23 października 2018

Kaspersky Lab uzyskał tytuł "Strong Performer" przyznany przez niezależną organizację badawczą w najnowszym raporcie oceniającym dostawców usług analizy zagrożeń

Kaspersky Lab uzyskał tytuł "Strong Performer" przyznawany przez organizację Forrester dostawcom usług analizy zagrożeń. Raport "The Forrester New WaveTM: External Threat Intelligence Services, Q3 2018" stanowi przegląd rynku tego rodzaju dostawców i ocenę ich aktualnej oferty oraz strategii.


Wysokiej jakości analiza zagrożeń stanowi integralną część firmowej infrastruktury bezpieczeństwa, ponieważ ma ona istotne znaczenie w zapewnianiu niezwłocznej reakcji na nowe ataki, budowaniu precyzyjnych modeli zagrożeń oraz odpowiedniej konfiguracji cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważny jest niezależny przegląd oraz ocena analizy zagrożeń. Forrester należy do najbardziej wpływowych firm badawczo-doradczych na świecie, a jego ocena ekspercka stanowi istotny punkt odniesienia dla klientów zainteresowanych analizą zagrożeń.

Raport "The Forrester New Wave(tm): Q3 2018 External Threat Intelligence Services" przedstawia ocenę 15 głównych dostawców pod względem kilku kryteriów określonych przez organizację Forrester. Obejmują one: analizę sieci zindeksowanej, analizę dark webu, źródła zagrożeń, zasięg globalny, partnerstwa strategiczne, jak również koncentrację na cyberugrupowaniach wspieranych przez rządy, cyberprzestępcach i oszustwach finansowych. Na podstawie tej oceny Kaspersky Lab uzyskał status "Strong Performer".

W swoim raporcie Forrester podkreślił wyjątkowe możliwości Kaspersky Lab w zakresie gromadzenia i analizy informacji, a w szczególności wspierającą prowadzone przez firmę badania globalną sieć opartych na sensorach agentów punktów końcowych i międzynarodowy zespół ds. badań i analiz. Badacze zwrócili również uwagę na to, że klienci Kaspersky Lab cenią zasięg globalny oraz możliwość monitorowania i lokalizowania zagrożeń we wszystkich częściach świata. Według organizacji Forrester firma Kaspersky Lab stanowi lidera dzięki skutecznej strategii gromadzenia danych oraz analizie, co pozwala klientom uzyskać szerszą perspektywę krajobrazu zagrożeń.

Nasze podejście do analizy zagrożeń można określić jako "holistyczne": wykrywamy i badamy wszelkie możliwe zagrożenia, niezależnie od ich pochodzenia czy celu, dążąc do osiągnięcia najwyższych wyników oraz uzyskania globalnego obrazu. Nasze usługi są skierowane do badaczy oraz analityków. Staramy się oddzielać ziarna od plew, aby dostarczać prawdziwe, istotne i praktyczne informacje. Lojalność klientów oraz uznanie ze strony niezależnych analityków to dla nas najważniejsze nagrody. Uważamy, że status przyznany nam przez organizację Forrester świadczy o sile naszych produktów - powiedział Costin Raiu, dyrektor Globalnego Zespołu ds. Badan i Analiz (GReAT), Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab dostarcza analizę najnowszych zagrożeń z całego świata, pomagając firmom zabezpieczyć się przed nawet najbardziej zaawansowanymi cyberatakami. Zakres usług obejmuje:

  • Źródła danych dot. zagrożeń - aktualne dane dot. cyberzagrożeń, które można od razu zastosować w praktyce.
  • Raporty z analizy ataków APT - metody, taktyki oraz narzędzia wykorzystywane przez ugrupowania stosujące najbardziej wyrafinowane szkodliwe narzędzia.
  • Raporty z analizy zagrożeń finansowych - aktualne dane dot. zagrożeń, które atakują w szczególności branżę finansową.
  • Zindywidualizowane raporty dot. analizy zagrożeń - wszechstronne raporty dostosowane do określonego klienta, sektora biznesu lub kraju.
  • Wyszukiwanie zagrożeń - kompletne internetowe repozytorium danych dotyczących zagrożeń, legalnych obiektów i różnych związków pomiędzy nimi z możliwością wyszukiwania.
  • Piaskownica w chmurze - narzędzie, przy pomocy którego można uzyskać natychmiastowy wgląd w charakter dowolnego pliku.
Usługi te są łatwo dostępne z jednego portalu - Kaspersky Threat Intelligence Portal - w którym wszystkie dane występują w formacie możliwym do odczytu zarówno przez człowieka, jak i maszynę. Portal pozwala zespołom z centrów bezpieczeństwa (SOC) tworzyć wszechstronny przepływ pracy związany z analizą zagrożeń poprzez dostarczanie instrumentów i narzędzi umożliwiających automatyzację i rozszerzenie możliwości analitycznych w celu wykrywania zagrożeń, jak również poprawę skuteczności oraz czasu reakcji. Więcej informacji na temat wszystkich usług analizy zagrożeń oferowanych klientom firmy Kaspersky Lab znajduje się na stronie https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-korporacji/threat-intelligence.

Dalsze informacje nt. raportu organizacji Forrester są dostępne w tym miejscu.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.