19 marca 2018

Cyberbezpieczeństwo, cyfrowa wolność oraz technologia łańcucha bloków: Kaspersky Lab przystępuje do Enterprise Ethereum Alliance

Łańcuch bloków to nie tylko kryptowaluty. W rzeczywistości istnieje ogromny ekosystem zastosowań tej technologii - od elektronicznego głosowania po uczciwy handel. Mając na swym koncie wiele projektów opartych na łańcuchu bloków, które powstały w jego wewnętrznym inkubatorze, Kaspersky Lab przystąpił teraz do największej na świecie inicjatywy związanej z tą technologią - Enterprise Ethereum Alliance. Krok ten pozwoli firmie osiągnąć nowy poziom rozwoju w zakresie rozwiązań opartych na technologii blockchain, umożliwiając współpracę z innymi członkami tego stowarzyszenia, wymianę doświadczeń oraz udział w grupach roboczych.


Szum wokół bitcoina sprawia, że ludzie zapominają o całym wachlarzu możliwości, jakie oprócz kryptowalut oferuje nam technologia łańcucha bloków. Należy pamiętać, że to bitcoin potrzebuje technologii blockchain, a nie na odwrót. Wierzymy, że współpraca z członkami Enterprise Ethereum Alliance z różnych sektorów biznesowych pomoże nam w dalszym ciągu rozwijać nasze rozwiązania oparte na łańcuchu bloków i uświadomi szerszym rzeszom korzyści wynikające z technologii blockchain - powiedział Wartan Minasjan, szef działu inwestycji i innowacji, Kaspersky Lab.

Od prawie trzech lat Kaspersky Lab wspiera wewnętrzne i zewnętrzne zespoły w rozwoju nowych pomysłów i technologii w ramach swojego inkubatora biznesowego, łącznie z tymi opartymi na technologii blockchain. Jednym z takich projektów jest Polys, wspierany przejrzystymi kryptoalgorytmami bezpieczny system głosowania online. Oparty na Ethereum, Polys gwarantuje możliwość weryfikacji przez członków sieci poprawności przeprowadzonego głosowania.

Enterprise Ethereum Alliance skupia firmy z rankingu Fortune 500, odnoszących sukcesy innowatorów technologicznych oraz organizacje badawcze w celu współdzielenia i omawiania implementacji rozwiązań opartych na technologii blockchain. Udział w różnych grupach roboczych oraz współpraca z doświadczonymi graczami na rynku pomoże członkom stowarzyszenia zapewnić bezpieczeństwo w dziedzinie innowacyjnych technologii.

Informacje o Kaspersky Lab Business Incubator

W 2015 roku Kaspersky Lab stworzył własny inkubator biznesowy - dział wspierający zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zespoły w rozwoju innowacyjnych pomysłów oraz technologii. Kaspersky Lab Business Incubator jest otwarty dla wczesnych startupów w branżach, w których istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo. Inicjatywa pomaga przedsiębiorcom rozwijać ich projekty w bezpiecznym środowisku - wewnątrz firmy - poprzez dostarczanie całej niezbędnej infrastruktury, wiedzy eksperckiej, dostępu do kanałów sprzedaży oraz finansowania. Inkubator to jedna z inicjatyw firmy Kaspersky Lab, której celem jest zachęcanie do innowacji korporacyjnych. Założyciele startupów zainteresowani współpracą z Kaspersky Lab mogą zgłaszać się na adres incubator@kaspersky.com.

Informacje o Enterprise Ethereum Alliance

EEF to organizacja non profit, ustanowiona w celu tworzenia, promowania i szerokiego wspierania najlepszych praktyk dotyczących technologii opartej na Ethereum, otwartych standardów oraz architektur otwartego źródła. EEA pomaga przekształcić Ethereum w technologię klasy korporacyjnej, zapewniając badania i rozwój w wielu różnych dziedzinach, łącznie z prywatnością, poufnością, skalowalnością oraz bezpieczeństwem. EEA bada również architektury hybrydowe, które obejmują zarówno publiczne sieci Ethereum, jak i te wymagające uprawnień, oraz specyficzne dla danej branży grupy robocze warstwy aplikacyjnej. Celem stowarzyszenia EEA jest wspólne opracowywanie otwartych standardów branżowych i wspieranie współpracy pomiędzy członkami. Więcej informacji znajduje się na stronie https://entethalliance.org.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.