12 listopada 2018

Kaspersky Lab wspiera inicjatywę "Paris Call for Trust and Security in Cyberspace"

Kaspersky Lab został jedną z pierwszych firm wspierających inicjatywę "Paris Call for Trust and Security in Cyberspace" wprowadzoną 12 listopada 2018 r. przez Prezydenta Francji Emmanuela Macrona i Ministra Spraw Zagranicznych Francji Jeana-Yvesa Le Driana. Jest to deklaracja (fdip.fr/call) na rzecz przygotowania wspólnych zasad zabezpieczania cyberprzestrzeni. Inicjatywa otrzymała już wsparcie wielu rządów, firm prywatnych i organizacji pozarządowych.


Deklaracja "Paris Call" definiuje ważne zasady i wytyczne związane z międzynarodowym cyberbezpieczeństwem. Nacisk położono na odpowiedzialność kluczowych organizacji z sektora prywatnego za wzmocnienie zaufania, bezpieczeństwa i stabilności cyberprzestrzeni oraz na wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa procesów cyfrowych i produktów w ramach łańcucha dostaw. Deklaracja promuje także zakrojoną na szeroką skalę współpracę wielu organizacji na rzecz powyższych celów.

Inicjatywa wpisuje się w dążenia Kaspersky Lab do międzynarodowej współpracy w odniesieniu do kwestii cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałaniu bałkanizacji. Przestępczość online nie ma granic i tak samo powinna wyglądać reakcja całego świata - izolacja i fragmentacja uniemożliwia skuteczną walkę z cyberzagrożeniami. Do zapewnienia odpowiednio efektywnej ochrony niezbędne jest współdzielenie informacji oraz współpraca między sektorem publicznym i prywatnym, na przykład w postaci wspólnych działań narodowych sił policyjnych z firmami z branży cyberbezpieczeństwa.

Istotnym elementem jest także zwiększenie transparentności cyberbezpieczeństwa poprzez przekazywanie informacji zwiększających zaufanie. Kaspersky Lab poczynił już pierwsze kroki w tym kierunku uruchamiając swoją globalną inicjatywę transparentności (GTI) - program mający na celu budowanie zaufania odnośnie cyberbezpieczeństwa. W ramach tej inicjatywy firma relokuje część swojej kluczowej infrastruktury do Szwajcarii - począwszy od 13 listopada 2018 r. dane dotyczące cyberzagrożeń i szkodliwych plików współdzielone przez użytkowników z Europy będą przetwarzane w Zurychu. Dodatkowo w tym samym dniu i w tym samym mieście firma uruchomi swoje pierwsze centrum transparentności, gdzie zainteresowane organizacje i rządy będą miały możliwość uzyskania wglądu w kod źródłowy aplikacji i uaktualnień Kaspersky Lab, a także w wewnętrzne procesy biznesowe firmy.

Wraz z narodowymi jednostkami, takimi jak rząd Francji, i firmami z branży cyberbezpieczeństwa, Kaspersky Lab aktywnie działa na rzecz otwartej współpracy w ramach cyberbezpieczeństwa.

Z radością obserwuję, że międzynarodowa współpraca w zakresie cyberprzestrzeni zmierza w dobrą stronę. Inicjatywa "Paris Call for Trust and Security in Cyberspace" ogłoszona przez rząd Francji stanowi bardzo pozytywną zmianę w atmosferze braku zaufania, jakiego doświadcza obecnie branża bezpieczeństwa IT. Deklaracja podkreśla odpowiedzialność kierownictwa firm z sektora prywatnego za zwiększenie zaufania, bezpieczeństwa i stabilności w cyberprzestrzeni. Właśnie na takich zagadnieniach skupiają się nasze ostatnie działania - staramy się być bardziej transparentni i godni zaufania. Bez wątpienia będziemy kontynuować nasze starania na rzecz współpracy w branży i cieszy nas to, że jesteśmy wspierani w tej misji - powiedział Jewgienij Kasperski, dyrektor generalny Kaspersky Lab.

Pełna treść deklaracji "Paris Call for Trust and Security in Cyberspace" jest dostępna na stronie fdip.fr/call.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.