11 czerwca 2018

Kaspersky Lab zdobywa czołową pozycję w raporcie Gartnera "Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms"

Na tle nieustającego wzrostu liczby zagrożeń dla punktów końcowych oraz wymagań użytkowników wobec cyberochrony Kaspersky Lab został doceniony przez firmę Gartner za swój zestaw platform do ochrony punktów końcowych (EPP). Rozwiązania Kaspersky Lab do ochrony punktów końcowych pozwoliły firmie zakwalifikować się do trójki czołowych producentów technologii EPP w raporcie Gartnera Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms.

W raporcie ocenione zostały możliwości producentów w zakresie spełniania potrzeb trzech różnych typów organizacji: poszukujących elastycznych rozwiązań, które można dostosować do indywidualnych wymagań (typ A); zainteresowanych zarówno możliwościami w zakresie zapobiegania, jak i wykrywania (typ B); oraz wdrażających rozwiązania zorientowane na zapobieganie (typ C). Przeanalizowano i przyznano oceny 21 producentom pod względem następujących możliwości: zapobieganie, wysyłanie alertów i raportowanie za pomocą konsoli, podstawowa funkcjonalność EDR (Endpoint Detection and Response), zaawansowane reagowanie EDR, integracja z rozwiązaniami firm trzecich, zestaw platform ochrony punktów końcowych (EPP), usługi zarządzane, wsparcie dla różnych regionów geograficznych oraz obsługa systemów operacyjnych. O końcowej pozycji decydowały łączne oceny.

Łączna ocena uzyskana przez Kaspersky Lab pozwoliła firmie uplasować się w pierwszej trójce producentów we wszystkich przypadkach użycia. Firma zdobyła odpowiednio 3,56, 3,76 oraz 3,86 pkt na 5 możliwych dla organizacji typu A, B i C, a w przypadku korporacji poszukujących ekonomicznego i nieobciążającego, zintegrowanego rozwiązania (typ C) technologie Kaspersky Lab osiągnęły najwyższy wynik spośród wszystkich testowanych produktów.

Zważywszy na różne ograniczenia firm dotyczące zasobów i budżetu, jeśli chodzi o zabezpieczenie swojej działalności przed zagrożeniami, każda z nich potrzebuje skutecznej ochrony punktów końcowych, która będzie skonfigurowana w sposób uwzględniający unikatowe wyzwania danej organizacji. Ponieważ bezpieczeństwo to nieustannie zmieniający się krajobraz, stale aktualizujemy nasze produkty do ochrony punktów końcowych, aby spełnić każdą potrzebę biznesową, pomagając organizacjom wyprzedzać o krok cyberzagrożenia, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce w każdej grupie użytkowników odzwierciedla naszą misję zapewniania istotnej i niezawodnej ochrony przed każdym rodzajem zagrożeń i dla każdego rodzaju organizacji - powiedział Nikita Szwecow, dyrektor ds. IT, Kaspersky Lab.

W przypadku rozwiązań do wykrywania i reagowania na zagrożenia ich możliwości w zakresie integracji i zarządzania nadal stanowią kluczowe wymogi dla firm, pomagając im przejąć kontrolę nad ewoluującymi zagrożeniami. Najnowsza wersja produktu Kaspersky Endpoint Security for Business oferuje użytkownikom wielowarstwowe technologie ochrony przed różnymi wektorami ataków. Rozwiązanie to może zostać całkowicie zintegrowane z technologią Kaspersky Endpoint Detection and Response, umożliwiając firmom prowadzenie dochodzeń oraz realizowanie działań naprawczych. Produkt zapewnia również organizacjom zwiększoną widoczność i możliwości szczegółowego zarządzania, pozwalając im reagować na każde pojawiające się cyberzagrożenie. Ponieważ ochrona dla punktów końcowych nadal leży u podstaw bezpieczeństwa IT każdej organizacji, rozwiązania i doświadczenie Kaspersky Lab pomogą firmom uaktualnić i rozwinąć swoją ochronę, aby dotrzymać kroku zmieniającemu się krajobrazowi zagrożeń.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie https://kas.pr/epp-critical-capabilities.

Więcej informacji odnośnie portfolio produktów Kaspersky Lab do ochrony punktów końcowych jest dostępnych na stronie https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-korporacji/endpoint.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.