18 grudnia 2017

Kaspersky Lab odwołuje się od decyzji Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Stanów Zjednoczonych

Kaspersky Lab informuje o wniesieniu odwołania do sądu federalnego w sprawie decyzji Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Department of Homeland Security - DHS) Stanów Zjednoczonych o wydaniu dyrektywy 17-01 zabraniającej korzystania z produktów firmy w agencjach federalnych.

Kaspersky Lab wniósł odwołanie na mocy ustawy o postępowaniu administracyjnym celem dochodzenia swoich praw i zakwestionowania dyrektywy zabraniającej korzystania z produktów oraz rozwiązań firmy przez agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych. Kaspersky Lab powołuje się na fakt, że decyzja DHS jest niezgodna z konstytucją i opiera się na subiektywnych, nietechnicznych źródłach, takich jak niepotwierdzone i w wielu przypadkach anonimowe doniesienia medialne, zarzuty oraz pogłoski. Co więcej, DHS nie umożliwił firmie dochodzenia swoich praw w odniesieniu do niepotwierdzonych zarzutów stanowiących podstawę dyrektywy oraz nie dostarczył żadnych dowodów na nieodpowiednie działania Kaspersky Lab.

Wola współpracy Kaspersky Lab z DHS jest dobrze udokumentowana. Biorąc pod uwagę długotrwałe zaangażowanie firmy w transparentność, rozwój własnych technologii i usług w oparciu o zaufanie, a także współpracę z rządami i branżą bezpieczeństwa IT na całym świecie, Kaspersky Lab zwrócił się do DHS w połowie lipca 2017 r. oferując dostarczenie wszelkich informacji lub wsparcia odnośnie firmy, jej funkcjonowania oraz produktów. W połowie sierpnia 2017 r. DHS potwierdził otrzymanie pisma Kaspersky Lab, doceniając chęć przekazania przez firmę informacji i wyrażając zainteresowanie co do dalszej komunikacji z Kaspersky Lab w przedmiotowej sprawie. Jednak, kolejną wiadomością do Kaspersky Lab ze strony DHS było przekazane 13 września 2017 r. powiadomienie o wydaniu dyrektywy 17-01.

W rezultacie działania DHS wywołały szkody zarówno na reputacji Kaspersky Lab w branży bezpieczeństwa IT jak i w odniesieniu do poziomu sprzedaży produktów i rozwiązań firmy w Stanach Zjednoczonych. Działania te niesprawiedliwie podważyły fundamentalne zasady stosowane przez Kaspersky Lab w odniesieniu do ochrony swoich klientów oraz walki z cyberzagrożeniami, niezależnie od ich źródła i przeznaczenia. Wnosząc odwołanie Kaspersky Lab liczy na ochronę swoich konstytucyjnie zagwarantowanych praw oraz na naprawienie szkód spowodowanych w odniesieniu do działalności komercyjnej firmy, jej pracowników na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz amerykańskich partnerów biznesowych.

Z uwagi na fakt, że Kaspersky Lab nie otrzymał możliwości odniesienia się do stawianych zarzutów oraz z racji braku jakichkolwiek dowodów na uzasadnienie działań DHS, w interesie firmy leży obrona swoich praw. Niezależnie od decyzji DHS, firma będzie kontynuowała swoje działania w zakresie ochrony świata przed cyberprzestępczością - powiedział Jewgienij Kasperski, prezes i dyrektor generalny Kaspersky Lab.

Na poparcie zaangażowania w realizowanie swoich działań w oparciu o zaufanie i wiarygodność, 23 października 2017 r. Kaspersky Lab uruchomił globalną inicjatywę transparentności. Obejmuje ona m.in.: niezależny audyt kodu źródłowego oprogramowania, uaktualnień oraz zasad wykrywania cyberzagrożeń; niezależny audyt procesów wewnętrznych mający na celu weryfikację integralności rozwiązań i działań; uruchomienie do 2020 r. trzech centrów transparentności w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych; zwiększenie do 100 tysięcy dolarów wynagrodzenia dla niezależnych badaczy identyfikujących błędy w rozwiązaniach firmy w ramach programu bug bounty. Więcej informacji o inicjatywie znajduje się na stronie https://www.kaspersky.pl/o-nas/informacje-prasowe/2879.

Dodatkowe informacje związane z funkcjonowaniem Kaspersky Lab znajdują się na stronie https://www.kaspersky.pl/o-nas/transparentnosc.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.