Word\Security
  ;

 • podejmuje próbę dezaktywacji gałęzi Zabezpieczenia znajdującej się w menu Makro programu MS Word;
 • tworzy w głównym folderze dysku C: pliku "blackout.vxd", w którym znajduje się kod robaka. Plik ten jest wykorzystywany do infekowania dokumentów zapisanych w folderze C:\Moje dokumenty;
 • tworzy w głównym folderze dysku C: plik "blackout.vbs" i rejestruje go w kluczu auto-run:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\
  CurrentVersion\Run
  ;

 • dodaje wartość ppacket "by pickpacket" do klucza rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Blackout;

 • kopiuje się do pliku C:\Readme.txt.doc.

Rozprzestrzenianie

Robak szuka pliku "Mirc32.exe" w folderach C:\Mirc oraz C:\Progra~1\Mirc i podejmuje próbę zastąpienia swoim kodem znajdującego się tam pliku "Script.ini". Zmodyfikowany w ten sposób skrypt wysyła plik C:\Readme.txt.doc do wszystkich użytkowników przyłączających się do zainfekowanego kanału.

Funkcja dodatkowa

O godzinie 0 lub 23 robak wyświetla poprzez asystenta Microsoft Office następujący komunikat:

W97M/Blackout
This goes out to the people in the power companies!!!

i zmienia wartość "NoClose" w kluczu rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer

czego rezultatem jest ukrycie elementu "Zamknij" z menu Start systemu Windows.